Giải bài tập 18,19,20,21,22,23 trang 82,83 sách giáo khoa Hình học 6 tập 2

Chia sẻ: Vuong The | Ngày: | 1

0
101
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 18,19,20,21,22,23 trang 82,83 sách giáo khoa Hình học 6 tập 2

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hình học 6 tập 2: Khi nào góc XOY + YOX = XOZ

Mời các em cùng tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 82,83 SGK Hình học 6 tập 2 do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu nhằm hệ thống lại kiến thức về tính chất cộng hai số đo của góc; hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau. Đồng thời giúp các em nắm được giải các bài tập một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 18,19,20,21,22,23 trang 82,83 sách giáo khoa Hình học 6 tập 2

A. Tóm tắt lý thuyết Khi nào thì góc xOy + góc yOx = góc xOz SGK Hình học 6 tập 2

1. Tính chất cộng số đo hai góc

Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox va Oz thì

∠xOy +∠yOz = ∠xOz

Ngược lại, nếu ∠xOy +∠yOz = ∠xOz thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

lưu ý:

a) Ta có thể dùng mệnh đề tương đương sau với tính chất trên:

Nếu ∠xOy +∠yOz ≠ ∠xOz thì tia Oy không nằm giữa hai tia Ox và Oz.

b) Cộng liên tiếp. Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot; tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ot thì: ∠xOy +∠yOz +∠tOz = ∠xOt

2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau

-Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ chứa cạnh chung.

– Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90º

– Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180º

Lưu ý:

a) Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180º

b) Hai góc cùng phụ(hoặc cùng bù) với một góc thứ 3 thì bằng nhau.


B. Bài tập Khi nào thì góc xOy + góc yOx = góc xOz SGK Hình học 6 tập 2  

Bài 18 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2  

Hình 25 cho biết tia OA nằm giữa hai tia OB và OC, ∠BOA =450, ∠AOC = 320
Tính ∠BOC
Dùng thước đo góc để kiểm tra lại kết quả:

Hướng dẫn giải bài 18 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2  

Vì tia OA nằm giữa hai tia OB, OC nên

Bài 19 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2   

Hình 26 cho biết hai góc kề bù xOy và yOy’, ∠xOy = 120º .Tính ∠yOy’ 

Hướng dẫn giải bài 19 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2  

Hai góc xOy và yOy’ kề bù nên  suy ra: 

Bài 20 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2   

Hình 27 cho biết tia OI nằm giữa hai tia OA, OB,

Tính Số đo góc BOI và AOI.

Hướng dẫn giải bài 20 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2  

Do tia OI nằm giữa hai tia OA, OB nên 

Bài 21 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2   

a) Đo các góc ở hình 28a,b.
b) Viết tên các cặp góc phụ nhau ở hình 28b.
 

Hướng dẫn giải bài 21 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2  

b) Các cặp góc phụ nhau:

Bài 22 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2   

a) Đo các góc ở hình 29,30.
b) Viết tên các góc bù nhau ở hình 30. 

Hướng dẫn giải bài 22 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2  

a)
b) Các cặp góc bù nhau là:

Bài 23 trang 83 SGK Hình học 6 tập 2  

Hình 31 cho biết hai tia AM và AN đối nhau,
góc tia AO nằm giữa hai tia AN và AP , Hãy tính số đo x của ∠PAD.

Hướng dẫn giải bài 23 trang 82 SGK Hình học 6 tập 2  

∠NAP= 1800 -330 = 1470
x = 1470 -580 =-890
 
Để tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu, các em hãy đăng nhập tài khoản và tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải của: 

>> Bài tập trước: Giải bài tập 11,12,13,14,15,16,17 trang 79,80 sách giáo khoa Hình học 6 tập 2

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 24,25,26,27,28,29 trang 84,85 sách giáo khoa Hình học 6 tập 2
Đồng bộ tài khoản