Giải bài tập 19,20,21,22,23 trang 36 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | 1

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 19,20,21,22,23 trang 36 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

Mô tả BST Giải bài tập SGK Đại số 7 tập 2: Luyện tập đơn thức đồng dạng

Mời các em cùng tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang  trang 36 SGK Đại số 7 tập 2 do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu nhằm hệ thống lại kiến thức về đơn thức đồng dạng. Đồng thời giúp các em nắm được giải các bài tập một cách nhanh chóng và hiệu quả.  

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 19,20,21,22,23 trang 36 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

A. Tóm tắt lý thuyết Luyện tập đơn thức đồng dạng SGK Đại số 7 tập 2 

1. Đơn thức đồng dạng

Định nghĩa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến.

Chú ý: Mọi số khác 0 được coi là đơn thức đồng dạng với nhau.

2. Cộng, trừ đơn thức đồng dạng 

Quy tắc: Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.


B. Bài tập Luyện tập đơn thức đồng dạng SGK Đại số 7 tập 2 

Bài 19 trang 36 SGK Đại số 7 tập 2

Tính giá trị của biểu thức 16x2y5 – 2x3y2 tại x = 0,5 và y = -1.

Hướng dẫn giải bài 19 trang 36 SGK Đại số 7 tập 2

Thay x = 0,5 và y = -1 vào biểu thức ta có:
16x2y5 – 2x3y2 = 16 (1/2)2 (-1)5 – 2 (1/2)3 (-1)2
= 16. 1/4 .(-1) – 2 . 1/8 . 1 = -4 – 1/4 = – 17/4
Vậy giá trị của biểu thức 16x2y5 – 2x3y2 tại x = 0,5 và y = -1 là – 17/4.

Bài 20 trang 36 SGK Đại số 7 tập 2

Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x2y rồi tính tổng của cả bốn đơn thức đó.

Hướng dẫn giải bài 20 trang 36 SGK Đại số 7 tập 2

Có vô số các đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x2y. Chẳng hạn:
Ba đơn thức đồng dạng với -2x2y là:
5x2y; 2/3 x2y; – 1/3 x2y
Tổng cả bốn đơn thức:
-2x2y + 5x2y + 2/3 x2y + (- 1/3 x2y) = (-2 + 5 + 2/3 – 1/3) x2y = 10/3 x2y.

Bài 21 trang 36 SGK Đại số 7 tập 2

Tính tổng của các đơn thức:
3/4 xyz2; 1/2 xyz2; -1/4xyz2;

Hướng dẫn giải bài 21 trang 36 SGK Đại số 7 tập 2

Tổng của các đơn thức: 3/4 xyz2; 1/2 xyz2; -1/4xyz2; là:
3/4 xyz2 +1/2 xyz2 + (-1/4xyz2 )= ( 3/4 + 1/2 -1/4) xyz2 = xyz2.

Bài 22 trang 36 SGK Đại số 7 tập 2

Tính các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:
a) 12/15 x4y2 và 5/9 xy;
b) -1/7 x2y và – 2/5 xy4.

Hướng dẫn giải bài 22 trang 36 SGK Đại số 7 tập 2

a) Tích của hai đơn thức 12/15 x4y2 và 5/9 xy là:
12/15 x4y2 . 5/9 xy = 4/9 x5 y3;
Đơn thức tích có bậc 8.
b) -1/7 x2y .(- 2/5 xy4) = 2/35 x3y5;
Đơn thức tích có bậc 8.

Bài 23 trang 36 SGK Đại số 7 tập 2

Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:
a) 3x2y +[] = 5x2y
b) [] – 2x= -7x2
c) [] + [] = x5.

Hướng dẫn giải bài 23 trang 36 SGK Đại số 7 tập 2

Điền các đơn thức thích hợp vaod chỗ trống:
a) 3x2y + [] = 5x2y → [] là 2x2y
b) [] – 2x2 = -7x2 → [] là -5 x2
c) [] + [] = x5 có nhiều cách điền khác nhau:
Ba ô trống là ba đơn thức đồng dạng với và tổng 3 hệ số bằng 1 chẳng hạn 15x5 ; -12x5 ; -2x5 .
Một ô là x5 , thì ô còn lại là 2 đơn thức đồng dạng có hệ đối nhau chẳng hạn: x5 ; 2x2 ; -2x2 .
  
Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 15,16,17,18 trang 34,35 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 24,25,26,27,28 trang 38 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2
Đồng bộ tài khoản