Giải bài tập 20,21,22,23,24,25,26,27 trang 15,16 sách giáo khoa Số học 6 tập 2

Chia sẻ: Vuong The | Ngày: | 1

0
25
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 20,21,22,23,24,25,26,27 trang 15,16 sách giáo khoa Số học 6 tập 2

Mô tả BST Giải bài tập SGK Số học 6 tập 2: Luyện tập rút gọn phân số

Mời các em tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 15,16 sách giáo khoa Toán 6 tập 2: Luyện tập rút gọn phân số do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các em củng cố lại những kiến thức trọng tâm và định hướng phương pháp giải các bài tập hiệu quả.  

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 20,21,22,23,24,25,26,27 trang 15,16 sách giáo khoa Số học 6 tập 2

A. Tóm tắt lý thuyết Luyện tập rút gọn phân số SGK Số học 6 tập 2

1. Rút gọn phân số

Muốn rút gọn phân số ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung khác 1 và -1 của chúng.

2. Phân số tối giản

Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có một ước chung là 1 và  -1.

Chú ý:

Khi rút gọn một phân số ta thường rút gọn đến phân số tối giản.

Muốn rút gọn một phân số đến phân số tối giản ta chia cả tử và mẫu của phân số cho ƯCLN của chúng.


B. Bài tập Luyện tập rút gọn phân số SGK Số học 6 tập 2

Bài 20 trang 15 SGK Số học 6 tập 2 

Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:

Hướng dẫn giải bài 20 trang 15 SGK Số học 6 tập 2


Bài 21 trang 15 SGK Số học 6 tập 2 

Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:

Hướng dẫn giải bài 21 trang 15 SGK Số học 6 tập 2

Do đó: 

Vậy phân số phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại là:

 


Bài 22 trang 15 SGK Số học 6 tập 2 

Điền số thích hợp vào ô vuông:

Hướng dẫn giải bài 22 trang 15 SGK Số học 6 tập 2

Thứ tự lần lượt cần điền là: 40,45,48,50.


Bài 23 trang 16 SGK Số học 6 tập 2 

Cho tập hợp A = {0; -3; 5}. Viết tập hợp B các phân số m/n mà m,n ∈ A. (Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số).

Hướng dẫn giải bài 23 trang 16 SGK Số học 6 tập 2

Ta có thể chọn 1 trong 2 đáp án trên


Bài 24 trang 16 SGK Số học 6 tập 2 

Tìm các số nguyên x và y, biết:

Hướng dẫn giải bài 24 trang 16 SGK Số học 6 tập 2

Trước tiên ta rút gọn phân số: -36/84

phân số được rút gọn

Vậy ta có:

  

Kết luận: Vậy x = -7; y = -15.


Bài 25 trang 16 SGK Số học 6 tập 2 

Viết tất cả các phân số bằng 15/39 mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số.

Hướng dẫn giải bài 25 trang 16 SGK Số học 6 tập 2

Trước tiên ta rút gọn phân số 15/39 = 5/13

Ta phải nhân cả tử và mẫu của phân số với cùng một số tự nhiên sao cho tử và mẫu của nó là các số tự nhiên có hai chữ số.

Như vậy có sáu số là 2,3,4,5,6,7 thỏa mãn yêu cầu của đề bài.


Bài 26 trang 16 SGK Số học 6 tập 2 

Cho đoạn thẳng AB:

Hãy vẽ vào vở các đoạn thẳng CD,EF,GH,IK biết rằng:

Hướng dẫn giải bài 26 trang 16 SGK Số học 6 tập 2

+) CD = 3/4 AB

+ EF = 5/6 AB

+ GH = 1/2 AB

+ IK = 5/4 AB


Bài 27 trang 16 SGK Số học 6 tập 2 

Đố: Một học sinh đã rút gọn như sau:

Bạn đó giải thích: “Trước hết em rút gọn cho 10, rồi rút gọn cho 5”. Đố em làm như vậy đúng hay sai? Vì sao?  

Hướng dẫn giải bài 27 trang 16 SGK Số học 6 tập 2

Sai, Vì 10 không phải là một thừa số trên tử và dưới mẫu.

Sai vì đã rút gọn ở dạng tổng. Nếu tử và mẫu của phân số có dạng biểu thức thì phải biến đổi tử và mẫu về dạng tích rồi mới rút gọn được. Rút gọn đúng như sau:

 

Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Mặt khác, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 15,16,17,18,19 trang 15 sách giáo khoa Số học 6 tập 2

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 28,29,30,31 trang 19 sách giáo khoa Số học 6 tập 2 
Đồng bộ tài khoản