Giải bài tập 21,22,23,24,25,26 trang 15,16 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

Chia sẻ: Phuong Thuy | Ngày: | 1

0
16
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 21,22,23,24,25,26 trang 15,16 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Đại số 7 tập 1: Luyện tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp sau đây sẽ giúp các em nắm vững lại kiến thức về  và có thể hoàn thành tốt  các bài tập trang 15,16 SGK Đại số 7 tập 1: Luyện tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các em trong quá trình học tập và nâng cao kiến thức, mời các em cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 21,22,23,24,25,26 trang 15,16 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Luyện tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ SGK Đại số 7 tập 1 

1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x, kí hiệu là |x|, được xác định như sau: 

2. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân ta viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số 


B. Bài tập Luyện tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ SGK Đại số 7 tập 1 

Bài 21 trang 15 SGK Đại số 7 tập 1

a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ?
b) Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ -3/7

Hướng dẫn giải bài 21 trang 15 SGK Đại số 7 tập 1

Ta có :
  
Vậy những phân số biểu diễn cùng một số hữu tỉ là:
Ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ −3/7 là:

Bài 22 trang 16 SGK Đại số 7 tập 1

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:

Hướng dẫn giải bài 21 trang 16 SGK Đại số 7 tập 1

Xếp theo thứ tự lớn dần:

Bài 23 trang 16 SGK Đại số 7 tập 1

Dựa vào tính chất ” Nếu x < y và y< z thì x< z” hãy so sánh
a) 4/5 và 1,1 b) -500 và 0,001 c) 13/38 và −12/−37

Hướng dẫn giải bài 23 trang 16 SGK Đại số 7 tập 1

a) 
b) -500 < 0 < 0,001 => -500 < 0,001
c) 

Bài 24 trang 16 SGK Đại số 7 tập 1

Áp dụng tính chất các phép tính nhanh để tính nhanh
a) (-2,5. 0,38. 0, 4) – ( 0,125. 3,15. (-8))
b) ((-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2) : ( 2,47.0,5 – (-3,53).0,5)

Hướng dẫn giải bài 24 trang 16 SGK Đại số 7 tập 1

a) (-2,5. 0,38. 0, 4) – ( 0,125. 3,15. (-8))
=((-2,5.0,4).0,38) – ((-8.0,125).3,15)
= ((-1).0,38) – ((-1).3,15)
= -0,38 – (-3,15)
= 2.77
b) ((-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2) : ( 2,47.0,5 – (-3,53).0,5)
= ((-20,83 – 9,17).0,2) : ((2,47 + 3,53).0,5)
= (-6) : 3
= -2

Bài 25 trang 16 SGK Đại số 7 tập 1

Tìm x, biết:
a) |x -1,7| = 2,3
b) 

Hướng dẫn giải bài 25 trang 16 SGK Đại số 7 tập 1

a) |x -1,7| = 2,3 => x – 1,7 = 2,3 hoặc x – 1,7 = -2,3
Với x – 1,7 = 2,3 => x = 4
Với x – 1,7 = -2,3 => x= -0,6
Vậy x = 4 hoặc x = -0,6
b)
 

Bài 26 trang 16 SGK Đại số 7 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi để tính
a) -3,1597) + (-2,39)
b) ( -0,793) – (-2,1068)
c) ( -0,5) . (-3,2) + ( -10,1) . 0,2
d) 1,2. (-2,6) + (-1,4) : 0,7

Hướng dẫn giải bài 26 trang 16 SGK Đại số 7 tập 1

Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 11,12,13,14,15,16 trang 12 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 27,28,29,30,31,32,33 trang 19,20 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1
Đồng bộ tài khoản