Giải bài tập 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 trang 112,113,114 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

Chia sẻ: Võ Ngọc | Ngày: | 1

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 trang 112,113,114 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hình học 6 tập 1: Tia

Mời các em tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 112,113,114 SGK Hình học 6 tập 1 do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các em hệ thống lại một cách dễ dàng kiến thức về tia và định hướng cho các em phương pháp giải các bài tập hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 trang 112,113,114 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

A. Tóm tắt kiến thức về Tia SGK Hình học 6 tập 1

1. Hình gồm một điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi O là một tia gốc O. Khi viết(đọc) tên một tia, phải đọc hay viết tên gốc trước.

Hình bên tia Ox.

2. Hai thia chung gốc Ox và Oy tạo thành một đường thẳng xy gọi là hai tia đối nhau.

– Mỗi điểm trên đường thẳng là góc chung của hai tia đói nhau.

Hình bên: Hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau.

Nếu điểm A thuộc Ox (A khác X) thỳ hai tia Ox và OA trùng nhau.

Lưu ý: Quan hệ giữa một điểm nằm giữa hai điểm và hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.

3. Xét ba điểm O,A,B.

a) Nếu hai tia OA,OB đối nhau thì điểm O nằm giữa A và B.

b) Ngược lại nếu O nằm giữa A và B thì :

– Hai tia OA, OB đối nhau.

– Hai tia OA, OB trùng nhau.


B. Bài tập về Tia SGK Hình học 6 tập 1

Bài 22 trang 112 SGK Hình học 6 tập 1

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
a) Hình tạo bởi điểm O và một phần đường thằng được chia ra bởi điểm O được gọi là một …
b) Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của……
c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:
– Hai tia … đối nhau.
– Hai tia CA và … trùng nhau.
– Hai tia BA và BC ….

Hướng dẫn giải bài 22 trang 112 Hình học 6 tập 1

a) Hình tạo bởi điểm O và một phần đường thằng được chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc
b) Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia đối nhau Rx và Ry
c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:
– Hai tia AB và AC đối nhau.
– Hai tia CA và CB trùng nhau.
– Hai tia BA và BC trùng nhau

Bài 23 trang 113 SGK Hình học 6 tập 1

Trên đường thẳng A cho bốn điểm M,N,P,Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Trong các tia MN,MP,MQ,NP,NQ có những tia nào trùng nhau?
b) Trong các tia MN,NM,MP có những tia nào đối nhau?
c) Nêu tên hai tia gốc P đối nhau.

 Hướng dẫn giải bài 23 trang 113 Hình học 6 tập 1

a) Xét riêng những tia cùng gốc M ta được những tia trùng nhau: MN,MP,MQ;
Những tia cùng gốc N ta được những tia trùng nhau: NP, NQ.
b) Trong các tia MN,NM,MP không có tia nào đối nhau.
c) Hai tia gốc P đối nhau là tia PQ và tia PN
hoặc hai tia gốc P đối nhau là tia PQ và tia PM

Bài 24 trang 113 SGK Hình học 6 tập 1

Cho hai tia Ox, Oy đối nhau điểm A thuộc tia Ox, các điểm B và C thuộc tia Oy(B nằm giữa O và C). Hãy kể tên:
a) Tia trùng với BC
b) Tia đối với BC.

 Hướng dẫn giải bài 24 trang 113 Hình học 6 tập 1

a) Tia trùng với tia BC là tia By.
b) Tia đối với tia BC là tia BO, tia BA hoặc tia Bx(ba tia này trùng nhau)

Bài 25 trang 113 SGK Hình học 6 tập 1

Cho hai điểm A và B, hãy vẽ:
a) Đường thẳng AB
b) Tia AB.
c) Tia BA.

Hướng dẫn giải bài 25 trang 113 Hình học 6 tập 1

Em vẽ hình như sau:
 

Bài 26 trang 113 SGK Hình học 6 tập 1

Vẽ tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB, hỏi:
a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A?
b) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B hay điểm B nằm giữa hai điểm A và M?

 Hướng dẫn giải bài 26 trang 113 Hình học 6 tập 1

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A
b)
Trường hợp: M nằm giữa 2 điểm A, B
Trường hợp: B nằm giữa 2 điểm A, M

 Bài 27 trang 113 SGK Hình học 6 tập 1

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với …
b) Hình tạo bởi điểm A và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía với A là một tia gốc …

 Hướng dẫn giải bài 27 trang 113 Hình học 6 tập 1

a) A                                                                             b) A

Bài 28 trang 113 SGK Hình học 6 tập 1

Vẽ đường xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.
a) Viết tên hai tia đối gốc O
b) Trong ba điểm M,O,N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

 Hướng dẫn giải bài 28 trang 113 Hình học 6 tập 1

a) Hai tia đối nhau gốc O là tia Ox và Oy.
b)Trong ba điểm M,O,N thì điểm O nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Bài 29 trang 114 SGK Hình học 6 tập 1

Cho hai tia đối nhau AB và AC.
a) Gọi M là một điểm thuộc tia AB. Trong ba điểm M,A,C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
b) Gọi N là một điểm thuộc tia AC. Trong ba điểm N,A,B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

 Hướng dẫn giải bài 29 trang 114 Hình học 6 tập 1

a) Trong ba điểm M,A,C thì điểm A giữa hai điểm còn lại

b) Trong ba điểm N,A,B thì điểm A nằm giữa hai điểm còn lại.

Bài 30 trang 114 SGK Hình học 6 tập 1

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì:
a) Điểm O là gốc chung của …
b) Điểm … nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

 Hướng dẫn giải bài 30 trang 114 Hình học 6 tập 1

a) Điểm O là gốc chung của hai tia đối nhau Ox và Oy
b) Điểm O nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

Bài 31 trang 114 SGK Hình học 6 tập 1

Lấy 3 điểm không thẳng hàng A,B,C vẽ hai tia AB,AC:
a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại M nằm giữa hai điểm B và C.
b) Vẽ tia Ay cắt đường thẳng BC tại N không nằm giữa hai điểm B và C.

Hướng dẫn giải bài 31 trang 114 Hình học 6 tập 1

Em có thể vẽ hình như sau:

Bài 32 trang 114 SGK Hình học 6 tập 1

Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng:
a) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau.
b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.
c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau.

Hướng dẫn giải bài 32 trang 114 Hình học 6 tập 1

a) Hai tia Ox và Oy chun g gốc thì đối nhau.(Sai)
b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau. (sai)
c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau. (Đúng)
 
Các em thể đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy để tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem lại cách giải  bài tập của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 15,16,17,18,19,20,21 trang 109, 110 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 33,34,35,36,37,38,39 trang 115,116 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1
Đồng bộ tài khoản