Giải bài tập 23,24,25,26,27,28 trang 71,72 sách giáo khoa Hình học 8 tập 2

Chia sẻ: My Huong | Ngày: | 1

0
68
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 23,24,25,26,27,28 trang 71,72 sách giáo khoa Hình học 8 tập 2

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hình học 8 tập 2: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp sau đây sẽ giúp các em nắm vững lại kiến thức về khái niệm hai tam giác đồng dạng và có thể hoàn thành tốt các bài tập trang 71,72 SGK Hình học 8 tập 2. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các em trong quá trình học tập và nâng cao kiến thức, mời các em cùng tham khảo. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 23,24,25,26,27,28 trang 71,72 sách giáo khoa Hình học 8 tập 2

A. Tóm tắt lý thuyết Khái niệm hai tam giác đồng dạng SGK Hình học 8 tập 2

1. Định nghĩa

Tam giác A’B’C’ gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:

Kí hiệu: ∆A’B’C’ ~ ∆ABC

2. Tính chất

Hai tam giác A’B’C’ và ABC đồng dạng có một số tính chất:

1) ∆ABC ~ ∆A’B’C’

2) Nếu ∆A’B’C’ ~ ∆ABC thì ∆ABC ~ ∆A’B’C’

3) Nếu ∆A’B’C’ ~ ∆A”B”C” và ∆A”B”C” ~ ∆ABC thì ∆A’B’C’ ~ ∆ABC

3 . Định lí

Một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho.


B. Bài tập Khái niệm hai tam giác đồng dạng SGK Hình học 8 tập 2

Bài 23 trang 71 SGK Hình học 8 tập 2

Trong hai mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai?
a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau.
b) Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau

Hướng dẫn giải bài 23 trang 71 SGK Hình học 8 tập 2

a) a là mệnh đề đúng.
b) b là mệnh đề sai

Bài 24 trang 71 SGK Hình học 8 tập 2

∆A’B’C’ ∽ ∆A”B”C” theo tỉ số đồng dạng K1, ∆A”B”C” ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k2. Hỏi tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số nào?

Hướng dẫn giải bài 24 trang 71 SGK Hình học 8 tập 2

∆A’B’C’ ∽ ∆A”B”C” theo tỉ số đồng dạng K1 = A’B’ / A”B”
∆A”B”C” ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k2 = A”B”/AB
Theo tính chất 3 thì ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC.
vậy K= K1.k2

Bài 25 trang 72 SGK Hình học 8 tập 2

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số 1/2.

Hướng dẫn giải bài 25 trang 72 SGK Hình học 8 tập 2

Lấy trung điểm M của AB, N là trung điểm của AC => MN là đường trung bình của tam giác ABC.
=> MN // BC.
=> ∆ AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số K = 1/2.

Bài 26 trang 72 SGK Hình học 8 tập 2

Cho tam giác ABC vẽ tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng là K = 2/3.

Hướng dẫn giải bài 26 trang 72 SGK Hình học 8 tập 2

Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM= 2/3 AB.
Từ m kẻ đường song song với AB cắt AC tại N.
Ta có ∆AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= 2/3
Dựng ∆A’B’C’ = ∆AMN(theo trường hợp cạnh cạnh cạnh)

Bài 27 trang 72 SGK Hình học 8 tập 2

Từ M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với AM= 1/2 MB. Kẻ các tia song song với AC, BC. Chúng cắt BC và AC lần lượt tại L và N.
a) Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng.
b) Đối với mỗi cặp tam giác đồng dạng, hãy viết các cặp góc bằng nhau và tỉ số đồng dạng tương ứng.

Hướng dẫn giải bài 27 trang 72 SGK Hình học 8 tập 2

a) MN // BC => ∆AMN ∽ ∆ABC
ML // AC => ∆MBL ∽ ∆ABC
và ∆AMN ∽ ∆MLB
b)
 
Từ kết quả câu a ta có:
ΔAMN ∽ ΔABC
⇒ góc M1 = góc B; ∠N1 = ∠C; ∠A chung
Tỉ số đồng dạng:
ΔMBL ∽ ΔABC ⇒ góc ∠M2 = ∠A; ∠L1 = ∠C; ∠B chung
Tỉ số đồng dạng:
ΔAMN ∽ ΔMBL ⇒ ∠A = ∠M2; ∠M1 = ∠B; ∠N1 = ∠L1
Tỉ số đồng dạng:

Bài 28 trang 72 SGK Hình học 8 tập 2

∆A’B’C’ ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= 3/5.
a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đã cho.
b) Cho biết chu vi của hai tam giác trên là 40dm, tính chu vi của mỗi tam giác.

Hướng dẫn giải bài 28 trang 72 SGK Hình học 8 tập 2

a) ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K= 3/5
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
vậy tỉ số chu vi của ∆A’B’C’ và ∆ABC là 3/5.
b) 
=> CABC = 100 dm
CA’B’C’ = 60 dm
 
Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 15,16,17,18,19,20,21,22 trang 67,68 sách giáo khoa Hình học 8 tập 2

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 29,30,31 trang 74,75 sách giáo khoa Hình học 8 tập 2
Đồng bộ tài khoản