Giải bài tập 24,25,26,27,28,29,30 trang 91,92 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

Chia sẻ: My Dung | Ngày: | 1

0
54
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 24,25,26,27,28,29,30 trang 91,92 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hình học 7 tập 1: Hai đường thẳng song song

Các em đang băn khoăn về cách giải các bài tập trang 91,92 SGK Hình học 7 tập 1 thì có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Với cách trình bày rõ ràng, cụ thể sẽ giúp các em dễ dàng nắm vững lại kiến thức về hai đường thẳng song song và hình dung được cách giải bài tập hiệu quả, nhanh chóng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 24,25,26,27,28,29,30 trang 91,92 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Hai đường thẳng song song SGK Hình học 7 tập 1

1. Khái niệm

– Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung. Ký hiệu a//b.

– Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song.

2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau.


B. Bài tập Hai đường thẳng song song SGK Hình học 7 tập 1

Bài 24 trang 91 SGK Hình học 7 tập 1

Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:
a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là …
b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì …

Hướng dẫn giải bài 24 trang 91 SGK Hình học 7 tập 1

a) …a // b.
b) … a song song với b.


Bài 25 trang 91 SGK Hình học 7 tập 1

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

Hướng dẫn giải bài 25 trang 91 SGK Hình học 7 tập 1

Qua A, dùng êke vẽ đường thẳng a bất kì. Thế thì bài toán đưa về trường hợp vẽ đường thẳng b đi qua B và song song với a. Ta có thể dùng một trong ba góc của êke để vẽ hai góc so le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau.


Bài 26 trang 91 SGK Hình học 7 tập 1

Vẽ cặp góc so le trong xAB,yBA có số đo đều bằng 120 độ.Hỏi hai đường thẳng Ax,By có song song với nhau hay ko. Vì sao?

Hướng dẫn giải bài 26 trang 91 SGK Hình học 7 tập 1


Cặp góc so le trong xAB và ABy nên AB là đường thẳng cắt 2 đường thẳng Ax và By ta có hình vẽ trên
Cặp góc so le trong xAB có góc xAB = BAy nên Ax // By


Bài 27 trang 91 SGK Hình học 7 tập 1

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD=BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

Hướng dẫn giải bài 27 trang 91 SGK Hình học 7 tập 1


Cách vẽ:
– Đo góc C
– Vẽ góc CAx = góc C
– Đo độ dài của đoạn thẳng BC;
– Trên tia Ax đặt đoạn thẳng AD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng BC. TA được đoạn AD cần vẽ. Vẽ tia đối của tia Ax được tia Ax’ là đường thẳng cần vẽ.


Bài 28 trang 91 SGK Hình học 7 tập 1

Vẽ hai đường thẳng xx’, yy’ sao cho xx’ // yy’.

Hướng dẫn giải bài 28 trang 91 SGK Hình học 7 tập 1

Cách vẽ:
– Vẽ một đường thẳng tùy ý, chẳng hạn đường thẳng xx’.
– Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx’.
– Vẽ qua M đường thẳng yy’ sao cho yy’ // xx’.


Bài 29 trang 92 SGK Hình học 7 tập 1

Cho góc nhọn xOy và một điểm O’. Hãy vẽ một góc nhọn x’Oy’ có O’x’ // Ox và O’y’ // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x’O’y’ có bằng nhau hay không?

Hướng dẫn giải bài 29 trang 92 SGK Hình học 7 tập 1

– Từ O’ vẽ O’x’ //Ox.
– Từ O’ Vẽ O’y’ //Oy sao cho góc x’O’y’ là góc nhọn. Ta được hai trường hợp hình vẽ sau:

Đo hai góc ta được: ∠xOy = ∠x’O’y’


Bài 30 trang 92 SGK Hình học 7 tập 1

Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20a, hai đường thẳng p, q ở hình 20b, có song song với nhau không? kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Hướng dẫn giải bài 30 trang 92 SGK Hình học 7 tập 1

Theo hình vẽ thì m // n, p // q.
Cách kiểm tra: Vẽ một đường thẳng tùy ý cắt p, q. Đo hai góc đồng vị hoặc góc so le trong được tạo thành xem có bằng nhau không. Nếu hai góc bằng nhau thì hai đường thẳng p và q song song, nếu hai góc không bằng nhau thì hai đường thẳng p và q không song song.

Để tiện tham khảo, các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 21,22,23 trang 89 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 31,32,33,34 trang 94 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1
Đồng bộ tài khoản