Giải bài tập 24,25,26,27,28 trang 38 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

Chia sẻ: Hoa Linh | Ngày: | 1

0
16
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 24,25,26,27,28 trang 38 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

Mô tả BST Giải bài tập SGK Đại số 7 tập 2: Đa thức

Để nắm vững lại kiến thức về đa thức và biết cách giải các bài tập trang 38 SGK Đại số 7 tập 2 một cách nhanh chóng và hiệu quả, mời các em cùng tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Hi vọng với những gợi ý chi tiết của tài liệu sẽ giúp các em hoàn thành tốt bài tập. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 24,25,26,27,28 trang 38 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

A. Tóm tắt lý thuyết Đa Thức SGK Đại số 7 tập 2

1. Khái niệm đa thức

Đa thức là một đơn thức hoặc một tổng của hai hay nhiều đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

Nhận xét:

– Mỗi đa thức là một biểu thức nguyên.

– Mỗi đơn thức cũng là một đa thức.

2. Thu gọn các số hạng đồng dạng trong đa thức:

Nếu trong đa thức có chứa các số hạng đồng dạng thì ta thu gọn các số hạng đồng dạng đó để được một đa thức thu gọn.

Đa thức được gọi là đã thu gọn nếu trong đa thức không còn hai hạng tử nào đồng dạng.

3. Bậc của đa thức:

Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.


B. Bài tập Đa Thức SGK Đại số 7 tập 2

Bài 24 trang 38 SGK Đại số 7 tập 2

Ở Đà Lạt, giá táo là x(đ/kg) và giá nho là y(đ/kg). Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mua:
  
a) 5 kg táo và 8 kg nho.
b) 10 hộp táo và 15 hộp nho, biết mỗi hộp táo có 12 kg và mỗi hộp nho có 10 kg.
Mỗi biểu thức tìm được ở hai câu trên có là đa thức không ?

Hướng dẫn giải bài 24 trang 38 SGK Đại số 7 tập 2

a) Gọi A là số tiền mua 5kg táo và 8kg nho
Ta có: A = 5x + 8y
b) Mỗi hộp táo có 12 kg nên 10 hộp có 10.12 = 120kg.
Mỗi hộp nho có 10 kg nên 15 hộp có 10.15 = 150kg.
Ta có: B = 120x + 150y
Các biểu thức A; B đều là đa thức.

Bài 25 trang 38 SGK Đại số 7 tập 2

Tìm bậc của mỗi đa thức sau:
a) 3x2 –1/2 x + 1 + 2x – x2;
b) 3x2 + 7x3 – 3x3 + 6x3 – 3x2.

Hướng dẫn giải bài 25 trang 38 SGK Đại số 7 tập 2

a) 3x2 – 1/2 x + 1 + 2x – x2
= (3-1)x2 + (-1/2-2x+1)
= 2x2 + 3/2x + 1 có bậc 2;
b) 3x2 + 7x3 – 3x3 + 6x3 – 3x2 = =(7-3+6)x3= 10x3 có bậc 3.

Bài 26 trang 38 SGK Đại số 7 tập 2

Thu gọn đa thức sau:
Q = x2 + y2 + z2 + x2 – y2 + z2 + x2 + y2 – z2.

Hướng dẫn giải bài 26 trang 38 SGK Đại số 7 tập 2

Q = x2 + y2 + z2 + x2 – y2 + z+ x2 + y2 – z2.
Q = (x2 + x2 + x2 ) + (y2 – y2 + y2) + (z2 + z2 – z2)
= 3x+ y2 + z2.

Bài 27 trang 38 SGK Đại số 7 tập 2

Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức P tại x = 0,5 và y = 1;
P =1/3 x2 y + xy2 – xy +1/2 xy2 – 5xy – 1/3 x2y.

Hướng dẫn giải bài 27 trang 38 SGK Đại số 7 tập 2

Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức P tại x = 0,5 và y = 1.
Ta có: P = 1/3 x2 y + xy2 – xy + 1/2 xy2 – 5xy – 1/3 x2y
P = 1/3 xy – 1/3 x2y + 1/2 xy2 + xy2 – xy – 5xy = 3/2 xy2 – 6xy
Thay x = 0,5 và y = 1 ta được
P = 3/2 . 0,5 . 12 – 6. 0,5 . 1 = 3/4 – 3 = -9/4.
Vậy P = -9/4 tại x = 0,5 và y = 1.

Bài 28 trang 38 SGK Đại số 7 tập 2

Ai đúng ? Ai sai ?
Bạn Đức đố : “Bậc của đa thức M = x6 – y5 + x4y4 + 1 bằng bao nhiêu ?”
Bạn Thọ nói: “Đa thức M có bậc là 6”.
Bạn Hương nói: “Đa thức M có bậc là 5”.
Bạn Sơn nhận xét: “Cả hai bạn đều sai”.
Theo em, ai đúng ? Ai sai ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải bài 28 trang 38 SGK Đại số 7 tập 2

Đa thức M là đa thức bậc 6 đối với biến x, bậc 5 đối với biến y và bậc 8 (= 4 + 4) đối với tập hợp biến. Như vậy.
– Bạn Thọ và Hương nói sai.
– Nhận xét của bạn Sơn là đúng
– Câu trả lời đúng: Đa thức M có bậc là 8.
 
Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 19,20,21,22,23 trang 36 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 29,30,31,32,33,34,35,6,37,38 trang 40,41 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2
Đồng bộ tài khoản