Giải bài tập 24,25,26 trang 63,64 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

Chia sẻ: Nguyen Mai | Ngày: | 1

0
8
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 24,25,26 trang 63,64 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Đại số 7 tập 1: Hàm số

Tài liệu có nội dung bao gồm 2 phần: tóm tắt lý thuyết về hàm số và hướng dẫn giải bài tập trang 63,64 SGK Đại số 7 tập 1  sẽ giúp các em ôn tập lại kiến thức một cách có hệ thống và có thêm kinh nghiệm giải bài tập hiệu quả. Mời các em tham khảo tài liệu để nắm nội dung chi tiết hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 24,25,26 trang 63,64 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Hàm số SGK Đại số 7 tập 1

1. Khái niệm

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và gọi x là biến số.

2. Chú ý

– Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng lừoi, bằng công thức…. Khi hàm số được cho bằng công thức thì ta hiểu rằng biến số x chỉ nhận những giá trị làm cho công thức có nghĩa.

– Hàm số thường được kí hiệu y = f(x)


B. Bài tập Hàm số SGK Đại số 7 tập 1

Bài 24 trang 63 SGK Đại số 7 tập 1

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:
 
   x      
     -4      
      -3      
     -2     
    -1    
   1    
     2     
     3     
      4       
   y
16
9
4
1
1
4
9
16
 
Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không?

Hướng dẫn giải bài 24 trang 63 SGK Đại số 7 tập 1

Vì mỗi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị của y tương ứng nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Bài 25 trang 64 SGK Đại số 7 tập 1

Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính: f(1/2)), f(1); f(3).

Hướng dẫn giải bài 25 trang 64 SGK Đại số 7 tập 1

Ta có y = f(x) = 3x2 + 1. Do đó
f(1/2) = 3.(1/2)2 + 1 = 3/4 + 1 = 7/4
f(1) = 3.12 + 1 = 3.1 + 1 = 3 + 1 = 4
f(3) = 3.32 + 1 = 3.9 + 1 = 27 + 1 = 28

Bài 26 trang 64 SGK Đại số 7 tập 1

Cho hàm số y = 5x – 1. Lập bảng các giá trị tương ứng của y khi x = -5; -4; -3; -2; 0; 1/5

Hướng dẫn giải bài 26 trang 64 SGK Đại số 7 tập 1

Ta có y = 5x – 1
Khi x = -5 thì y = 5.(-5) – 1 = -26
Khi x = -4 thì y = 5.(-4) – 1 = -21
Khi x = -3 thì y = 5.(-3) – 1 = -16
Khi x = -2 thì y = 5.(-2) – 1 = -11
Khi x = 0 thì y = 5.0 – 1 = -1
Khi x = 1/5 thì thì y = 5.1/5 – 1 = 0
 
    x      
   -5    
   -4    
   -3    
    -2    
     0   
     1/5     
y
-26
-21
-16
-11
-1
0

 

Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 16,17,18,19,20,21,22,23 trang 60,61,62 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 27,28,29,30,31 trang 64,65 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1
Đồng bộ tài khoản