Giải bài tập 26,27,28 trang 16 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Chia sẻ: Nguyễn Huệ | Ngày: | 1

0
16
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 26,27,28 trang 16 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Số học 6 tập 1: Phép cộng và phép nhân

Để củng cố lại kiến thứ và định hướng được cách giải bài tập hiệu quả, mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Trong đó, tài liệu bao gồm 2 phần: tóm tắt lý thuyết phép cộng và phép nhân; hướng dẫn giải bài tập trang 16 SGK Số học 6 tập 1. Hi vọng các em sẽ nhanh chóng hoàn thành tốt bài tập và đạt kết quả học tập như mong muốn. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 26,27,28 trang 16 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Phép cộng và phép nhân SGK Số học 6 tập 1

1. Kết quả của phép cộng được gọi là tổng.

Như vậy, nếu a + b = c thì c là tổng của hai số a và b. Khi đó a và b được gọi là những số hạng. Kết quả cảu phép nhân được gọi là tích. Như vậy, nếu a . b = d thì d là tích của hai số a và b. Khi đó a và b được gọi là những thừa số.

2. Các tính chất của phép cộng và phép nhân:

Tính chất/Phép tính

Cộng

Nhân

Giao hoán

a + b =b + a

a.b = b.a

Kết hợp

(a+b)+c = a+(b+c)

(a.b).c =a.(b.c)

Cộng với số 0

a + 0 = 0 + a = a

 

Nhân với số 1

 

a.1 = 1.a = a

Phân phối của phép nhân đối với phép cộng

a ( b+ c) = ab +ac


B. Bài tập Phép cộng và phép nhân SGK Số học 6 tập 1

Bài 26 trang 16 SGK Số học 6 tập 1

Cho các số liệu về quãng đường bộ:
Hà Nội – Vĩnh Yên: 54km,
Vĩnh Yên – Việt Trì: 19km.
Việt Trì – Yên Bái : 82km.
Tính quãng đường một ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái qua Vĩnh Yên và Việt Trì.

Hướng dẫn giải bài 26 trang 16 SGK Số học 6 tập 1

Quãng đường ô tô đi là: 54 + 19 + 82 = 155 (km).

Bài 27 trang 16 SGK Số học 6 tập 1

Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh:
a) 86 + 357 + 14;                              b) 72 + 69 + 128;
c) 25 . 5 . 4 . 27 . 2;                          c) 28 . 64 + 28 . 36.

Hướng dẫn giải bài 27 trang 16 SGK Số học 6 tập 1

a) 86 + 357 + 14 = (86 + 14) + 357 = 457;
b) 72 + 69 + 128 = (72 + 128) + 69 = 269;
c) 25 . 5 . 4 . 27 . 2 = (25 . 4) . ( 5 . 2) . 27 = 27 000;
d) 28 . 64 + 28 . 36 = 28(64 + 36) = 2800.

Bài 28 trang 16 SGK Số học 6 tập 1

Trên hình 12, đồng hồ chỉ 9 giờ 18 phút, hai kim đồng hồ thành hai phần, mỗi phần có sáu số. Tính tổng các số ở mỗi phần, em có nhận xét gì ?
 

Hướng dẫn giải bài 28 trang 16 SGK Số học 6 tập 1

Phần 1 : 10 + 11 + 12 + 1 + 2 + 3 = 39 
Phần 2 : 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 39 
Vậy tổng 2 phần bằng nhau 39.
 
Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 21,22,23,24,25 sách giáo khoa Số học 6 trang 14

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 29,30,31,32,33,34 trang 17 sách giáo khoa Số học 6 tập 1
Đồng bộ tài khoản