Giải bài tập 27,28,29,30,31 trang 64,65 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

Chia sẻ: Lê Thị Thúy Hằng | Ngày: | 1

0
33
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 27,28,29,30,31 trang 64,65 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Đại số 7 tập 1: Luyện tập hàm số

Nhằm giúp các em có thêm những tài liệu tham khảo hữu ích bổ trợ cho quá trình học tập, thư viện eLib sưu tầm và giới thiệu đến các em tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 64,65 SGK Đại số 7 tập 1: Luyện tập hàm số. Mời các em tham khảo để nắm vững lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 27,28,29,30,31 trang 64,65 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Luyện tập hàm số SGK Đại số 7 tập 1

1. Khái niệm

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và gọi x là biến số.

2. Chú ý

- Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng lừoi, bằng công thức.... Khi hàm số được cho bằng công thức thì ta hiểu rằng biến số x chỉ nhận những giá trị làm cho công thức có nghĩa.

- Hàm số thường được kí hiệu y = f(x)


B. Bài tập Luyện tập hàm số SGK Đại số 7 tập 1

Bài 27 trang 64 SGK Đại số 7 tập 1

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là:

a)

        X         

         -3          

           -2         

          -1          

           1/2           

         1           

         2              

Y

-5

-7,5

-15

30

15

7,5

b)

         X         

         0          

         1          

         2         

          3          

           4           

Y

2

2

2

2

2

Hướng dẫn giải bài 27 trang 64 SGK Đại số 7 tập 1

a) Đại lượng y là hàm số của đại lượng x với y phụ thuộc theo sự biến đổi của x, với mỗi giá trị của x chỉ có một giá trị tương ứng của y.

b) y là hàm hằng với với mỗi giá trị của x chỉ có một giá trị tương ứng của y = 2.


Bài 28 trang 64 SGK Đại số 7 tập 1

Cho hàm số y = f(x) = 12/x

a)Tính f(5) = ? ; f(-3) = ?

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

       x         

       -6       

       -4         

         -3         

          2        

        5        

         6         

         12        

y = 12/x

             

Hướng dẫn giải bài 28 trang 64 SGK Đại số 7 tập 1

a) Ta có: f(5) = 12/5 =2,4; f(-3) = 12/-3 = -4;

b)

         x

       -6     

        -4      

      -3       

         2       

        5        

         6         

      12         

   y = 12/x      

-2

-3

-4

6

2,4

2

1

  


Bài 29 trang 64 SGK Đại số 7 tập 1

Cho hàm số y = f(x) = x2 – 2.
Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)

Hướng dẫn giải bài 29 trang 64 SGK Đại số 7 tập 1

f(2) = 22 – 2 = 4 – 2 = 2

f(1) = 12 – 2 = 1 – 2 = – 1

f(0) = 02 – 2 = 0 – 2= – 2

f(-1) = (-1)2 – 2 = 1 – 2= – 1

f(-2) = (-2)2 – 2 = 4 – 2 = 2


Bài 30 trang 64 SGK Đại số 7 tập 1

Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x khẳng định nào sau đây là đúng:

a) f(-1) = 9

b) f(1/2) = -3

c) f(3) = 25

Hướng dẫn giải bài 30 trang 64 SGK Đại số 7 tập 1

a) Đúng; b) Đúng; c) Sai


Bài 31 trang 65 SGK Đại số 7 tập 1

Cho hàm số y =2/3x .Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

          x          

          -0,5          

                      

    4,5      

       9     

y

 

-2

      0

   

Hướng dẫn giải bài 31 trang 65 SGK Đại số 7 tập 1

Biết x, tính y: Thay giá trị của x vào công thức y = 2/3x

Biết y, tính x: Từ y = 2/3x ⇒x =3/2y

       x         

        -0,5       

       -3         

         0     

      4,5        

        9          

y

-1/3

-2

0

3

6

 

Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 24,25,26 trang 63,64 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 32,33,34,35,36,37,38 trang 67,68 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1
Đồng bộ tài khoản