Giải bài tập 29,30,31,32,33,34 trang 17 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Chia sẻ: Lê Hải | Ngày: | 1

0
14
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 29,30,31,32,33,34 trang 17 sách giáo khoa Số học 6  tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Số học 6 tập 1

Nhằm giúp các em có thêm những tài liệu tham khảo hữu ích bổ trợ cho quá trình học tập, thư viện eLib sưu tầm và giới thiệu đến các em tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 17 SGK Số học 6 tập 1: Phép cộng và phép nhân. Mời các em tham khảo để nắm vững lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 29,30,31,32,33,34 trang 17 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Phép cộng và phép nhân (tiếp theo) SGK Số học 6 tập 1

1. Kết quả của phép cộng được gọi là tổng.

Như vậy, nếu a + b = c thì c là tổng của hai số a và b. Khi đó a và b được gọi là những số hạng. Kết quả cảu phép nhân được gọi là tích. Như vậy, nếu a . b = d thì d là tích của hai số a và b. Khi đó a và b được gọi là những thừa số.

2. Các tính chất của phép cộng và phép nhân:


 B. Bài tập Phép cộng và phép nhân (tiếp theo) SGK Số học 6 tập 1

Bài 29 trang 17 SGK Số học 6 tập 1

Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau:
 
Số
thứ tự
Loại hàng
Số lượng
(quyển)
Giá đơn vị
(đồng)
Tổng số tiền
(đồng)
1
Vở loại 1
35
2000
 
2
Vở loại 2
42
1500
 
3
Vở loại 3
38
1200
 
Cộng
 
 
 
 
 

Hướng dẫn giải bài 29 trang 17 SGK Số học 6 tập 1

Số
thứ tự
Loại hàng
Số lượng
(quyển)
Giá đơn vị
(đồng)
Tổng số tiền
(đồng)
1
Vở loại 1
35
2000
 70.000
2
Vở loại 2
42
1500
 63.000
3
Vở loại 3
38
1200
 45.600
Cộng
 
 
 
 178.600
 

Bài 30 trang 17 SGK Số học 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:
a) (x – 34) . 15 = 0
b) 18 . (x – 16) = 18.

Hướng dẫn giải bài 30 trang 17 SGK Số học 6 tập 1

a) Chú ý rằng nếu tích bằng 0 thì ít nhất một thừa số bằng 0.
Vì (x – 34) . 15 = 0 và 15 ≠ 0 nên x – 34 = 0. Do đó x = 34.
b)
x-16 =18:18
x-16 = 1
x=16+1
x = 17
Giải thích: Nếu biết tích của hai thừa số thì mỗi thừa số bằng tích chia cho thừa số kia. Do đó từ 18(x – 16) = 18 suy ra x – 16 = 18 : 18 = 1.
Vậy x = 1 + 16 = 17

Bài 31 trang 17 SGK Số học 6 tập 1

Tính nhanh
a) 135 + 360 + 65 + 40;
b) 463 + 318 + 137 + 22;
c) 20 + 21 + 22 + …+ 29 + 30.

Hướng dẫn giải bài 31 trang 17 SGK Số học 6 tập 1

a) 135 + 360 + 65 + 40 = (135 + 65) + (360 + 40) = 200 + 400 = 600.
b) 463 + 318 + 137 + 22 = (463 + 137) + (318 + 22) = 600 + 340 =940.
c) Nhận thấy 20 + 30 = 50 = 21 + 29 = 22+ 28 = 23 + 27 = 24 + 26.
Do đó 20 + 21 + 22 + …+ 29 + 30
= (20+ 30) + (21 + 29) + (22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25
= 5 . 50 + 25 = 275.
Lưu ý. Cũng có thể áp dụng cách cộng của Gau-xơ trình bày ở trang 19, SGK.

Bài 32 trang 17 SGK Số học 6 tập 1

Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:
97 + 19 = 97 + (3 + 16) = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116.
Hãy tính nhanh các tổng sau bằng cách làm tương tự như trên:
a) 996 + 45 ; b) 37 + 198.

Hướng dẫn giải bài 32 trang 17 SGK Số học 6 tập 1

a) 996 + 45 = 996 + (4 + 41) = (996 + 4) + 41 = 1041;
b) 37 + 198 = (35 + 2) + 198 = 35 + (2 + 198) = 235.

Bài 33 trang 17 SGK Số học 6 tập 1

ho dãy số sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8
Trong dãy số trên, mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng tổng của hai số liền trước. Hãy viết tiếp bốn số nữa của dãy số.
Bài giải bài 33:
Số thứ bảy là: 5 + 8 = 13; Số thứ tám là: 8 + 13 = 21.
Số thứ chín là: 13 + 21 = 34; Số thứ mười là: 21 + 34 = 55.

Bài 34 trang 17 SGK Số học 6 tập 1

Sử dụng máy tình bỏ túi

Các bài tập về máy tính bỏ túi trong cuốn sách này được trình bày theo cách sử dụng máy tính bỏ túi SHARP tk-340; nhiều loại máy tính bỏ túi khác cũng sử dụng tương tự.
a) Giới thiệu một số nút (phím) trong máy tính bỏ túi (h.13);
 
– Nút mở máy: 
– Nút tắt máy: 
– Các nút số từ 0 đến 9: 
– Nút dấu cộng:   – Nút dấu “=” cho phép hiện ra kết quả trên màn hiện số: 
– Nút xóa ( xóa số vừa đưa vào bị nhầm): 
b) Cộng hai hay nhiều số:
c) Dùng máy tính bỏ túi tính các tổng:
1364 + 4578; 6453 + 1469; 5421 + 1469;
3124 + 1469; 1534 + 217 + 217 + 217.
Học sinh tự giải.
Để tiện tham khảo, các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 26,27,28 trang 16 sách giáo khoa TSố học 6 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 35,36,37,38,39,40 trang 19,20 sách giáo khoa Số học 6 tập 1
Đồng bộ tài khoản