Giải bài tập 33,34,35,36,37,38,39 trang 115,116 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

Chia sẻ: Phan Ngọc | Ngày: | 1

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 33,34,35,36,37,38,39 trang 115,116 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập Hình học 6 tập 1: Đoạn thẳng

Mời các em tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 115,116 SGK Hình học 6 tập 1: Đoạn thẳng do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể.  Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập hiệu quả. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 33,34,35,36,37,38,39 trang 115,116 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Đoạn thẳng SGK Hình học 6 tập 1

1. Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

Đoạn thẳng AB hay còn gọi là đoạn thẳng BA

2. Khi đoạn hai đoạn thẳng hoặc một đoạn thẳng cắt một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng với chỉ có một điểm chung, ta nói chúng cắt nhau.

 


B. Bài tập Đoạn thẳng SGK Hình học 6 tập 1

Bài 33 trang 115 SGK Hình học 6 tập 1

Điền vào chỗ trong trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm … được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm…

Hướng dẫn giải bài 33 trang 115 SGK Hình học 6 tập 1

a) Hình gồm hai điểm R,S và tất cả các điểm nằm giữa R và S được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm R,S được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm hai điểm P,Q và tất cả các điểm nằm giữa P,Q


Bài 34 trang 116 SGK Hình học 6 tập 1

Trên đường thẳng a lấy 3 điểm A,B,C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả ?

Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy.

Hướng dẫn giải bài 34 trang 115 SGK Hình học 6 tập 1

Có ba đoạn AB, AC, BC.


Bài 35 trang 116 SGK Hình học 6 tập 1

Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn cậu trả lời đúng trong các câu sau:

a) Điểm M phải trùng với điểm A.

b) Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B.

c) Điểm M phải trùng với điểm B.

d) Điểm M hoặc trùng với điểm A hoặc nằm giữa hai điểm A và B hoặc trùng với điểm B.

Hướng dẫn giải bài 35 trang 116 SGK Hình học 6 tập 1

Câu trả lời đúng là: D

Lưu ý: Điểm M bất kì thuộc đoạn thẳng AB thì có điểm M có thể trùng với điểm A, hoặc điểm B hoặc điểm nằm giữa hai điẻm A và B theo định nghĩa. Thật là thiếu sót nếu ngộ nhận điểm M chỉ nằm giữa hai điểm A và B.


Bài 36 trang 116 SGK Hình học 6 tập 1 

Xét 3 đoạn thẳng AB,BC,CA trên hình 36 và trả lời các câu hỏi sau:

a) Đường thẳng a có đi qua mút của đoạn thẳng nào không ?

b) Đường thẳng a có cắt những đoạn thẳng nào không?

c) Đường thẳng a có không cắt những đoạn thẳng nào?

Hướng dẫn giải bài 36 trang 116 SGK Hình học 6 tập 1

a) Không;                              b) AB và AC;                                                 c) BC


Bài 37 trang 116 SGK Hình học 6 tập 1

Lấy ba điểm không thẳng hàng A,B,C vẽ hai tia AB và AC, sau đó vẽ tia Ax cắt đoạn BC tại điểm K nằm giữa hai điểm B và C.

Hướng dẫn giải bài 37 trang 116 SGK Hình học 6 tập 1


Bài 38 trang 116 SGK Hình học 6 tập 1

Vẽ hình 37 vào vở rồi tô đoạn thẳng BM, tia MT, đường thẳng BT bẳng ba màu khác nhau.

Hướng dẫn giải bài 38 trang 116 SGK Hình học 6 tập 1

Các em có thể tự vẽ hình và tô màu theo đề bài.

Lưu ý: Cần nhớ rằng đoạn thẳng bị giới hạn ở hai đầu; tia chỉ bị giới hạn ở một đầu còn đường thẳng thì không bị giới hạn ở cả 2 phía.


Bài 39 trang 116 SGK Hình học 6 tập 1

Vẽ hình 38 vào vở rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE,BD cắt nhau tại I và vẽ các đoạn thẳng AF, CD cắt nhau tại k. Vẽ các đoạn thẳng BF, CE cắt nhau tại L.

Kiểm tra xem các điểm I,K,L có thẳng hàng hay không.

Hướng dẫn giải bài 39 trang 116 SGK Hình học 6 tập 1

Ba điểm I,K,L thẳng hàng.

Để tham khảo nội dung tài liệu một cách chi tiết, mời các em đăng nhập và tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước Giải bài tập 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 trang 112,113,114 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

>> Bài tiếp theo bài Giải bài tập 40,41,42,43,44,45 trang 119 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1
Đồng bộ tài khoản