Giải bài tập 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 trang 22 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

Chia sẻ: My Huong | Ngày: | 1

0
83
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 trang 22 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Đại số 7 tập 1: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo)

Các em đang băn khoăn về cách giải các bài tập trang 22  SGK Đại số 7 tập 1 thì có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Với cách trình bày rõ ràng, cụ thể sẽ giúp các em dễ dàng nắm vững lại kiến thức về lũy thừa của một số hữu tỉ và hình dung được cách giải bài tập hiệu quả, nhanh chóng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 trang 22 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Lũy thừa của 1 số hữu tỉ SGK Đại số 7 tập 1

1. Lũy thừa của một tích

Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa (x.y)n= xn. yn

2. Lũy thừa của một thương

Lũy thừa của một thưong bằng thương các lũy thừa (x/y)n= xn /yn
(y # 0)


B. Bài tập Lũy thừa của 1 số hữu tỉ SGK Đại số 7 tập 1

Bài 34 trang 22 SGK Đại số 7 tập 1

Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau:
Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai ( nếu có)

Hướng dẫn giải bài 34 trang 22 SGK Đại số 7 tập 1

Các câu sai: a, c, d, f; Các câu đúng: b, e
Sửa lại các câu sai: a) (-5)5
c) (0,2)5
d) (-1/7)4

Bài 35 trang 22 SGK Đại số 7 tập 1

Ta thừa nhận tính chất sau đây: Với a # 0, a # ± 1, nếu am= an
thì m = n. Dựa vào tính chất này, hãy tìm các số tự nhiên m và n, biết

Hướng dẫn giải bài 35 trang 22 SGK Đại số 7 tập 1


Bài 36 trang 22 SGK Đại số 7 tập 1

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thửa của một số hữu tỉ:
a) 108.28
b) 108 : 28
c) 254 . 28
d) 158 . 94
e) 272 : 253

Hướng dẫn giải bài 36 trang 22 SGK Đại số 7 tập 1

a)108. 28 = (10.2)8 = 208
b)108 : 28 = (10 : 2)8 = 58
c)254 . 28 = (52)4. 28 = 58 . 28= 108
d) 158 . 94 = 158 . (32)4 = 158 . 38= 458
e) 272 : 253 = (32)2: (52)=36 : 56=(3/5)6

Bài 37 trang 22 SGK Đại số 7 tập 1

Tìm giá trị của biểu thức sau

Hướng dẫn giải bài 37 trang 22 SGK Đại số 7 tập 1


Bài 38 trang 22 SGK Đại số 7 tập 1

a) Viết các số 227 và 318 dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9
b) Trong hai số 227 và 318 số nào lớn hơn?

Hướng dẫn giải bài 38 trang 22 SGK Đại số 7 tập 1

a) Ta có: 227= (23)9= 89
318 = (32)9 = 99
b) Vì 8< 9 nên 89 < 9Vậy theo câu a, ta được 318 < 227.

Bài 39 trang 23 SGK Đại số 7 tập 1

Cho x ∈ Q, và x # 0. Viết x10 dưới dạng

a) Tích của hai lũy thừa trong đó có một thừa số là x7

b) Lũy thừa của x2
c) Thương của hai lũy thừa trong đó số bị chia là x12

Hướng dẫn giải bài 39 trang 23 SGK Đại số 7 tập 1

a) x10 = x7. x3
b) x10 = (x2)5
c) x10 = x12 : x2

Bài 40 trang 23 SGK Đại số 7 tập 1

Tính:
 

Hướng dẫn giải bài 40 trang 23 SGK Đại số 7 tập 1


Bài 41 trang 23 SGK Đại số 7 tập 1

Tính:

Hướng dẫn giải bài 41 trang 23 SGK Đại số 7 tập 1


Bài 42 trang 23 SGK Đại số 7 tập 1

Tìm số tự nhiên n, biết

Hướng dẫn giải bài 42 trang 23 SGK Đại số 7 tập 1


Bài 43 trang 23 SGK Đại số 7 tập 1

Đố: Biết rằng 12 + 22 + 32+ … + 102 = 385, đố em tính nhanh được tổng: S = 22 + 42 +62 + ……+ 202

Hướng dẫn giải bài 43 trang 23 SGK Đại số 7 tập 1

S = 22 + 42 +62 + ……+ 202
= (2.1)2 + (2.2)2 + (2.3)2 + … + (2.10)2
= 22 . 12 + 22 .22 + 22 . 33 +…….+ 22 .102
= 22 ( 12 + 22 + 32 +……..+ 102 )
= 4 . 385 = 1540
  
Để tiện tham khảo, các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 27,28,29,30,31,32,33 trang 19,20 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 44,45,46,47,48 trang 26 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1
Đồng bộ tài khoản