Giải bài tập 36,37,38,39,40 trang 78,79 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Chia sẻ: Mai Văn Lựu | Ngày: | 1

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 36,37,38,39,40 trang 78,79 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Số học 6 tập 1: Tính chất phép cộng các số nguyên

Nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo trong quá học tập và nâng cao kiến thức. Thư viện eLib xin chia sẻ một số gợi ý về cách giải bài tập trang 78,79 SGK Số học 6 tập: Tính chất phép cộng các số nguyên. Tài liệu được trình bày rõ ràng và cụ thể sẽ giúp các em dễ dàng nắm vững lại những kiến thức trọng tâm và định hướng được phương pháp giải bài tập hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 36,37,38,39,40 trang 78,79 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

A. Tóm tắt kiến thức Tính chất của phép cộng các số nguyên SGK Số học 6 tập 1

1. Tính chất giao hoán: a + b = b +a.

2. Tính chất kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c).

Lưu ý: (a + b) + c được gọi là tổng của ba số a, b, c và được viết đơn giản là a + b + c.

3. Cộng với số 0: a + 0 = a.

4. Cộng với số đối: a + (-a) = 0.


B. Bài tập Tính chất của phép cộng các số nguyên SGK Số học 6 tập 1

Bài 36 trang 78 SGK Số học 6 tập 1

a) 126 + (-20) + 2004 + (-106);
b) (-199) + (-200) + (-201).

Hướng dẫn giải bài 36 trang 78 SGK Số học 6 tập 1

a) 126 + (-20) + 2004 + (-106) = 126 + 2004 + (-20) + (-106)
= 2130 + [- (20 + 106)] = 2130 + (-126) = 2130 – 126 = 2004.
b) (-199) + (-200) + (-201) = – (199 + 200 + 201)
= – (199 + 201 + 200) = – [(199 + 201) + 200] = – (400 + 200) = -600.

Bài 37 trang 78 SGK Số học 6 tập 1

Tìm tổng tất cả các số nguyên x, biết:
a) -4 < x < 3;                                                  b) -5 < x < 5.

Hướng dẫn giải bài 37 trang 78 SGK Số học 6 tập 1

a) x nhận các giá trị: -3; -2; -1; 0; 1; 2.
(-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 = (-3) + (-2) + 2 + (-1) + 1 + 0 = (-3) + 0 + 0 + 0 = -3.
b) Tổng tất cả các số nguyên x là 0.

Bài 38 trang 79 SGK Số học 6 tập 1

Chiếc diều của bạn Minh bay cao 15m (so với mặt đất). Sau một lúc, độ cao của chiếc diều tăng 2m, rồi sau đó lại giảm 3m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu (so với mặt đất) sau hai lần thay đổi (h.47) ?

Hướng dẫn giải bài 38 trang 79 SGK Số học 6 tập 1

Giảm đi 3m có nghĩa là cộng thêm -3m.
Vậy sau 2 lần thay đổi, chiếc diều ở độ cao là: 15 + 2 + (-3 )= 14(m)

Bài 39 trang 79 SGK Số học 6 tập 1

Tính:
a) 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11);
b) (-2) + 4 + (-6) + 8 + (-10) + 12.

Hướng dẫn giải bài 39 trang 79 SGK Số học 6 tập 1

Hướng dẫn: Đổi chỗ các số hạng, cộng tất cả các số dương với nhau, các số âm với nhau với cộng hai kết quả vừa tính được ta được đáp số:
a) -6;
Cách 1:
1+(-3) + 5 + (-7) +9 (-11)
=[1 +(-3)] + [5 +(-7)] + [9 +(-11)] = (-2)+(-2)+(-2) = -6
Cách 2:
1+(-3) + 5 + (-7) +9 (-11)
= (1+5+9) + [(-3) +(-7) + (-11)] = 15 + (-21) = -6
b) 6.
Tương tự như cách giải câu a.

Bài 40 trang 79 SGK Số học 6 tập 1

Điền số thích hợp vào ô trống:
a          
3         
            
-2         
           
-a
 
15
 
0
|a|
 
 
 
 
 
Hướng dẫn giải bài 40 trang 79 SGK Số học 6 tập 1
 
a          
3         
-15       
-2        
0         
-a
-3
15
2
0
|a|
3
15
2
0

 

Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 31,32,33,34,35 trang 77 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 41,42,43,44,45,46 trang 79,80 sách giáo khoa Số học 6 tập 1
Đồng bộ tài khoản