Giải bài tập 39,40,41,42,43 trang 43 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

Chia sẻ: Tran Thy | Ngày: | 1

0
27
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 39,40,41,42,43 trang 43 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

Mô tả BST Giải bài tập SGK Đại số 7 tập 2: Đa thức một biến

Thư viện eLib xin chia sẻ đến các em học sinh tài liệu hướng dẫn hướng dẫn giải bài tập trang 43 Đại số 7 tập 2: Đa thức một biến. Mời các em cùng tham khảo tài liệu nắm bắt phương pháp giải bài tập một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho quá trình học tập và nâng cao kiến thức của các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 39,40,41,42,43 trang 43 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

A. Tóm tắt lý thuyết Đa thức một biến SGK Đại số 7 tập 2

1. Đa thức một biến

Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến.

Lưu ý: Một số được coi là đa thức một biến .

2. Biến của đa thức một biến

Bậc của đa thức một biến khác đa thức không (đã thu gọn) là số mũ lớn nhất của biến có trong đa thức đó.

3. Hệ số, giá trị của một đa thức

a) Hệ số của đa thức

Hệ số cao nhất là hệ số của số hạng có bậc cao nhất
Hệ số tự do là số hạng không chứa biến.

b) Giá trị của đa thức f(x) tại x = a được kí hiệu là f(a) có được bằng cách thay x = a vào đa thức f(x) rồi thu gọn lại.


B. Bài tập Đa thức một biến SGK Đại số 7 tập 2

Bài 39 trang 43 SGK Đại số 7 tập 2

Cho đa thức:
P(x) = 2 + 5x2 – 3x3 + 4x2 – 2x – x3 + 6x5.
a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của P(x) theo lũy thừa giảm của biến.
b) Viết các hệ số khác 0 của đa thức P(x).

Hướng dẫn giải bài 39 trang 43 SGK Đại số 7 tập 2

Ta có P(x) = 2 + 5x2 – 3x3 + 4x2 – 2x – x3 + 6x5.
a) Thu gọn P(x) = 2 + 9x2 – 4x3 – 2x + 6x5
Sắp xếp theo thứ tự giảm của biến:
P(x) = 6x5 – 4x3 + 9x2 – 2x + 2
b) Hệ số lũy thừa bậc 5 là 6
Hệ số lũy thừa bậc 3 là -4
Hệ số lũy thừa bậc 2 là 9
Hệ số lũy thừa bậc 1 là -2
Hệ số lũy thừa bậc 0 là 2.

Bài 40 trang 43 SGK Đại số 7 tập 2

Cho đa thức Q(x) = x2 + 2x4 + 4x3 – 5x6 + 3x2 – 4x – 1.
a) Sắp xếp các hạng tử của Q(x) theo lũy thừa giảm của biến.
b) Chỉ ra các hệ số khác 0 của Q(x).

Hướng dẫn giải bài 40 trang 43 SGK Đại số 7 tập 2

Ta có Q(x) = x2 + 2x4 + 4x3 – 5x6 + 3x2 – 4x – 1
a) Thu gọn Q(x) = 4x2 + 2x4 + 4x3 – 5x6 – 4x – 1
Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến:
Q(x) = –5x6 + 2x4 + 4x3 + 4x2 – 4x – 1
b) Hệ số lũy thừa bậc 6 là -5
Hệ số lũy thừa bậc 4 là 2
Hệ số lũy thừa bậc 3 là 4
Hệ số lũy thừa bậc 2 là 4
Hệ số lũy thừa bậc 1 là -4
Hệ số lũy thừa bậc 0 là -1.

Bài 41 trang 43 SGK Đại số 7 tập 2

Viết một đa thức một biến có hai hạng tử mà hệ số cao nhất là 5, hệ số tự do là -1.

Hướng dẫn giải bài 41 trang 43 SGK Đại số 7 tập 2

Học sinh tự làm:
Ví dụ về đa thức một biến có hai hạng tử mà hệ số cao nhất là 5, hệ số tự do là -1.

Đa thức bậc nhất thỏa mãn các điều kiện trên: 5x – 1.

Đa thức bậc nhất thỏa mãn các điều kiện trên: 5x2 – 1.

Đa thức bậc nhất thỏa mãn các điều kiện trên: 5x3 – 1.

Tổng quát đa thức phải tìm có dạng 5xn – 1; n ∈ N.


Bài 42 trang 43 SGK Đại số 7 tập 2

Tính giá trị của đa thức P(x) = x2 – 6x + 9 tại x = 3 và tại x = -3.

Hướng dẫn giải bài 42 trang 43 SGK Đại số 7 tập 2

– Thay x = 3 vào biểu thức P(x) = x2 – 6x + 9 ta được.
P(3) = 32 – 6.3 + 9 = 9 – 9.18 + 9 = 0.
Vậy giá trị của biểu thức P(x) tại x = 3 là 0.
– Thay x = -3 vào biểu thức P(x), ta được
P(-3) = (-3)2 – 6.(-3) + 9 = 9 + 18 + 9 = 36.
Vậy giá trị của biểu thức P(x) tại x = -3 là số 36.

Bài 43 trang 43 SGK Đại số 7 tập 2

Trong các số cho ở bên phải mỗi đa thức, số nào là bậc của đa thức đó ?
Biểu thức Bậc của đa thức
a) 5x2 – 2x3 + x4 – 3x2 – 5x5 + 1 -5; 5; 4
b) 15 – 2x 15; – 2; 1
c) 3x5 + x3 – 3x5 + 1 3; 5; 1
d) -1. 1; -1; 0

Hướng dẫn giải bài 43 trang 43 SGK Đại số 7 tập 2

a) Số 5 là bậc của đa thức 5x2 – 2x3 + x4 – 3x2 – 5x5 + 1
b) Số 1 là bậc của đa thức 15 – 2x
c) Số 3 là bậc của đa thức 3x5 + x3 – 3x5 + 1 = x3 + 1 (rút gọn đa thức xong mới tìm bậc của nó)
d) Số 0 là bậc của đa thức -1 (vì -1 = -x0 với x ≠ 0).
      
Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 29,30,31,32,33,34,35,6,37,38 trang 40,41 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 trang 43 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

 

 
Đồng bộ tài khoản