Giải bài tập 39,40,41,42 trang 19 sách giáo khoa Đại số lớp 8 tập 1

Chia sẻ: Lê Thị Thúy Hằng | Ngày: | 1

0
79
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 39,40,41,42 trang 19 sách giáo khoa Đại số lớp 8 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Đại số lớp 8 tập 1: Phân tích đa thức thành nhân tử chung

Nhằm giúp các em có thêm những tài liệu tham khảo hữu ích bổ trợ cho quá trình học tập, thư viện eLib sưu tầm và giới thiệu đến các em tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 19 SGK Đại số lớp 8 tập 1: Phân tích đa thức thành nhân tử chung. Mời các em tham khảo để nắm vững lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập hiệu quả. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 39,40,41,42 trang 19 sách giáo khoa Đại số lớp 8 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung SGK Đại số lớp 8 tập 1

1. Khái niệm:

Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức.

2. Ứng dụng của việc phân tích đa thức thành nhân tử:

Việc phân tích đa thức thành nhân tử giúp chúng ta rút gọn được biểu thức, tính nhanh, giải phương trình.

3. Phương pháp đặt nhân tử chung:

– Khi tất cả các số hạng của đa thức có một thừa số chung, ta đặt thừa số chung đó ra ngoài dấu ngoặc () để làm nhân tử chung.

– Các số hạng bên trong dấu () có được bằng cách lấy số hạng của đa thức chia cho nhân tử chung.

Chú ý: Nhiều khi để làm xuất hiện nhân tử chung ta cần đổi dấu các hạng tử.


B. Bài tập Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung SGK Đại số lớp 8 tập 1

Bài 39 trang 19 SGK Đại số 8 tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 3x – 6y; b) 2/5 x2 + 5x3 + x2y;
c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2; d) 2/5x(y – 1) – 2/5y(y – 1);
e) 10x(x – y) – 8y(y – x).

Hướng dẫn giải bài 39 trang 19 SGK Đại số 8 tập 1

a) 3x – 6y = 3 . x – 3 . 2y = 3(x – 2y)
b) 2/5 x2 + 5x3 + x2y = x2 ( 2/5+ 5x + y)
c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2 = 7xy . 2x – 7xy . 3y + 7xy . 4xy = 7xy(2x – 3y + 4xy)
d) 2/5 x(y – 1) – 2/5y(y – 1) = 2/5(y – 1)(x – y)
e) 10x(x – y) – 8y(y – x) =10x(x – y) – 8y[-(x – y)]
= 10x(x – y) + 8y(x – y)= 2(x – y)(5x + 4y)

Bài 40 trang 19 SGK Đại số 8 tập 1

Tính giá trị biểu thức:
a) 15 . 91,5 + 150 . 0,85;
b) x(x – 1) – y(1 – x) tại x = 2001 và y = 1999.

Hướng dẫn giải bài 40 trang 19 SGK Đại số 8 tập 1

a) 15 . 91,5 + 150 . 0,85 = 15 . 91,5 + 15 . 8,5
= 15(91,5 + 8,5) = 15 . 100 = 1500
b) x(x – 1) – y(1 – x) = x(x – 1) – y[-(x – 1)]
= x(x – 1) + y(x – 1)
= (x – 1)(x + y)
Tại x = 2001, y = 1999 ta được:
(2001 – 1)(2001 + 1999) = 2000 . 4000 = 8000000

Bài 41 trang 19 SGK Đại số 8 tập 1

Tìm x, biết:
a) 5x(x -2000) – x + 2000 = 0;
b) x3 – 13x = 0

Hướng dẫn giải bài 41 trang 19 SGK Đại số 8 tập 1

a) 5x(x -2000) – x + 2000 = 0
5x(x -2000) – (x – 2000) = 0
(x – 2000)(5x – 1) = 0
Hoặc 5x – 1 = 0 => 5x = 1 => x =1/5
Vậy x =1/5; x = 2000
b) x3 – 13x = 0
x(x2 – 13) = 0
Hoặc x = 0
Hoặc x2 – 13 = 0 => x2 = 13 => x = ±√13
Vậy x = 0; x = ±√13

Bài 42 trang 19 SGK Đại số 8 tập 1

Chứng minh rằng 55n + 1 – 55n chia hết cho 54 (với n là số tự nhiên)

Hướng dẫn giải bài 42 trang 19 SGK Đại số 8 tập 1

55n + 1 – 55n chia hết cho 54 (n ∈ N)
Ta có 55n + 1 – 55n = 55n . 55 – 55n
= 55n (55 – 1)= 55n . 54
Vì 54 chia hết cho 54 nên 55n . 54 luôn chia hết cho 54 với n là số tự nhiên.

Vậy 55n + 1 – 55n chia hết cho 54.

Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 34,35,36,37,38 trang 17 sách giáo khoa Đại số 8 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 43,44,45,46 trang 20,21 sách giáo khoa Đại số lớp 8 tập 1
Đồng bộ tài khoản