Giải bài tập 42,43,44,45,46,47,48 trang 98,99 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

Chia sẻ: Phuong Thuy | Ngày: | 1

0
54
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 42,43,44,45,46,47,48 trang 98,99 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hình học 7 tập 1: Luyện tập từ vuông góc đến song song

Để có thêm phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 98,99 SGK Hình học 7 tập 1: Luyện tập từ vuông góc đến song song do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Hi vọng đây sẽ là tài liệu cung cấp những kiến thức hữu ích cho các em học sinh trong quá trình học tập và nâng cao kiến thức.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 42,43,44,45,46,47,48 trang 98,99 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Từ vuông góc đến song song SGK Hình học 7 tập 1

 

1. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của ba đường thẳng

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

2. Ba đường thẳng song song 

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thiws ba thì chúng cùng song song với nhau.

Ba đường thẳng d, d', d'' song song với nhau từng đôi một thì ta nói đường 3 thẳng ấy song song với nhau.

Kí hiệu d // d' // d''.


B. Bài tập Từ vuông góc đến song song SGK Hình học 7 tập 1 

Bài 42 trang 98 SGK Hình học 7 tập 1 

a) vẽ c ⊥ a.

b) Vẽ b ⊥ c. Hỏi a có song song với b không? vì sao?

c) phát biểu tính chất bằng lời.

Hướng dẫn giải bài 42 trang 98 SGK Hình học 7 tập 1 ​

a) vẽ c ⊥ a.

b) Vẽ như hình trên.

a song song với b do a và b đều vuông góc với c (Từ vuông góc đến song song)

c) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.


Bài 43 trang 98 SGK Hình học 7 tập 1 

a) vẽ c ⊥ a.

b) Vẽ b // a. Hỏi c có song song với b không? vì sao?

c) phát biểu tính chất bằng lời.

Hướng dẫn giải bài 43 trang 98 SGK Hình học 7 tập 1 ​

Hình vẽ tương tự bài 42.

b và c vuông góc với nhau do b // a mà a ⊥ c. (tính chất từ vuông góc đến song song)

Phát biểu: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia


Bài 44 trang 98 SGK Hình học 7 tập 1 

a) Vẽ a//b.

b) Vẽ c//a. Hỏi c có song song với b không? Vì sao?

c) Phát biểu tính chất đó bằng lời.

Hướng dẫn giải bài 44 trang 98 SGK Hình học 7 tập 1 ​

a) vẽ a// b (Học sinh tự vẽ)

b) vẽ c//a (Học sinh tự vẽ)

Giả sử b không song song với c thì b cắt c tại một điểm O nào đó. khi đó qua O ta có thể vẽ được hai đường thẳng b và c cùng song song với a. Điều đó trái với tiên để Ơclit về đường thẳng song song. Vậy b// c.

c ) Phát biểu tính chất sau bằng lời:

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.


Bài 45 trang 98 SGK Hình học 7 tập 1 

a) Vẽ d’ // d và d” song song với d(d”  và d’ là phân biệt).

b) Suy ra d’ // d” bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

– Nếu d’ cắt d” tại M thì M có thể n ằm trên d không? vì sao?

– Qua điểm M nằm ngoài d, vừa có d’// d, vừa có d” // d thì có trái với tiên đề ơclit không ? vì sao?

– Nếu d’  và d” không cắt nhau(vì trái với tiên đề ơclit) thì chúng phải như thế nào

Hướng dẫn giải bài 45 trang 98 SGK Hình học 7 tập 1 ​

a) vẽ d’ // d. d” // d(học sinh từ vẽ).

b) Suy ra d’ // d”, vì nếu d’ cắt d” tại điểm M thì M không nằm trên d vì d// d’ và d// d”.

Qua điểm M nằm ngoài d, ta vẽ được hai đường thẳng d’ và d” cùng song song với d. Điều này trái với tiên đề Ơclit về đường thẳng song song.

Nên d’ và d” không thể cắt nhau. vậy d’ // d”.


Bài 46 trang 98 SGK Hình học 7 tập 1 

Xem hình 31:

a) Vì sao a// b?

b) Tính số đo góc C.

Hướng dẫn giải bài 46 trang 98 SGK Hình học 7 tập 1 ​

a) a//b vì a và b cùng vuông góc với đường thẳng AB

b) Ta có: ∠C + ∠D = 1800 (Vì hai góc trong cùng phía)

Nên ∠C = = 1800 –  ∠D = 600


Bài 47 trang 98 SGK Hình học 7 tập 1 

Ở hình 32, biết a//b, góc A=  900, góc C = 1300. Tính góc B, góc D

Hướng dẫn giải bài 47 trang 98 SGK Hình học 7 tập 1 ​

Ta có a//b, nên ∠B = ∠A1 (đồng vị)

vậy ∠B = 900

Ta lại có ∠C + ∠D = 1800

Nên ∠D = 1800 – ∠C = 500  


Bài 48 trang 99 SGK Hình học 7 tập 1 

Đố: Hãy lấy một tờ giấy, gấp ba lần theo hình 33. Trải tờ giấy. Quan sát xem các nếp gấp là hình ảnh của một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song không?

Hướng dẫn giải bài 48 trang 99 SGK Hình học 7 tập 1 ​

Vậy các nếp gấp là hình ảnh của một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song.

Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 40,41 trang 97 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 51,52,53 trang 101,102 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1
Đồng bộ tài khoản