Giải bài tập 43,44,45 trang 125 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

Chia sẻ: Nguyễn Mai | Ngày: | 1

0
98
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 43,44,45 trang 125 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hình học 7 tập 1: Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác

Tài liệu có nội dung bao gồm 2 phần: tóm tắt lý thuyết về ba trường hợp bằng nhau của tam giác và hướng dẫn giải bài tập trang trang 125 SGK Hình học 7 tập 1 sẽ giúp các em ôn tập lại kiến thức một cách có hệ thống và có thêm kinh nghiệm giải bài tập hiệu quả. Mời các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 43,44,45 trang 125 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác SGK Hình học 7 tập 1

 1. Tính chất       

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và góc kề của tam giác kìa thì hai tam giác đó bằng nhau.

∆ABC và ∆ A'B'C ' có:

 

Hệ quả:

- Hệ quả 1: Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

- Hệ quả 2. Nếu cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông nay bằng cạnh huyền, góc nhỏn của tam giác vuông kiathì  hai tam giác vuông đó bằng nhau.

 


B. Bài tập Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác SGK Hình học 7 tập 1

Bài 43 trang 125 SGK Hình học 7 tập 1

Cho góc xOy khác góc bẹt. Lấy các điểm A,B thuộc tia Ox sao cho OA

Lấy các điểm C,D thuộc tia Oy sao cho OC=OA, OD=OB. Gọi E là giao điểm của AD và BC.

Chứng minh rằng:

a) AD=BC;

b) ∆EAB=∆ECD;

c )OE là tia phân giác của xOy.

Hướng dẫn giải bài 43 trang 125 SGK Hình học 7 tập 1​

a) ∆OAD và ∆OCB có: OA= OC(gt)

∠O chung

OB = OD (gt)

OAD = OCB (c.g.c) AD = BC

Nên ∆OAD=∆OCB(c.g.c)

suy ra AD=BC.

b)

Ta có ∠A1 = 1800 – ∠A2

∠C1 = 1800 – ∠C2

mµ ∠A2 = ∠C2 do ΔOAD = ΔOCB (c/m trên)

⇒ ∠A1 = ∠C1

Ta có OB = OA + AB

OD = OC + CD mà OB = OD, OA = OC ⇒ AB = CD

Xét ΔEAB = ΔECD có:

∠A1 = ∠C1 (c/m trên)

AB = CD (c/m trên)

∠B1 = ∠D1 (ΔOCB = ΔOAD)

⇒ ΔEAB = ΔECD (g.c.g)

c) Xét ΔOBE và ΔODE có:

OB = OD (GT)

OE chung

AE = CE (ΔAEB = ΔCED) ⇒ΔOBE = ΔODE (c.c.c)

⇒ ∠AOE = ∠COE ⇒ OE là phân giác của góc ∠xOy.


Bài 44 trang 125 SGK Hình học 7 tập 1

Cho tam giác ABC có ∠B = ∠C. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D.

Chứng minh rằng.

a) ∆ADB=∆ADC.

b) AB=AC.

Hướng dẫn giải bài 44 trang 125 SGK Hình học 7 tập 1​

a) Ta có:

Xét ΔADB và ΔADC có:

b) ∆ADB=∆ADC(chứng minh câu a)

Suy ra AB=AC .


Bài 45 trang 125 SGK Hình học 7 tập 1

Đố: Cho 4 đoạn thẳng AB,BC,CD,DA trên giấy kẻ ô vuông như ở hinh 110. Hãy lập luận để giải thích:

a) AB=CD, BC=AD;

b) AB//CD.

Hướng dẫn giải bài 45 trang 125 SGK Hình học 7 tập 1​

∆AHB và ∆CKD có:

HB= KD.
∠AHB=∠CKD

AH=CK

Nên ∆ AHB = ∆ CKD(c.g.c)

suy ra AB=CD.

tương tự ∆ CEB = ∆ AFD(c.g.c)

suy ra BC=AD.

b) ∆ABD và ∆CDB có:

AB=CD(câu a)

BC=AD(câu a)

BD chung.

Do đó ∆ABD=∆CDB(c.c .c)

Suy ra ∠ABD = ∠CDB

Vậy AB // CD( hai góc so le trong bằng nhau) .

Để tiện tham khảo, các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 trang 123,124 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 46,47,48,49,50,51,52 trang 127,128 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1
Đồng bộ tài khoản