Giải bài tập 46,47,48,49,50,51,52 trang 127,128 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

Chia sẻ: Tran Thy | Ngày: | 1

0
86
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 46,47,48,49,50,51,52 trang 127,128 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hình học 7 tập 1: Tam giác cân

Để có thêm phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 127,128 SGK Hình học 7 tập 1: Tam giác cân do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Hi vọng đây sẽ là tài liệu cung cấp những kiến thức hữu ích cho các em học sinh trong quá trình học tập và nâng cao kiến thức.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 46,47,48,49,50,51,52 trang 127,128 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Tam giác cân SGK Hình học 7 tập 1

1. Định nghĩa

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

2. Tính chất.

Trong một tam giác cân hai góc ở đáy bằng nhau.

Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì là tam giác cân.

Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh vuông góc bằng nhau.

3. Tam giác đều.

Định nghĩa: tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau.

Hệ quả:

– Trong tam giác đều, mỗi góc bằng 600

– Nếu trong một tam giác có ba góc bằng nhau thì đó là tam giác đều.

– Nếu một tam giác cân có 1 góc bằng 600 thì đó là tam giác đều.


B. Bài tập Tam giác cân SGK Hình học 7 tập 1

Bài 46 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1

a) Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác cân ABC cân tại B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm.

b) Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng 3 cm.

Hướng dẫn giải bài 46 trang 127 SGK Hình học 7 tập 

a)

– Vẽ đoạn thẳng AC = 3cm,

– Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC vẽ cung tròn tâm A bán kính4 cm và cung tròn tâm C có bán kính 3cm.

– Hai cung tròn trên cắt nhau tại B.

– Vẽ các đoạn AB,BC ta được tam giác ABC.

b) Tương tự cách vẽ ở câu a với cung tròn tâm A, tâm C có bán kính 3 cm


Bài 47 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1

Trong cách hình 116,117,118 tam giác nào là tam giác cân, tam giác nào là tam giác đều? Vì sao?

Hướng dẫn giải bài 47 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1

Hình 116.

Ta có: ∆ABD cân vì có AB=AD.

∆ACE cân vì AC = AE (do AB = AD, BC= DE nên AB + BC= AD+DE hay AC= AE).

Hình 117.

Ta tính được

∠G= 1800 – (∠H+∠I) = 1800 – (700+400) = 700

Nên ∆GHI cân vì(∠G = ∠H)

Hình 118.

∆OMK là tam giác cân vì OM= MK

∆ONP là tam giác cân vì ON=OP

∆OMN là tam giác đều vì OM= ON = MN

∆OKP là tam giác cân là vì ∠K = ∠P

Suy ra ∠OKM + ∠KOM=600

mà ∠OKM= ∠KOM nên ∠OKM=300

Tương tự ∠OPM = 300


Bài 48 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1

Cắt một tấm bìa hình tam giác cân. Hãy gấp tấm bìa đó sao cho hai cạnh bên trùng nhau để kiểm tra rằng hai góc ở đáy bằng nhau.

Hướng dẫn giải bài 48 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1

Các bước tiến hành:

– Cắt tấm bìa hình tam giác cân.

– Gấp tấm bìa sao cho hai cạnh bên trùng nhau.

– Quan sát phần cạnh đáy say khi gấp lại trùng nhau.

Vậy hai góc ở đáy của hai tam giác cân bằng nhau.


Bài 49 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1

a) Tình các góc ở đáy của một tam giác cân viết góc ở đỉnh là 400

b) Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy bằng 400

Hướng dẫn giải bài 49 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1

Gọi ABC là tam giác cân đã cho và góc ở định ∠A = 400

a)  Ta có A +B + C=1800

∠B + ∠C = 1800 – ∠A = 1400

⇒∠B = ∠C =1400 /2 = 700

 

 

b) Ta có: A +B + C=1800

⇒∠A = 1800 – ∠B – ∠C

mà ∠B = ∠C = 400

nên ∠A =1800 – 400 – 400 =1000


Bài 50 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1

Hai thanh AB và AC vì kèo một mái nhà thường bằng nhau(h.119)

và thường tạo với nhau một góc bằng:

a) 1450 nếu là nhà tôn;

b) 1000 nếu là nhà ngói;

Tính góc BAC trong từng trường hợp.

 

Hướng dẫn giải bài 50 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1

Ta có: AB=AC nên tam giác ABC cân ở A và có ∠A = 1450, Do đó ∠B = ∠C
a) Trong ∆ABC có ∠A +∠B + ∠C= 1800

⇒∠B + ∠C= 1800 – 1450 = 350

Vì ∠B = ∠C nên ta có 2∠B = 350

⇒∠B = 17,50
vậy ∠ABC = 17,50
b) tương tự với ∠A =1000

ta có ∠ABC = 400


Bài 51 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1

Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D thuộc cạnh AC, điểm E thuộc cạnh AB sao cho AD=AE.

a) So sánh ∠ABD và ∠ACE.

b ) Gọi I là giao điểm BD và CE. Tam giác IBC là tam giác gì? Vì sao?

Hướng dẫn giải bài 51 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1

 

∆ABD và ∆ACE có:

AB=AC(gt)

∠A góc chung.

AD=AE(gt)

Nên ∆ABD=∆ACE(c.g.c)

Suy ra: ∠ABD = ∠ACE.

Tức là ∠B1= ∠C1

b) Ta có ∠B= ∠C

mà ∠B1= ∠C1 (cmt)

suy ra ∠B2= ∠C2

Vậy ∆IBC cân tại I.


Bài 52 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1

Cho góc xOy có số đo, điểm A thuộc tia phân giác của góc đó. Kẻ AB vuông góc với Ox(B thuộc Ox), kẻ AC vuông góc với Oy(C thuộc Oy). Tam giác ABC là tam giác gì ? vì sao?

Hướng dẫn giải bài 52 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1

Xét 2 tam giác vuông ABO và ACO có:

∠O1 = ∠O2 = 1200/2 =600(gt); OA cạnh chung

ΔABO = ΔACO (Cạnh huyền, góc nhon)

⇒AB = AC ⇒ Δ ABC cân

Trong tam giác vuông ABO có ∠O1 = 60⇒ ∠A1 = 300

Trong tam giác vuông ACO có ∠O2 = 600 ⇒ ∠A2 = 300

Do đó ∠BAC = 600 ⇒ΔABC là tam giác đều(Tam giác cân có góc = 600)

 

 

Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 43,44,45 trang 125 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 53,53,55,56,57,58,59,60,61,62 trang 131,132,133 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

 
Đồng bộ tài khoản