Giải bài tập 5,6,7,8,9,10 trang 82,83 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

Chia sẻ: Lê Thị Thúy Hằng | Ngày: | 1

0
102
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 5,6,7,8,9,10 trang 82,83 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hình học 7 tập 1: Luyện tập hai góc đối đỉnh

Các em đang băn khoăn về cách giải các bài tập trang 82,83 SGK Hình học 7 tập 1 thì có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Với cách trình bày rõ ràng, cụ thể sẽ giúp các em dễ dàng nắm vững lại kiến thức về hai góc đối đỉnh và hình dung được cách giải bài tập hiệu quả, nhanh chóng. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 5,6,7,8,9,10 trang 82,83 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Luyện tập hai góc đối đỉnh SGK Hình học 7 tập 1 

1. Hai góc đối đỉnh:

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mối cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

2. Tính chất:

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

 đối đỉnh với 

 đối đỉnh với 


B. Bài tập Luyện tập hai góc đối đỉnh SGK Hình học 7 tập 1

Bài 5 trang 82 SGK Hình học 7 tập 1

a) Vẽ góc ABC có số đo bằng 56°
b) Vẽ góc ABC’ kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC’?
c) Vẽ góc C’BA’ kề bù với góc ABC’. Tính số đo của góc C’BA’.

Hướng dẫn giải bài 5 trang 82 SGK Hình học 7 tập 1

a) Trên hình vẽ bên, ta vẽ góc ABC = 56°
b) Vẽ tia đối của tia BC ta được tai BC’, được góc ABC’ kề bù với góc ABC.
Ta có ∠ABC’ = 180° – ∠ABC = 180° – 56° = 124°
c) Vẽ tia đối của tia BA, ta được tia BA’, thì góc C’BA’ kề bù với góc ABC’. Ta được ∠C’BA = ∠ABC (hai góc đối đỉnh) nên ∠C’BA’ = 56°


Bài 6 trang 83 SGK Hình học 7 tập 1

Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 47°. Tính số đo các góc còn lại.

Hướng dẫn giải bài 6 trang 83 SGK Hình học 7 tập 1

Giả sử hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O và góc xOy = 47° (hình vẽ bên). Suy ra ∠x’Oy’ = ∠xOy = 47° (hai góc đối đỉnh).
∠xOy’ = 180° – ∠xOy = 180° – 47° = 133°
(do ∠x’Oy và ∠xOy’ kề bù)
Và góc ∠x’Oy = góc ∠xOy’ = 133° (hai góc đối đỉnh).


Bài 7 trang 83 SGK Hình học 7 tập 1

Ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.

Hướng dẫn giải bài 7 trang 83 SGK Hình học 7 tập 1

Trên hình vẽ, ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng đi qua điểm O. Tên các cặp góc bằng nhau là:

 


Bài 8 trang 83 SGK Hình học 7 tập 1

Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là 70°, nhưng không đổi hình.

Hướng dẫn giải bài 8 trang 83 SGK Hình học 7 tập 1

Có thể vẽ như sau:
Vẽ đường thẳng xx’. Trên x’x lấy điểm O.
Vẽ góc xOy = 70° và góc x’Oy’ = 70° (hình a).
Hoặc vẽ góc xOy = 70°
Từ O vẽ tia Ox’ bất kì (không phải là tia đối của Ox, Oy).
Vẽ góc x’Oy’ = 70° (hình b).


Bài 9 trang 83 SGK Hình học 7 tập 1

Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.

Hướng dẫn giải bài 9 trang 83 SGK Hình học 7 tập 1

Hai góc vuông không đối đỉnh là:


Bài 10 trang 83 SGK Hình học 7 tập 1

Hãy vẽ một đường thẳng màu đỏ cắt một đường thẳng màu xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng).
Phải gấp tờ giấy như thế nào để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau?

Hướng dẫn giải bài 10 trang 83 SGK Hình học 7 tập 1

Phải gấp tờ giấy sao cho tia màu đỏ trùng với tia màu xanh để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 1,2,3,4 trang 82 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 11,12,13,14 trang 86 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1
Đồng bộ tài khoản