Giải bài tập 5,6,7,8 trang 39,40 sách giáo khoa Đại số 8 tập 2

Chia sẻ: My Huong | Ngày: | 1

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 5,6,7,8 trang 39,40 sách giáo khoa Đại số 8 tập 2

Mô tả BST Giải bài tập SGK Đại số 8 tập 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Nhằm giúp học sinh giải đáp những thắc mắc về cách giải bài tập, thư việ eLib xin chia sẻ đến các em tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 39,40 SGK Đại số 8 tập 2. Mời các em cùng tham khảo để củng cố lại kiến thức về liên hệ giữa thứ tự và phép nhân và tích lũy thêm kỹ năng giải bài tập hiệu quả. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 5,6,7,8 trang 39,40 sách giáo khoa Đại số 8 tập 2

A. Tóm Tắt Lý Thuyết Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân SGK Đại số 8 tập 2

1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương

a) Tính chất

Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số dương ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho

b) Tổng quát

Với ba số a, b và c mà c > 0, ta có:

Nếu a < b thì ac < bc; nếu a ≤ b thì ac ≤ bc;

Nếu a > b thì ac > bc; nếu a ≥ b thì ac ≥ bc.

2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm.

a) Tính chất

Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho

b) Tổng quát

Với ba số a, b và c mà c < 0, ta có:

Nếu a < b thì ac > bc; nếu a ≤ b thì ac ≥ bc;

Nếu a > b thì ac < bc; nếu a ≥ b thì ac ≤ bc.

3. Tính chất bắc cầu của thứ tự

Với ba số a, b và c nếu có a < b và b < c thì a < c


B. Bài tập Thuyết Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân SGK Đại số 8 tập 2

Bài 5 trang 39 SGK Hình học 8 tập 2

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?
a) (-6).5 < (-5).5; b) (-6).(-3) < (-5).(-3);
c) (-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004; d) -3x2 ≤ 0

Hướng dẫn giải bài 5 trang 39 SGK Hình học 8 tập 2

a) (-6).5 < (-5).5
Vì -6 < -5 và 5 > 0
=> (-6).5 < (-5).5
Vậy khẳng định (-6).5 < (-5).5 là đúng
b) -6 < -5 và -3 < 0
=> (-6).(-3) > (-5).(-3)
Vậy khẳng định (-6).(-3) < (-5).(-3) là sai.
c) -2003 ≤ 2004 và -2005 < 0
=> (-2003).(-2005) ≥ (-2005).2004
Vậy khẳng định (-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004 là sai.
d) x2 ≥ 0 và -3 < 0
=> -3x2 ≤ 0
Vậy khẳng định -3x2 ≤ 0 là đúng

Bài 6 trang 39 SGK Hình học 8 tập 2

Cho a < b, hãy so sánh:
2a và 2b; 2a và a + b; -a và -b.

Hướng dẫn giải bài 6 trang 39 SGK Hình học 8 tập 2

Ta có:
a < b và 2 > 0 => 2a < 2b
a < b cộng hai vế với a
=> a + a < a + b => 2a < a + b
a < b và -1 < 0 => -a > -b

Bài 7 trang 40 SGK Hình học 8 tập 2

Số a là số âm hay dương nếu:
a) 12a < 15a? b) 4a < 3a? c) -3a > -5a

Hướng dẫn giải bài 7 trang 40 SGK Hình học 8 tập 2

a) Ta có: 12 < 15. Để có bất đẳng thức
12a < 15a ta phải nhân cả hai vế của bất đẳng thức 12 < 15 với số a.
Để được bất đẳng thức cùng chiều thì a > 0
b) Vì 4 > 3 và 4a < 3a trái chiều. Để nhân hai vế của bất đẳng thức 4 > 3 với a được bất đẳng thức trái chiều thì a < 0
c) Từ -3 > -5 để có -3a > -5a thì a phải là số dương

Bài 8 trang 40 SGK Hình học 8 tập 2

Cho a < b, chứng tỏ:
a) 2a – 3 < 2b – 3; b) 2a – 3 < 2b + 5

Hướng dẫn giải bài 8 trang 40 SGK Hình học 8 tập 2

a) Ta có: a < b
=> 2a < 2b vì 2 > 0
=> 2a – 3 < 2b – 3 (cộng vào cả hai vế -3)
b) Ta có: -3 < 5
=> 2b – 3 < 2b + 5 (cộng vào hai vế với 2b) mà 2a – 3 < 2b – 3 (chứng minh trên)

Vậy: 2a – 3 < 3b + 5 (tính chất bắc cầu)

Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 1,2,3,4 trang 37 sách giáo khoa Hình học 8 tập 2

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 9,10,11,12,13,14 trang 40 sách giáo khoa Hình học 8 tập 2
Đồng bộ tài khoản