Giải bài tập 50,51,52,53,54,55,56 trang 58,59 sách giáo khoa Đại số 8 tập 1

Chia sẻ: Ngoc Thien | Ngày: | 1

0
85
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 50,51,52,53,54,55,56 trang 58,59 sách giáo khoa Đại số 8 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Đại số 8 tập 1: Luyện tập biến đổi các biểu thức hữu tỉ,Giá trị của phân thức

Nhằm giúp học sinh giải đáp những thắc mắc về cách giải bài tập, thư việ eLib xin chia sẻ đến các em tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 58,59 SGK Đại số 8 tập 1. Mời các em cùng tham khảo để củng cố lại kiến thức về biến đổi các biểu thức hữu tỉ,Giá trị của phân thức và tích lũy thêm kỹ năng giải bài tập hiệu quả. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 50,51,52,53,54,55,56 trang 58,59 sách giáo khoa Đại số 8 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Luyện tập biến đổi các biểu thức hữu tỉ,Giá trị của phân thức SGK Đại số 8 tập 1

1. Biểu thức hữu tỉ

- Một đa thức được gọi là một biểu thức nguyên

- Một biểu thức chỉ chứa các phép toán cộng, trừ, nhân , chia và chứa biến ở mẫu được gọi là biểu thức phân

Các biểu thức nguyên và biểu thức phân được gọi chung là biểu thức hữu tỉ.

2. Giá trị của biểu thức phân

Giá trị của biểu thức phân chỉ được xác định với điều kiện giá trị của mẫu biểu thức khác 0


B. Bài tập Luyện tập biến đổi các biểu thức hữu tỉ,Giá trị của phân thức SGK Đại số 8 tập 1 

Hướng dẫn giải bài 50 trang 58 SGK Đại số 8 tập 1


Bài 51 trang 58 SGK Đại số 8 tập 1

Làm các phép tính sau:

Hướng dẫn giải bài 51 trang 58 SGK Đại số 8 tập 1


Bài 52 trang 58 SGK Đại số 8 tập 1

Chứng tỏ rằng với x≠ 0 và x ≠ ± a( a là một số nguyên), giá trị của biểu thức
là một số chẵn.

Hướng dẫn giải bài 52 trang 58 SGK Đại số 8 tập 1


Bài 53 trang 58 SGK Đại số 8 tập 1

a) Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:
b) Em hãy dự đoán kết quả của phép biển đổi biểu thức
thành phân thức đại số và kiểm tra lại dự đoán đó.

Hướng dẫn giải bài 53 trang 58 SGK Đại số 8 tập 1

a)
b) Dự đoán kết quả: Từ câu a thì phân thức đại số thu được có tử thức bằng tổng của tử thức và mẫu thức, còn mẫu thức là tử thức của phân thức trước đó. Khi đo, kết quả là 8x + 3/ 5x + 3. Thật vậy:
 

Bài 54 trang 59 SGK Đại số 8 tập 1

Tìm các giá trị của x để giá trị của các phân thức sau xác định:

Hướng dẫn giải bài 54 trang 59 SGK Đại số 8 tập 1

a) Giá trị phân thức a) được xác định khi 2x2 -6x ≠ 0 ⇒ 2x(x-3) ≠ 0 ⇒ x ≠ 0 và x ≠ 3
b) Giá trị phân thức b) được xác định khi: x2 -3 ≠ 0
⇒ (x – √3)(x + √3) ≠ 0 ⇒ x ≠ √3 và x ≠ -√3

Bài 55 trang 59 SGK Đại số 8 tập 1

Cho phân thức:
a) Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?
b) Chứng tỏ phân thức rút gọn của phân thứuc đã cho là x+1/x-1
c) Để tính giá trị của phân thức đã cho tại x=2 và x =-1, bạn Thắng đã là như sau:
– Với x = 2, phân thức đã cho có giá trị 2+1/2-1 = 3
– Với x =-1. phân thức đã cho có giá trị là: -1+1/-1-1 = 0
Em có đồng ý không? Nếu không, em hãy chỉ ra chỗ mà em cho là sai.
Theo em, với những giá trị nào của biển thì có thể tính được giá trí của phân thức đã cho bằng cách tính giá trị của phân thức rút gọn?

Hướng dẫn giải bài 55 trang 59 SGK Đại số 8 tập 1

a) Giá trị của phân thức được xác định khí x2 -1 ≠ 0 ⇒ x ≠ ±1
b) Ta có: c) Bạn sai khi x = -1 thì không thoả mãn đk của x
Với các giá trị x ≠ ±1 thì có thể tính được giá trị của biểu thức.

Bài 56 trang 59 SGK Đại số 8 tập 1

Cho Phân thức
a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?
b) Rút gọn phân thức
c) Em có biết trên 1cm2 bề mặt da của em có bao nhiêu con vi khuẩn không? Tính giá trị của biểu thức đã cho tại x =4001/2000 em sẽ tìm được câu trả lời thật đáng sợ.(Tuy nhiên trong số đo chỉ có 20% là vi khuẩn có hại).

Hướng dẫn giải bài 56 trang 59 SGK Đại số 8 tập 1

a) Giá trị của phân thức được xác định khí:
x3 – 8 ≠ 0 ⇒(x-2)(x2+2x+4) ≠ 0 ⇒ x – 2 ≠ 0 ⇒ x ≠2
b) 
c) Với x = 4001/2000 ≠ 2 nên phân thức được xác định và giá trị của phân thức là
Vậy, 1cm2 bề mặt da của em có 6000 con vi khuẩn.
 
Để tiện tham khảo, các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 46,47,48,49 trang 57,58 sách giáo khoa Đại số 8 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 57,58,59, 60,61,62,63,64 sách giáo khoa trang 61,62 Đại số 8 tập 1
Đồng bộ tài khoản