Giải bài tập 53,54,55,56,57,58,59 trang 124 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

Chia sẻ: Mai Phượng | Ngày: | 1

0
43
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 53,54,55,56,57,58,59 trang 124 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hình học 6 tập 1: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Với mong muốn giúp các em học sinh dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc hoàn thành các bài tập trong SGK , thư viện eLib xin gửi tới các em tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 124 SGK Hình học 6 tập 1 về vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài. Tài liệu được trình bày rõ ràng và dễ hiểu sẽ rất hữu ích dành cho các em tham khảo trong quá trình học tập, rèn luyện kỹ năng giải bài tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 53,54,55,56,57,58,59 trang 124 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài SGK Hình học 6 tập 1

1. Vẽ đoạn thẳng trên tia

Cách 1: Dùng thước đo có chia khoảng(tương tự như đo đoạn thẳng)

Cách 2: Dùng compa.

Nhận xét: Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM=a(đơn vị độ dài)

2. Dấu hiệu nhận biết một điểm nằm giữa hai điểm khác

Trên tia Ox có hai điểm M và N, OM=a, ON=B, a 


B. Bài tập Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài SGK Hình học 6 tập 1

Bài 53 trang 124 SGK Hình học 6 tập 1

Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3cm, ON = 6cm. Tính MN, so sánh OM và MN.

Hướng dẫn giải bài 53 trang 124 SGK Hình học 6 tập 1

Trên tia Ox cho 2 điểm M,N mà OM < ON (3<6) nên điểm M nằm giữa hai điểm O và N.
Suy ra OM + MN= ON;
MN = ON – OM = 6 – 3 = 3(cm).
Vậy OM = MN = 3 (cm).

Bài 54 trang 124 SGK Hình học 6 tập 1

Trên tia Ox, vẽ ba đoạn thẳng OA, OB, OC sao cho OA = 2cm , OB = 5cm, OC = 8 cm. So sánh BC và BA.

Hướng dẫn giải bài 54 trang 124 SGK Hình học 6 tập 1

Theo bài ra ta có:
OA = 2cm; OB = 5cm
=> OA < OB (2cm < 5cm)
Do đó điểm A nằm giữa hai điểm O và B, ta có
OA + AB = OB
=> 2 + AB = 5
=> AB = 5 – 2 = 3 (cm)
OC = 8cm; OB = 5 cm
=> OB < OC (5cm < 8 cm)
Do đó điểm B nằm giữa O và C, ta có
OB + BC = OC
=> 5 + BC = 8
=> BC = 8 – 5 = 3 (cm)
Vậy AB = BC (=3cm)

Bài 55 trang 124 SGK Hình học 6 tập 1

Gọi A,B là hai điểm trên tia Ox. Biết OA= 8cm, AB= 2cm. Tình OB. Bài toán có mấy đáp số.

Hướng dẫn giải bài 55 trang 124 SGK Hình học 6 tập 1

Có hai trường hợp xảy ra:
Trường hợp 1: Điểm B và O nằm cùng phía với A
Theo bài ra ta có
AO = 8cm
AB = 2cm
=> AB < A0 (2cm < 5cm)
Do đó điểm B nằm giữa hai điểm A và O
Ta có: AB + BO = AO
2 + OB = 8
OB = 8 – 2 = 6 (cm)
Vậy: OB = 6(cm)
Trường hợp 2: Điểm B và O nằm khác phía đối với điểm A
Do điểm B và điểm O nằm về 2 phía đối với điểm A nên điểm A nằm giữa 2 điểm B và O.
Ta có OA + AB = OB
=> OB = 8 + 2 = 10 (cm)
Vậy OB = 10 (cm)
Vậy bài toán có hai đáp số là 6 cm và 10 cm.

Bài 56 trang 124 SGK Hình học 6 tập 1

Cho đoạn thẳng AB dài 4 cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC =1 cm.
a) Tính CB
b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD=2cm. Tính CD.

Hướng dẫn giải bài 56 trang 124 SGK Hình học 6 tập 1

a) Trên tia AB có hai điểm C,B mà AC< AB(1cm<4cm) nên C nằm giữa hai điểm A và B.
Do đó:
AC+ CB = AB
⇒1+ CB = 4
⇒ CB = 3(cm)
b) Điểm D thuộc tia đối của tia BC nên điểm B nằm giữa C và D, đó đó: CD = CB + BD = 3+2 = 5(cm)

Bài 57 trang 124 SGK Hình học 6 tập 1

Đoạn thẳng AC dài 5cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC= 3cm.
a) Tính AB.
b) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD= 5cm. so sánh AB và CD.

Hướng dẫn giải bài 57 trang 124 SGK Hình học 6 tập 1

a) Điểm B nằm giữa A và C nên AB + BC = AC;
AB = AC – BC = 5 – 3 = 2 (cm).
b) Hai tia BC và BD trùng nhau (vì đều là tia đối của tia BA). Trên tia BC có BC< BD(3<5) nên C nằm giữa B và D. Suy ra BC=CD= BD; CD=BD – BC= 5 -3 = 2(cm).
Vậy AB = CD(= 2cm).

Bài 58 trang 124 SGK Hình học 6 tập 1

Vẽ đoạn thẳng AB dài 3.5 cm và nói cách vẽ.
Bạn đọc tự vẽ hình.

Hướng dẫn giải bài 58 trang 124 SGK Hình học 6 tập 1

B1: Vẽ đường thẳng a,
B2: Trên đường thẳng a lấy một điểm A bất kì. Dùng Compa lấy 1 đường tròn tâm là A bán kính 3.5cm, quay một vòng:
B3: Đường trong cắt đường thẳng a tại B (Cắt đường thẳng A tại 2 điểm nhưng chỉ lấy 1 một điểm). Như vậy ta được đoạn thẳng AB= 3.5 cm.

Bài 59 trang 124 SGK Hình học 6 tập 1

Trên tia Ox, cho ba điểm M,N,P biết OM = 2cm, ON = 3cm, OP = 3.5 cm. Hỏi trong ba điểm M,N,P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì sao?

Hướng dẫn giải bài 59 trang 124 SGK Hình học 6 tập 1

* Trên tia Ox có OM < ON (2cm < 3cm) nên điểm M nằm giữa O và N do đó hai tia NO và NM trùng nhau (1).

* Trên tia Ox có ON < OP (3cm < 3,5 cm) nên N nằm giữa O Và P do đó hai tia PO và PN trùng nhau (2)

Từ (1) và (2) suy ra hai tia NM và NP đối nhau. Do đó điểm N nằm giữa hai điểm M và P.
Nhận xét : Người ta chứng minh được rằng: trên tia Ox có 3 điểm M,N,P; OM=a; ON=b;OP=c nếu a < b
Để tiện cho việc tham khảo tài liệu, các em có thể đăng nhập và tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước Giải bài tập 46,47,48,49,50,51,52 trang 121,122 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

>> Bài tập tiếp theo bài Giải bài tập 60,61,62,63,64,65 trang 125,126 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1
Đồng bộ tài khoản