Giải bài tập 54,55,56 trang 48 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | 1

0
30
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 54,55,56 trang 48 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

Mô tả BST Giải bài tập SGK Đại số 7 tập 2: Nghiệm của đa thức một biến

Tài liệu có nội dung bao gồm 2 phần: tóm tắt lý thuyết về nghiệm của đa thức một biến và hướng dẫn giải bài tập trang 48 sẽ giúp các em ôn tập lại kiến thức một cách có hệ thống và có thêm kinh nghiệm giải bài tập hiệu quả. Mời các em tham khảo tài liệu để nắm nội dung chi tiết hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 54,55,56 trang 48 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

A. Tóm tắt lý thuyết Nghiệm của đa thức một biến SGK Đại số 7 tập 2

1. Nghiệm của đa thức một biến

Cho đa thức P(x)

Nếu tại x = a đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a là một nghiệm của đa thức P(x).

2. Số nghiệm của đa thức một biến

Một đa thức (khác đa thức không) có thể có 1, 2, 3, …, n nghiệm hoặc không có nghiệm nào.

Tổng quát: Số nghiệm của một đa thức (khác đa thức 0) không vượt qua bậc của nó.


B. Bài tập Nghiệm của đa thức một biến SGK Đại số 7 tập 2

Bài 54 trang 48 SGK Đại số 7 tập 2

Kiểm tra xem:
a) x = 1/10 có phải là nghiệm của đa thức P(x) = 5x + 1/2 không.
b) Mỗi số x = 1; x = 3 có phải là một nghiệm của đa thức Q(x) = x2 – 4x + 3 không.

Hướng dẫn giải bài 54 trang 48 SGK Đại số 7 tập 2

Vậy x = 1/10 không là nghiệm của P(x).
b) Ta có: Q(1) = 12 – 4.1 + 3 = 1 – 4 + 3 = 0 => x = 1 là nghiệm của Q(x)
Q(3) = 32 – 4.3 + 3 = 9 – 12 + 3 = 0
Vậy x = 1; x = 3 là nghiệm của Q(x).

Bài 55 trang 48 SGK Đại số 7 tập 2

a) Tìm nghiệm của đa thức P(y) = 3y + 6.
b) Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm: Q(y) = y4 + 2.

Hướng dẫn giải bài 55 trang 48 SGK Đại số 7 tập 2

a) Ta có: P(x) = 3y + 6 có nghiệm khi
3y + 6 = 0
3y = -6
y = -2
Vậy đa thức P(y) có nghiệm là y = -2.
b) Q(y) = y4 + 2
Ta có: y4 có giá trị lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi y
Nên y4 + 2 có giá trị lớn hơn 0 với mọi y
Tức là Q(y) ≠ 0 với mọi y
Vậy Q(y) không có nghiệm.

Bài 56 trang 48 SGK Đại số 7 tập 2

Đố: Bạn Hùng nói: “Ta chỉ có thể viết được một đa thức một biến có một nghiệm bằng 1″.
Bạn Sơn nói: ” Có thể viết được nhiều đa thức một biến có một nghiệm bằng 1″
  
    
Ý kiến của em?

Hướng dẫn giải bài 56 trang 48 SGK Đại số 7 tập 2

Bạn Hùng nói sai
Bạn Sơn nói đúng
Có rất nhiều đa thức một biến khác nhau có một nghiệm bằng 1.
Chẳng hạn:
F(x) = x – 1;
H(x) = 2x – 2;
G(x) = -3x + 3;
K(x) = -1/3 x + 1/3
Chú ý: trong các đa thức trên, đa thức x – 1 hoặc 1 – x là đơn giản nhất.
 
Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 trang 43 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 57,58,59,60,61,62,63,64,65 trang 49,50,51 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2
Đồng bộ tài khoản