Giải bài tập 57,58,59, 60,61,62,63,64 sách giáo khoa trang 61,62 Đại số 8 tập 1

Chia sẻ: Tran Thy | Ngày: | 1

0
41
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 57,58,59, 60,61,62,63,64 sách giáo khoa trang 61,62 Đại số 8 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Đại số 8 tập 1: Ôn tập chương 2 - Phân thức đại số

Thư viện eLib xin chia sẻ đến các em học sinh tài liệu hướng dẫn hướng dẫn giải bài tập trang 61,62 SGK Đại số 8 tập 1: Ôn tập chương 2 - Phân thức đại số. Mời các em cùng tham khảo tài liệu nắm bắt phương pháp giải bài tập một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho quá trình học tập và nâng cao kiến thức của các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 57,58,59, 60,61,62,63,64 sách giáo khoa trang 61,62 Đại số 8 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Ôn tập chương 2 - Phân thức đại số SGK Đại số 8 tập 1

Trong bảng tóm tắt này, ta kiếu hiệu A, B,.. là những đa thức

I. Khái niệm về phân thức đại số và tính chất của phân thức đại số
1. Phân thức đại số là biểu thức có dạng A/B, với A, B là những đa thức và B khác đa thức 0.

2. Hai phân thức bằng nhau: A/B = C/D nếu A.D = B.C

3. Tính chất cơ bản của phân thức: Nếu M#0 thì A/B = A.M/B.M

II. Các phép toán trên tập hợp các phân thức đại số

1. Phép cộng

a) Cộng hai phân thức cùng mẫu thức: A/M + B/M = A+B/M
b) Cộng hai phân thức khác mẫu thức:
– Quy đồng mẫu thức;
– Cộng hai phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được

2. Phép trừ

a) Phân thức đối của A/B kí hiệu bởi -A/B

3. Phép nhân

4. Phép chia

a) Phân thức nghịch đảo của phân thức A/B khác 0 là B/A

'


B. Bài tập Ôn tập chương 2 - Phân thức đại số SGK Đại số 8 tập 1

Bài 57 trang 61 SGK Đại số 8 tập 1

Chứng tỏ mỗi cặp phân thức sau bằng nhau:

Hướng dẫn giải bài 57 trang 61 SGK Đại số 8 tập 1


Bài 58 trang 62 SGK Đại số 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

Hướng dẫn giải bài 58 trang 62 SGK Đại số 8 tập 1


Bài 59 trang 62 SGK Đại số 8 tập 1

a)     Cho biểu thức
Thay P =xy/x-y vào biểu thức đã cho rồi rút gọn biểu thức
b)    Cho biểu thức
 
Thay P = 2xy/x2-y2 và Q = 2xy/x2+y2 vào biểu thức đã cho rồi rút gọn biểu thức.

Hướng dẫn giải bài 59 trang 62 SGK Đại số 8 tập 1

a) Thay P =xy/x-y vào biểu thức, ta có:
b) Ta có:

Bài 60 trang 62 SGK Đại số 8 tập 1

Cho biểu thức
a) Hãy tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định
b) Chứng minh rằng khi giá trị của biểu thức được xác định thì nó không phụ thuộc vào giá trị của biến x

Hướng dẫn giải bài 60 trang 62 SGK Đại số 8 tập 1

a) Giá trị của biểu thức được xác định khi:
b)

Bài 61 trang 62 SGK Đại số 8 tập 1

Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức
 
được xác định. Tính giá trị của biểu thức tại x =20040

Hướng dẫn giải bài 61 trang 62 SGK Đại số 8 tập 1

Giá trị của biểu thức được xác định khi:
Tại x =20040 thỏa mãn điều kiện nên giá trị của biểu thức là

Bài 62 trang 62 SGK Đại số 8 tập 1

Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức

Hướng dẫn giải bài 62 trang 62 SGK Đại số 8 tập 1

Giá trị của biểu thức được xác định khi x2 -5x # 0 ⇔ x # 0 và x # 5
Ta có:
⇒x2 -10x +25 = 0 ⇔ (x-5)2 = 0 ⇔ x=5 (không thỏa mãn điều kiện)
Vậy không có giá trị nào của x để giá trị của phân thức bằng 0.

Bài 63 trang 62 SGK Đại số 8 tập 1

Viết mỗi phân thức sau dưới dạng tổng của một đa thức và một phân thức với tử thức là một hằng số, rồi tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của phân thức cũng là số nguyên:
Đáp án và giải bài 63:
a)     Ta có:
Để x ∈ Z và P∈ Z thì x + 2 là ước của 3
Ước của 3 là: ±1; ±3 nên
x + 2 = -1 ⇒x = -3;
x + 2 = 1 ⇒x = -1;
x + 2 = -3 ⇒x = -5;
x + 2 =3 ⇒x = 1
Vậy x ∈ {-5;-3;-1;1}
b)Ta có:
Để x ∈ Z và Q ∈ Z thì x – 3 là ước của 8
Ước của 8 là: ±1; ±2;±4;±8 nên
x -3 = -1 ⇒ x = 2;
x -3 = 1 ⇒ x = 4;
x -3 = -2 ⇒ x = 1;
x -3 = 2 ⇒ x = 5;
x -3 = -4 ⇒ x = -1;
x -3 = 4⇒ x = 7;
x -3 = -8⇒ x = -5;
x -3 = 8 ⇒ x = 11;
Vậy x ∈{-5;-1;1;2;4;5;7;11}

Bài 64 trang 62 SGK Đại số 8 tập 1

Tính giá trị của phân thức trong bài tập 62 tại x =1,12 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba.

Hướng dẫn giải bài 64 trang 62 SGK Đại số 8 tập 1

Phân thức trong bài tập 62 là
Tại x =1,12 ≠ 5 nên giá trị của phân thức
 
Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 50,51,52,53,54,55,56 trang 58,59 sách giáo khoa Toán 8 tập 1
Đồng bộ tài khoản