Giải bài tập 57,58,59,60 trang 85 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Chia sẻ: Mai Văn Lựu | Ngày: | 1

0
52
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 57,58,59,60 trang 85 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Số học 6 tập 1: Quy tắc dấu ngoặc

 Mời các em tham khảo tài liệu giải bài tập trang 85 sách giáo khoa Số học 6 tập 1 về Quy tắc dấu ngoặc do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài và định hướng phương pháp giải các bài tập 57,58,59,60 một cách hiệu quả và nhanh chóng.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 57,58,59,60 trang 85 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Quy tắc dấu ngoặc SGK Số học 6 tập 1

1. Quy tắc dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “-” thành dấu “+” và dấu “+” thành dấu “-“. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

2. Tổng đại số:

Vì phép trừ đi một số là phép cộng với số đối của số đó nên một dãy các phép cộng và phép trừ có thể đối thành một dãy các phép cộng. Vì thế: Một dãy các phép tính cộng trừ những số nguyên được gọi là một tổng đại số. Sau khi chuyển các phép trừ thành phép cộng ta có thể bỏ tất cả các dấu của phép cộng và dấu ngoặc, chỉ để lại dấu của các số hạng. Trong thực hành ta thường gặp tổng đại số dười dạng đơn giản này.

Lưu ý:

a) Tổng đại số có thể nói gọn là tổng.

b) Trong tổng đại số ta có thể:

– Thay đổi vị trí của các số hạng kèm theo dấu của chúng.

– Đặt dấu ngoặc để nhóm những số hạng một cách tùy ý với chú ý rằng nếu trước dấu ngoặc là dấu “-” thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.


B. Bài tập Quy tắc dấu ngoặc SGK Số học 6 tập 1

Bài 57 trang 85 SGK Số học 6 tập 1

Tính tổng:

a) (-17) + 5 + 8 + 17;                                   b) 30 + 12 + (-20) + (-12);

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440; d) (-5) + (-10) + 16 + (-1).

Hướng dẫn giải bài 57 trang 85 SGK Số học 6 tập 1:

Hướng dẫn: Đổi chỗ các số hạng trong tổng để hai số đối nhau đứng liền nhau.

Đáp số: a) 13;                       b) 10;                                     c) -10;                                    d) 0.

a) (-17)+5+8+17= [(-17)+17]+(5+8)

= 0+13= 13

b) 30+12+(-20)+(-12)= [30+(-20)]+[12+(-12)]

= 10 + 0 = 10

c) (-4)+(-440)+(-6)+440= [(-4)+(-6)]+[(-440)+440]

= (-10) + 0 = -10

d) (-5) + ( -10) + 16 + (-1)= [(-5) + ( -10) + (-1)] + 16

= (-16) + 16 = 0


Bài 58 trang 85 SGK Số học 6 tập 1

Đơn giản biểu thức:

a) x + 22 + (-14) + 52;                                 b) (-90) – (p + 10) + 100.

Hướng dẫn giải bài 58 trang 85 SGK Số học 6 tập 1:

a) x+(22+52)+(-14)

= x + 74 + (-14) = x + [74+(-14)] = x+60

b)(-90)-(p+10)+100

= (-90)-p-10+100 = [(-90)-10]-p+100

= (-100) – p +100

[(-100)+100] – p = 0 – p = -p


Bài 59 trang 85 SGK Số học 6 tập 1

Tính nhanh các tổng sau:

a) (2736 – 75) – 2736;                                b) (-2002) – (57 – 2002).

Hướng dẫn giải bài 59 trang 85 SGK Số học 6 tập 1:

HD: Bỏ dấu ngoặc rồi đổi chỗ các số hạng để hai số đối nhau đứng liền nhau.

a) (2736 – 75) – 2736
= 2736 – 75 – 2736
= (2736 – 2736) – 75
= 0 – 75
= – 75
b) (- 2002) – (57 – 2002)
= (– 2002) – 57 + 2002
= (– 2002 + 2002) – 57
= 0 – 57
= – 57


Bài 60 trang 85 SGK Số học 6 tập 1 

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (27 + 65) + (346 – 27 – 65);                             b) (42 – 69 + 17) – (42 + 17).

Hướng dẫn giải bài 60 trang 85 SGK Số học 6 tập 1:

a) (27+65)+(346-27-65)

= 27+65+346-27-65

= (27-27)+(65-65)+346

= 0 + 0 + 346

= 346

b) (42-69+17)-(42+17)

= 42-69+17 – 42 – 17

= (42-42)+(17-17)-69

= 0 + 0 – 69

= -69

Để xem hết nội dung còn lại tài liệu, mời các em đăng nhập và tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 trang 82,83 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 61,62,63,64,65 trang 87 sách giáo khoa Số học 6 tập 1  
Đồng bộ tài khoản