Giải bài tập 58,59,60,61,62 trang 33,34 sách giáo khoa Số học 6 tập 2

Chia sẻ: Nguyễn Huệ | Ngày: | 1

0
73
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 58,59,60,61,62 trang 33,34 sách giáo khoa Số học 6 tập 2

Mô tả BST Giải bài tập SGK Số học 6 tập 2: Phép trừ phân số

Để nắm vững lại kiến thức về phép trừ phân số và biết cách giải  một cách nhanh chóng và hiệu quả, mời các em cùng tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 33,34 SGK Số học 6 tập 2 do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Hi vọng với những gợi ý chi tiết của tài liệu sẽ giúp các em hoàn thành tốt bài tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 58,59,60,61,62 trang 33,34 sách giáo khoa Số học 6 tập 2

A. Tóm tắt lý thuyết Phép trừ phân số SGK Số học 6 tập 2

1. Số đối.

Hai số được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

Số đối của phân số a/b được kí hiệu là – a/b

Số đối của phân số a/b là – a/b vì a/b + (- a/b) = 0. Như vậy 

2. Phép trừ

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ. a/b – c/d = a/b + (-c/d)

Kết quả của phép trừ a/b – c/d được gọi là hiệu của a/b và c/d.

Lưu ý.

a) Muốn trừ một phân số cho một phân số ta quy đồng mẫu rồi lấy tử của phân số bị trừ trừ đi tử của phân số trừ và giữ nguyên mẫu chung.

b) Từ a/b + c/d = e/f ta suy ra a/b = e/f – c/d .

Thật vậy, ta có:

Như vậy ta cũng có quy tắc chuyển vế như đối với số nguyên.


B. Bài tập  Phép trừ phân số SGK Số học 6 tập 2

Bài 58 trang 33 SGK Số học 6 tập 2

Tìm số đối của các số:

2/3; -7; -3/5; -4/7; 6/11; 0; 112

Hướng dẫn giải bài 58 trang 33 SGK Số học 6 tập 2

Số đối của 2/3 là: -2/3

Số đối của -7 là: 7

Số đối của -3/5 là: 3/5

Số đối của -4/7 là: 4/7

Số đối của 6/11 là: -6/11

Số đối của 0 là: 0

Số đối của 112 là: -112.


Bài 59 trang 33 SGK Số học 6 tập 2

Tính:

a) 1/8 -1/2 ;                                                              b) -11/12 – (-1) ;

c) 3/5 -5/6 ;                                                                          d) -1/16 – 1/15

e) 11/36 – -7/24 ;                                                                g) -5/9 – -5/12 .

Hướng dẫn giải bài 59 trang 33 SGK Số học 6 tập 2

a) 1/8 – 1/2 = 1/8 + (-1/2) = 1/8 + -4/8 = -3/8

b) -11/12 – (-1) = -11/12 – (12/12) = -11/12 + 12/12 = 1/12

c) 3/5 – 5/6 = 3/5 + (-5/6) = 18/30 + (- 25/30) = -7/30

d) -1/16 – 1/15 = -1/16 + (- 1/15) = -15/240 + (-16/240) = -31/240

e) 11/36 – -7/24 = 11/36 + 7/24 = 22/72 + 21/72 = 43/72

g) -5/9 – -5/12 = -5/9 + 5/12 = -20/36 + 15/36 = -5/36


Bài 60 trang 33 SGK Số học 6 tập 2

Tìm x, biết:

a) x – 3/4 = 1/2

b) -5/6 – x = 7/12 + -1/3

Hướng dẫn giải bài 60 trang 33 SGK Số học 6 tập 2

a) x – 3/4 = 1/2 ⇔ x = 1/2 + 3/4 ⇔ x = 5/4 ;

b) -5/6 – x = 7/12 + -1/3

⇔ – 5/6 – x = 7/12 + (-4/12)

⇔ – 5/6 – x = 3/12

⇔ – x = 5/6 + 3/12

⇔ x = -5/6 – 3/12

⇔ x = -10/12 + (-3/12) = -13/12


Bài 61 trang 33 SGK Số học 6 tập 2

Trong hai câu sau đây có một câu đúng, một câu sai:

Câu thứ nhất : Tổng của hai phân số là một phân số có tử bằng tổng các tử, mẫu bằng tổng các mẫu.

Câu thứ hai : Tổng của hai phân số có cùng mẫu số là một phân số có cùng mẫu số đó và có tử bằng tổng các tử.

a) Câu nào là câu đúng?

b)Theo mẫu của câu đúng, hãy phát biểu tương tự cho hiệu của hai phân số cùng mẫu số.

Hướng dẫn giải bài 61 trang 33 SGK Số học 6 tập 2

a) Câu thứ hai đúng.

b) Hiệu của hai phân số cùng mẫu số là một phân số có cùng mẫu số và có tử bằng hiệu các tử.


Bài 62 trang 34 SGK Số học 6 tập 2

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 3/4 km, chiều rộng là 5/8 km.

a) Tính nửa chu vi của khu đất (tính bằng km)

b) Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu kilômet ?

Hướng dẫn giải bài 62 trang 34 SGK Số học 6 tập 2

a) Nửa chu vi hình chữ nhật là: 3/4 + 5/8 = 11/8 km.

b) Chiều dài hơn chiều rộng là: 3/4 – 5/8= 1/8 km

Để tiện tham khảo, các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài 52,53,54,55,56,57,58,59 trang 29,30,31 sách giáo khoa Số học 6 tập 2

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 63,64,65,66,67,68 trang 34,35 sách giáo khoa Số học 6 tập 2
Đồng bộ tài khoản