Giải bài tập 59,60,61,62 trang 26,27 sách giáo khoa Đại số 8 tập 1

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | 1

0
14
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 59,60,61,62 trang 26,27 sách giáo khoa Đại số 8 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Đại số 8 tập 1: Chia đơn thức cho đơn thức

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp sau đây sẽ giúp các em nắm vững lại kiến thức về chia đơn thức cho đơn thức  và có thể hoàn thành tốt  các bài tập trang 26,27 SGK Đại số 8 tập 1. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các em trong quá trình học tập và nâng cao kiến thức, mời các em cùng tham khảo. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 59,60,61,62 trang 26,27 sách giáo khoa Đại số 8 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Chia đơn thức cho đơn thức SGK Đại số 8 tập 1

1. Đơn thức chia hết cho đơn thức: Với A và B là hai đơn thức, B ≠ 0. Ta nói A chia hết cho B nếu tìm được một đơn thức Q sao cho A = B . Q

Kí hiệu: Q = A : B =A/B

2. Qui tắc:

Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

– Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

– Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.

– Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.


B. Bài tập Chia đơn thức cho đơn thức SGK Đại số 8 tập 1

Bài 59 trang 26 SGK Đại số 8 tập 1

Làm tính chia
a) 53 : (-5)2;
b) (3/4)5: (3/4)3
c) (-12)3 : 83.

Hướng dẫn giải bài 59 trang 26 SGK Đại số 8 tập 1

a) 53 : (-5)2 = 53 : 52 = 53 – 2 = 5
b)(3/4)5: (3/4)3= (3/4)5-3=(3/4)2= 9/16
c) (-12)3 : 83 = -123 : 83= (-4 . 3)3 : (4 . 2)3 =
= (-3/2)= – 27/8

Bài 60 trang 27 SGK Đại số 8 tập 1

Làm tính chia:
a) x10 : (-x)8; b) (-x)5 : (-x)3; c) (-y)5 : (-y)4.

Hướng dẫn giải bài 60 trang 27 SGK Đại số 8 tập 1

a) x10 : (-x)8 = x10 : x8 = x10 – 8 = x2
b) (-x)5 : (-x)3= (-x)5 – 3 = (-x)2 = x2
c) (-y)5 : (-y)4 = (-y)5 – 4 = -y

Bài 61 trang 27 SGK Đại số 8 tập 1

Làm tính chia:
a) 5x2y4 : 10x2y;
b)3/4x3y3 : (-1/2x2y2);
c) (-xy)10 : (-xy)5.

Hướng dẫn giải bài 61 trang 27 SGK Đại số 8 tập 1


Bài 62 trang 27 SGK Đại số 8 tập 1

Tính giá trị của biểu thức 15x4y3z2 : 5xy2z2 với x = 2, y = -10, z = 2004

Hướng dẫn giải bài 62 trang 27 SGK Đại số 8 tập 1

15x4y3z2 : 5xy2z2 với x = 2, y = -10, z = 2004
Ta có 15x4y3z2 : 5xy2z2 = 3 . x4 – 1 . y3 – 2 . z2 – 2 = 3x3y
Tại x = 2, y = -10, z = 2004
Ta được: 3 . 23(-10) = 3 . 8 . (-10) = -240. 
 
Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 51,52,53,54,55,56,57,58 trang 24,25 sách giáo khoa Đại số 8 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 63,64,65,66 trang 28,29 sách giáo khoa Đại số 8 tập 1
Đồng bộ tài khoản