Giải bài tập 60,61,62,63,64,65 trang 125,126 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

Chia sẻ: Trần Thị | Ngày: | 1

0
46
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 60,61,62,63,64,65 trang 125,126 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hình học 6 tập 1: Trung điểm của đoạn thẳng

Tài liệu sẽ giúp các em biết cách giải các bài tập về trung điểm của đoạn thẳng trang 125,126 SGK Hình học 6 tập 1 thông qua những gợi ý chi tiết, từ đó các em ghi nhớ và khắc sâu kiến thức trọng tâm của bài học. Mời các em tham khảo tài liệu để dễ dàng hoàn thiện bài tập và sưu tầm thêm cho mình những phương pháp giải bài tập nhanh, chính xác. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 60,61,62,63,64,65 trang 125,126 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Trung điểm của đoạn thẳng SGK Hình học 6 tập 1

1.Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A,B cách đều A, B(MA=MB)

2.Nếu M là trung điểm của đoạn AB thì: MA = MB = AB/2.

B. Bài tập Trung điểm của đoạn thẳng SGK Hình học 6 tập 1


Bài 60 trang 125 SGK Hình học 6 tập 1

Trên tia Ox, vẽ hai điểm A,B sao cho OA = 2 cm, OB = 4cm.
a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ?
b) So sánh OA và AB.
c) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn OB không? Vì sao?

Hướng dẫn giải bài 60 trang 125 SGK Hình học 6 tập 1

a) Điểm A nằm giữa O và B vì A và B đều nằm trên tia Ox và OA < OB.
b) Điểm A nằm giữa O và B nên: OA + AB = OB ⇒ AB = OB – OA = 4 – 2 = 2 (cm)
Vậy OA = AB (= 2cm)
c) Điểm A là trung điểm của OB vì A nằm giữa 2 điểm O và B; và OA = AB.

Bài 61 trang 126 SGK Hình học 6 tập 1

Cho hai tia đối nhau Ox, Ox’. Trên tia Ox vẽ điểm A sao cho OA= 2 cm. Trên tia Ox’ vẽ điểm B sao cho OB = 2cm . Hỏi O có là trung điểm của đoạn AB không ? vì sao?

Hướng dẫn giải bài 61 trang 126 SGK Hình học 6 tập 1

Vì O là gốc chung của hai tia đối nhau Ox và Ox’ (A nằm trên tia Ox, B nằm trên tia Ox’) nên O nằm giữa hai điểm A và B
Mà OA = OB ( =2cm) nên O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Bài 62 trang 126 SGK Hình học 6 tập 1

Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng xx’, yy’. Trên xx’ vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm. Trên yy’ vẽ đoạn thẳng EF dài 5cm sao cho O là trung điểm của mỗi đoạn thẳng ấy.

Hướng dẫn giải bài 62 trang 126 SGK Hình học 6 tập 1

Trên tia Ox vẽ điểm C sao cho: OC = 3 : 2 = 1,5 (cm).
Trên tia Ox’ vẽ điểm C sao cho: OD = 3 : 2 = 1,5 (cm).
Trên tia Oy vẽ điểm E sao cho: OE = 5 : 2 = 2,5 (cm).
Trên tia Oy’ vẽ điểm F sao cho: OE = 5 : 2 = 2,5 (cm).

Bài 63 trang 126 SGK Hình học 6 tập 1 

Khi nào ta kết luận được I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu sau:
Điểm I là trung điểm của AB khi:
a) IA = IB.
b) AI + IB=AB.
c) AI + IB = AB và IA = IB.
d) IA = IB = AB/2.

Hướng dẫn giải bài 63 trang 126 SGK Hình học 6 tập 1

Câu trả lời đúng là: c), d)

Bài 64 trang 126 SGK Hình học 6 tập 1

Cho hai đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi C là trung điểm của AB lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD=BE=2cm. Vì sao C là trung điểm của DE?

Hướng dẫn giải bài 64 trang 126 SGK Hình học 6 tập 1

Vì C là trung điểm của AB nên C nằm giữa A và B và CA = CB = 6:2 = 3(cm).
Trên tia AB có: AD < AC (2cm <3cm) nên điểm D nằm giữa A và C, do đó CD= AC – AD= 3 – 2 = 1 (cm).
Lập luận tương tự ta được điểm E nằm giữa B và C và CE = 1cm.
Ta thấy điểm C nằm giữa D và E.
Mặt khác có CD = CE (=1cm) nên C là trung điểm của D và E.

Bài 65 trang 126 SGK Hình học 6 tập 1

Đo các đoạn thẳng AB, BC, CD, CA rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Điểm C là trung điểm của … vì…
b) Điểm C không là trung điểm của … vì C không thuộc đoạn thẳng AB.
c) Điểm A không là trung điểm của BC vì …

Hướng dẫn giải bài 65 trang 126 SGK Hình học 6 tập 1

a) Điểm C là trung điểm của BD vì C nằm giữa D, D và CB= CD (2,5cm).
b) Điểm C không là trung điểm của AB vì C không thuộc đoạn thẳng AB.
c) Điểm A không là trung điểm của BC vì A không thuộc đoạn thẳng BC
 
Để xem hết nội dung cụ thể của tài liệu, các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang Thư viện eLib và tải về máy.

>> Bài tập trước Giải bài tập 53,54,55,56,57,58,59 trang 124 sách giáo khoa Hình học 6 tập 1

>> Bài tập tiếp theo bài Giải bài ôn tập chương 1 Hình học lớp 6 trang 127
Đồng bộ tài khoản