Giải bài tập 61,62,63,64,65 trang 87 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Chia sẻ: đinh Tiền | Ngày: | 1

0
137
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 61,62,63,64,65 trang 87 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Số học 6 tập 1: Quy tắc chuyển vế

Để có thêm phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 87 SGK Số học 6 tập 1: Quy tắc chuyển vế do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Hi vọng đây sẽ là tài liệu cung cấp những kiến thức hữu ích cho các em học sinh trong quá trình học tập và nâng cao kiến thức. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 61,62,63,64,65 trang 87 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Quy tắc chuyển vế SGK Số học 6 tập 1

1. Tính chất của đẳng thức: với mọi số nguyên a, b, c ta có:

Nếu a = b thì a + c = b + c.
Nếu a + c = b + c thì a = b.
Nếu a = b thì b = a.

2. Quy tắc chuyển vế: khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “-” và dấu “-” thành dấu “+”.

Nhận xét: Nếu x = a – b thì theo quy tắc chuyển vế ta có x + b = a.
Ngược lại, nếu x + b = a thì theo quy tắc chuyển vế ta có x = a – b.
Những điều nỏi trên chứng tỏ rằng nếu x là hiệu của a và b thì a là tổng của x và b. Nói cách khác, phép trừ là phép tính ngược của phép cộng.


B. Bài tập Quy tắc chuyển vế SGK Số học 6 tập 1

Bài 61 trang 87 SGK Số học 6 tập 1

Tìm số nguyên x, biết:

a) 7 – x = 8 – (-7); b) x – 8 = (-3) – 8.

Hướng dẫn giải bài 61 trang 87 SGK Số học 6 tập 1

a) 7 – x = 8 – (-7)
7 – x = 8 + 7
– x = 8
x = -8
Vậy x = -8

b) x – 8 = (-3) – 8
x + (-8) = (-3) + (-8)
x = -3
Vậy x = -3


Bài 62 trang 87 SGK Số học 6 tập 1

Tìm số nguyên a, biết:

a) |a| = 2; b)|a +2 | = 0.

Hướng dẫn giải bài 62 trang 87 SGK Số học 6 tập 1

a) a = ± 2;

b) a + 2 = 0. Do đó a = -2.


Bài 63 trang 87 SGK Số học 6 tập 1

Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số: 3, -2 và x bằng 5.

Hướng dẫn giải bài 63 trang 87 SGK Số học 6 tập 1

Viết đẳng thức 3 + (-2) + x = 5 rồi áp dụng quy tắc chuyển vế.

ĐS: x = 4.


Bài 64 trang 87 SGK Số học 6 tập 1

Cho a ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

a) a + x = 5; b) a – x = 2.

Hướng dẫn giải bài 64 trang 87 SGK Số học 6 tập 1

a) a + x = 5. Chuyển vế a ta được: x = 5 – a.

b) a – x = 2. Chuyển vế x và 2 ta được a – 2 = x. Vậy x = a – 2.


Bài 65 trang 87 SGK Số học 6 tập 1

Cho a, b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

a) a + x = b; b) a – x = b.

Hướng dẫn giải bài 65 trang 87 SGK Số học 6 tập 1

a) a + x = b
x = b – a

b) a – x = b
-x = b – a
x = a – b

 

Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 66,67,68,69,70,71,72 trang 87,88 sách giáo khoa Số học 6 tập 1
Đồng bộ tài khoản