Giải bài tập 63,64,65,66 trang 136,137 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

Chia sẻ: My Huong | Ngày: | 1

0
151
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 63,64,65,66 trang 136,137 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hình học 7 tập 1: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Tài liệu có nội dung bao gồm 2 phần: tóm tắt lý thuyết về các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông và hướng dẫn giải bài tập trang 136,137 SGK Hình học 7 tập 1 sẽ giúp các em ôn tập lại kiến thức một cách có hệ thống và có thêm kinh nghiệm giải bài tập hiệu quả. Mời các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 63,64,65,66 trang 136,137 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông SGK Hình học 7 tập 1

1. Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông.

– Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau(theo trường hợp c.g.c)

– Nếu một cạnh của tam giác vuông này và một góc nhọn kề cạnh ấy bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

2. Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền mà một cạnh góc vuông

Nếu cạnh huyền và môt cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.


B. Bài tập Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông SGK Hình học 7 tập 1

Bài 63 trang 136 SGK Hình học 7 tập 1

Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC(H thuộc BC). Chứng minh rằng:

a) HB=HC;

b) ∠BAH = ∠CAH

Hướng dẫn giải bài 63 trang 136 SGK Hình học 7 tập 1

a) Hai tam giác vuông ABH và ACH có:

Tam giác ABC cân tại A ⇒ AB = AC

AH cạnh chung.

Nên ∆ABH = ∆ACH(Cạnh huyền – cạnh góc vuông)

Suy ra HB = HC

b)∆ABH = ∆ACH (Câu a)

Suy ra ∠BAH = ∠CAH (Hai góc tương ứng)


Bài 64 trang 136 SGK Hình học 7 tập 1

Các tam giác vuông ABC và AEF có ∠A = ∠D =900, AC=DF. Hãy bổ sung thêm một điều kiện bằng nhau để ∆ABC = ∆DEF.

Hướng dẫn giải bài 64 trang 136 SGK Hình học 7 tập 1

Xem hình vẽ

* Bổ sung thêm AB=DE

Thì ∆ABC=∆DEF (c.g.c)

* Bổ sung thêm ∠C = ∠F

Thì ∆ABC=∆DEF(g.c.g)

* Bổ sung thêm BC = EF

thì ∆ABC=∆DEF (cạnh huyền- cạnh góc vuông)


Bài 65 trang 137 SGK Hình học 7 tập 1

ác tam giác ABC cân tại A(∠A<900). Vẽ BH ⊥ A (H thuộc AC), CK⊥ AB (K thuộc AB)

a) Chứng minh rằng AH=AK.

b) Gọi I là giao điểm của BH và CK. Chứng minh rằng tia AI là tia phân giác của góc A.

Hướng dẫn giải bài 65 trang 136 SGK Hình học 7 tập 1

a) Hai tam giác vuông ABH và ACK có:

AB = AC(gt)

Góc A chung.

nên ∆ABH = ∆ACK(Cạnh huyền- Góc nhọn)

suy ra AH = AK.

b) Hai tam giác vuông AIK và AIH có:

AK = AH(cmt)

AI cạnh chung

Nên ∆AIK = ∆AIH(cạnh huyền- cạnh góc vuông)

Suy ra ∠IAK = ∠IAH


Bài 66 trang 137 SGK Hình học 7 tập 1

Tìm các am giác bằng nhau trên hình 148

Hướng dẫn giải bài 66 trang 136 SGK Hình học 7 tập 1

Ta có 3 cặp tam giác vuông bằng nhau:

(1) ∆AMD=∆AME(Cạnh huyền AM chung, góc nhọn∠A1 = ∠A2)

(2) ∆MDB=∆MEC(Cạnh huyền BM=CM, cạnh góc vuông MD=ME, do ∆AMD=∆AME)

(3) ∆AMB= ∆AMC (Cạnh AM chung),

Cạnh MB=MC, cạnh AB=AC

Vì AD=AE, DB=EC

Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 53,53,55,56,57,58,59,60,61,62 trang 131,132,133 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 67,68,69,70,71,72,73 trang 140,141 sách giáo khoa Hình học 7 tập 1
Đồng bộ tài khoản