Giải bài tập 63,64,65,66 trang 28,29 sách giáo khoa Đại số 8 tập 1

Chia sẻ: My Dung | Ngày: | 1

0
16
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 63,64,65,66 trang 28,29 sách giáo khoa Đại số 8 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Đại số 8 tập 1: Chia đa thức cho đơn thức

Để nắm vững lại kiến thức về chia đa thức cho đơn thức và biết cách giải các bài tập trang 28,29 SGK Đại số 8 tập 1 một cách nhanh chóng và hiệu quả, mời các em cùng tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Hi vọng với những gợi ý chi tiết của tài liệu sẽ giúp các em hoàn thành tốt bài tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 63,64,65,66 trang 28,29 sách giáo khoa Đại số 8 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Chia đa thức cho đơn thức SGK Đại số 8 tập 1

1. Qui tắc:

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

2. Chú ý: Trường hợp đa thức A có thể phân tích thành nhân tử, thường ta phân tích trước để rút gọn cho nhanh.


B. Bài tập Chia đa thức cho đơn thức SGK Đại số 8 tập 1

Bài 63 trang 28 SGK Đại số 8 tập 1

Không làm tính chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đơn thức B không:
A = 15xy2 + 17xy3 + 18y2
B = 6y2.

Hướng dẫn giải bài 63 trang 28 SGK Đại số 8 tập 1

A chia hết cho B vì mỗi hạng tử của A đều chia hết cho B (mỗi hạng tử của A đều có chứa nhân tử y với số mũ lớn hơn hay bằng 2 bằng với số mũ của y trong B).

Bài 64 trang 28 SGK Đại số 8 tập 1

Làm tính chia:
a) (-2x5 + 3x– 4x3) : 2x2;
b) (x3 – 2x2y + 3xy2) : (-1/2x);
c) (3x2y+ 6x2y3 – 12xy) : 3xy.

Hướng dẫn giải bài 64 trang 28 SGK Đại số 8 tập 1

a) (-2x5 + 3x2 – 4x3) : 2x2 = (-2/2)x5 – 2 + 3/2x2 – 2 + (-4/2)x3 – 2 = – x+ 3/2 – 2x.
b) (x– 2x2y + 3xy2) : (-1/2x) = (x3 : – 1/2x) + (-2x2y : – 1/2x) + (3xy2 : – 1/2x) = -2x2 + 4xy – 6y2 = -2x(x + 2y + 3y2)
c)(3x2y+ 6x2y– 12xy) : 3xy = (3x2y2 : 3xy) + (6x2y2 : 3xy) + (-12xy : 3xy) = xy + 2xy2 – 4.

Bài 65 trang 29 SGK Đại số 8 tập 1

Làm tính chia:
[3(x – y)+ 2(x – y)3 – 5(x – y)2] : (y – x)2
(Gợi ý, có thế đặt x – y = z rồi áp dụng quy tắc chia đa thức cho đơn thức)

Hướng dẫn giải bài 65 trang 29 SGK Đại số 8 tập 1

[3(x – y)4 + 2(x – y)3 – 5(x – y)2] : (y – x)2
= [3(x – y)4 + 2(x – y)3 – 5(x – y)2] : [-(x – y)]2
= [3(x – y)+ 2(x – y)3 – 5(x – y)2] : (x – y)2
= 3(x – y)4 : (x – y)2 + 2(x – y)3 : (x – y)2 + [– 5(x – y)2 : (x – y)2]
= 3(x – y)2 + 2(x – y) – 5

Bài 66 trang 29 SGK Đại số 8 tập 1

Ai đúng, ai sai ?
Khi giải bài tập: “Xét xem đa thức A = 5x4 – 4x3 + 6x2y có chia hết cho đơn thức B = 2x2 hay không”,
Hà trả lời: “A không chia hết cho B vì 5 không chia hết cho 2”,
Quang trả lời: “A chia hết cho B vì mọi hạng tử của A đều chia hết cho B”.
Cho biết ý kiến của em về lời giải của hai bạn.

Hướng dẫn giải bài 66 trang 29 SGK Đại số 8 tập 1

Ta có: A : B = (5x4 – 4x3 + 6x2y) : 2x2
= (5x2 : 2x2) + (– 4x3 : 2x2) + (6x2y : 2x2)
= 5/2x2 – 2x + 3y
Như vậy A chia hết cho B vì mọi hạng tử của A đều chia hết cho B.
Vậy: Quang trả lời đùng, Hà trả lời sai.
 
Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước:Giải bài tập 59,60,61,62 trang 26,27 sách giáo khoa Đại số 8 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 67,68,69,70,71,72,73,74 trang 31,32 sách giáo khoa Đại số 8 tập 1
Đồng bộ tài khoản