Giải bài tập 65,66,67 trang 34 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | 1

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 65,66,67 trang 34 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Đại số 7 tập 1: Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Mời các em tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập do thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp, tài liệu sẽ giúp học sinh ôn lại kiến thức trọng tâm như: Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn. Đồng thời, chia sẻ cho các em cách giải cách bài tập trang 34 SGK Đại số 7 tập 1 một cách hiệu quả. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 65,66,67 trang 34 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn SGK Đại số 7 tập 1

1. Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn

– Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn

– Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

2. Chú ý:

– Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn

– Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ.


B. Bài tập Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn SGK Đại số 7 tập 1

Bài 65 trang 34 Đại số 7 tập 1

Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết chúng dưới dạng đó 3/8; -7/5; 13/20; -13/125

Hướng dẫn giải bài 65 trang 34 Đại số 7 tập 1

Các phân số đã cho có mẫu dương và các mẫu đó lần lượt là 8 = 23, 5, 20 = 22.5, 125 = 53 đều không chứa thừa số nguyên tố nào khác 2 và 5 nên chúng được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn.
3/8 = 0,375 ; −7/5 = -1,4; 13/20 = 0,65 ; −13/125 = -0,104

Bài 66 trang 34 Đại số 7 tập 1

Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó.
1/6; −5/11; 4/9 ; −7/18

Hướng dẫn giải bài 66 trang 34 Đại số 7 tập 1

Các phân số đã cho có mẫu dương và các mẫu đó lần lượt là 6=2.3, 11=1.11, 9=3.3, 18 = 2.32 đều có chứa thừa số nguyên tố khác 2 và 5 nên chúng được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.Ta được: 1/6 = 0,1(6); -5/11 =-0,(45); 9/4 =0, (4); -7/18 = -0,3(8)


Bài 67 trang 34 Đại số 7 tập 1

Cho A =3/2.?
Hãy điền vào dấu hỏi chấm một số nguyên tố có một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Có thể điền mấy số như vậy?

Hướng dẫn giải bài 67 trang 34 Đại số 7 tập 1

Các số nguyên tố có một chữ số là : 2, 3, 5, 7
Điền vào dấu hỏi chấm ta được 
Trong các phân số trên, các phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là:
Vậy có thể điền ba số: 2, 3, 5
 
Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 59,60,61,62,63,64 trang 31 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 68,69,70,71,72 trang 34,35 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1
Đồng bộ tài khoản