Giải bài tập 83,84,85,86,87,88,89,90 trang 36 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Chia sẻ: Mai Phượng | Ngày: | 1

0
26
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 83,84,85,86,87,88,89,90 trang 36 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Số học 6 tập 1: Tính chất chia hết của một tổng

Để nắm vững lại kiến thức về tính chất chia hết của một tổng và biết cách giải các bài tập trang 36 SGK Số học 6 tập 1 một cách nhanh chóng và hiệu quả, mời các em cùng tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Hi vọng với những gợi ý chi tiết của tài liệu sẽ giúp các em hoàn thành tốt bài tập. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 83,84,85,86,87,88,89,90 trang 36 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Tính chất chia hết của một tổng SGK Số học 6 tập 1

1.Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ≠ 0 nếu có một số tự nhiên k sao cho: a = b.k

Kí hiệu a chia hết cho b bởi a ⋮ b
Kí hiệu a không chia hết cho b bởi a ‘/. b
Nếu a ⋮b và b ⋮c thì a ⋮c.

2. Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó: a ⋮m, b ⋮m, c ⋮m ⇒ (a + b + c) ⋮m.
3. Nếu a > b, a và b đều chia hết cho cùng một số thì hiệu a – b cũng chia hết cho số đó: a ⋮m, b ⋮m ⇒ (a + b + c) ‘/. m.
4. Nếu trong tổng có một số hạng không chia hết cho số tự nhiên m, còn các số hạng khác đều chia hết cho m thì tổng đó không chia hết cho m: a ⋮m, b ⋮m, c ‘/. m ⇒ (a + b + c) ‘/. m

Lưu ý: Một tổng chia hết cho một số tự nhiên nhưng các số hạng của tổng không nhất thiết cần phải chia hết cho số đó.


B. Bài tập Tính chất chia hết của một tổng SGK Số học 6 tập 1

Bài 83 trang 36 SGK Số học 6 tập 1

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 không:
a) 48 + 56;                                         b) 80 + 17.

Hướng dẫn giải bài 83 trang 36 SGK Số học 6 tập 1

a) Vì 48⋮8, 56⋮8 nên (48 + 56)⋮8;
b) Vì 80⋮8, nhưng 17 ‘/. nên (80 + 17) ‘/. 8.

Bài 84 trang 36 SGK Số học 6 tập 1

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu nào chia hết cho 6:
a) 54 – 36;                                         b) 60 – 14.

Hướng dẫn giải bài 84 trang 36 SGK Số học 6 tập 1

a) Vì 54 ⋮6 và 36⋮6 nên 54 – 36 ⋮ 6.
b) Vì 60 ⋮ 6 nhưng 14 ‘/. 6 nên 60 – 14 ‘/.6.(không chia hết cho 6)

Bài 85 trang 36 SGK Số học 6 tập 1

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 7:
a) 35 + 49 + 210;                              b) 42 + 50 + 140;                              c) 560 + 18 + 3.

Hướng dẫn giải bài 85 trang 36 SGK Số học 6 tập 1

a) Vì 35, 49, 210 đều chia hết cho 7 nên 35 + 49 + 210 chia hết cho 7.
b) Vì 42, 140 chia hết cho 7 nhưng 50 không chia hết cho 7 nên 42 + 50 + 140 không chia hết cho 7;
c) Vì 560 và 18 + 3 đều chia hết cho 7 nên 560 + 18 + 3 chia hết cho 7.

Bài 86 trang 36 SGK Số học 6 tập 1

Điền dấu “x” vào ô thích hợp trong các câu sau và giải thích điều đó:
 
Câu
Đúng
Sai
a) 134 . 4 + 16 chia hết cho 4.
 
 
b) 21 . 8 + 17 chia hết cho 8.
 
 
c) 3 .100 + 34 chia hết cho 6.
 
 

Hướng dẫn giải bài 86 trang 36 SGK Số học 6 tập 1

Câu
Đúng
Sai
a) 134 . 4 + 16 chia hết cho 4.
 x
 
b) 21 . 8 + 17 chia hết cho 8.
 x
 
c) 3 .100 + 34 chia hết cho 6.
 x
 
 
Câu b) sai vì 21 . 8 chia hết cho 8 nhưng 17 không chia hết cho 8 nên 21 . 8 + 17 không chia hết cho 8.
Câu c) sai vì 300 chia hết cho 6 nhưng 34 không chia hết cho 6 nên 3 .100 + 34 không chia hết cho 6.

Bài 87 trang 36 SGK Số học 6 tập 1

Cho tổng: A = 12 + 14 + 16 + x với x ∈ N. tìm x để:
a) A chia hết cho 2; b) A không chia hết cho 2.

Hướng dẫn giải bài 87 trang 36 SGK Số học 6 tập 1

a) Vì 12, 14, 16 đều chia hết cho 2 nên 12 + 14 + 16 + x chia hết cho 2 thì x = A – (12 + 14 + 16) phải chia hết cho 2. Vậy x là mọi số tự nhiên chẵn.
b) x là một số tự nhiên bất kì không chia hết cho 2.
Vậy x là số tự nhiên lẻ.
 
Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 trang 32,33 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 trang 38,39 sách giáo khoa Số học 6 tập 1
Đồng bộ tài khoản