Giải bài tập 87,88,89,90,91,92,93,94,95 trang 44,45 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

Chia sẻ: Phuong Thuy | Ngày: | 1

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 87,88,89,90,91,92,93,94,95 trang 44,45 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Đại số 7 tập 1: Số thực

Nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo trong quá học tập và nâng cao kiến thức. Thư viện eLib xin chia sẻ một số gợi ý về cách giải bài tập trang 44,45 SGK Đại số 7 tập 1: Số thực. Tài liệu được trình bày rõ ràng và cụ thể sẽ giúp các em dễ dàng nắm vững lại những kiến thức trọng tâm và định hướng được phương pháp giải bài tập hiệu quả. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 87,88,89,90,91,92,93,94,95 trang 44,45 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

A. Tóm tắt lí thuyết Số thực SGK Đại số 7 tập 1

1. Số thực:

Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.

Tập hợp các số thực được kí hiệu là R: R=Q U I.

2. Trục số thực

– Mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số.

– Ngược lại mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số thực.

Chỉ có tập hợp số thực mới lấp đầy trục số.

Chú ý: Các phép toán trong tập hợp các số thực cũng có các tính chất tương tự như các phép toán trong tập hợp số hữu tỉ.

Ta có: Z ⊂ Q ⊂ R


B. Bài tập Số thực SGK Đại số 7 tập 1

Bài 87 trang 44 SGK Đại số 7 tập 1

Điền các dấu ∈, ∉, ⊂ thích hợp vào ô vuông:

3 □ Q;       3 □ R;      3 □ I;           -2,53 □ Q;

0,2(35) □ I;               N □ Z;            I □ R.

Hướng dẫn giải bài 87 trang 44 SGK Đại số 7 tập 1

3 ∈ Q; 3 ∈ R; 3 ∉ I; -2,53 ∈ Q;

0,2(35) ∉ I; N ⊂ Z; I ⊂ R.


Bài 88 trang 44 SGK Đại số 7 tập 1

Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:
a) Nếu a là số thực thì a là số … hoặc số …
b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng …

Hướng dẫn giải bài 88 trang 44 SGK Đại số 7 tập 1

a) Nếu a là số thực thì a là số hữu tỉ hoặc số vô tỉ.
b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng tuần hoàn.

Bài 89 trang 45 SGK Đại số 7 tập 1

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ?
a) Nếu a là số nguyên tố thì a cũng là số thực;
b) Chỉ có số 0 không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm;
c) Nếu a là số tự nhiên thì a không phải là số vô tỉ.

Hướng dẫn giải bài 89 trang 45 SGK Đại số 7 tập 1

a) Đúng, vì Z ⊂ Q ⊂ R.

b) Sai, vì còn các số vô tỉ cũng không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm.

c) Đúng, vì N ⊂ Z ⊂ Q ≠ I


Bài 90 trang 45 SGK Đại số 7 tập 1

Thực hiện các phép tính :

Hướng dẫn giải bài 90 trang 45 SGK Đại số 7 tập 1


Bài 91 trang 45 SGK Đại số 7 tập 1

Điền chữ số thích hợp vào ô vuông:
a) -3,02 < -3,□1;
b) -7,5□8 > -7,513;
c) -0,4□854 < -0,49826
d) -1,□0765 < -1,892

Hướng dẫn giải bài 91 trang 45 SGK Đại số 7 tập 1

a) -3,02 < -3,01
b) -7,508 > -7,513;
c) -0,49854 < -0,49826;
d) -1,90765 < -1,892.

Bài 92 trang 45 SGK Đại số 7 tập 1

Sắp xếp các số thực:
-3,2; 1; -1/2; 7,4; 0; -1,5.
a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
b) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị tuyệt đối của chúng.

Hướng dẫn giải bài 92 trang 45 SGK Đại số 7 tập 1

a) -3,2 < -1,5 < -1/2 < 0 < 1 < 7,4.
b) |0| < |-1/2| < |1| < |-1,5| < |-3,2| < |7,4|

Bài 93 trang 45 SGK Đại số 7 tập 1

a) 3,2.x + (-1,2).x + 2,7 = – 4,9
b) (-5,6).x + 2,9.x – 3,86 = – 9,8

Hướng dẫn giải bài 93 trang 45 SGK Đại số 7 tập 1

a) 3,2.x + (-1,2).x + 2,7 = – 4,9

a) 3,2.x + (-1,2).x + 2,7 = – 4,9

⇔ 2x = – 4,9 – 2,7
⇔ 2x = – 7,6
⇔ x= -3,8

b) (-5,6).x + 2,9.x – 3,86 = – 9,8

⇔ -2,7x = – 9,8 + 3,86
⇔ -2,7x = -5,94
⇔ x = 2,2


Bài 94 trang 45 SGK Đại số 7 tập 1

Hãy tìm các tập hợp:
a) Q ∩ I; b) R ∩ I

Hướng dẫn giải bài 94 trang 45 SGK Đại số 7 tập 1

a) Q ∩ I = Ø;
b) R ∩ I = I

Bài 95 trang 45 SGK Đại số 7 tập 1

Tính giá trị biểu thức:
 

Hướng dẫn giải bài 95 trang 45 SGK Đại số 7 tập 1

Để tiện tham khảo, các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 82,83,84,85,86 trang 41,42 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 96,97,98,99,100 trang 48,49 sách giáo khoa Đại số 7 tập 1
Đồng bộ tài khoản