Giải bài tập 87,88,89,90 trang 111,112 sách giáo khoa Hình học 8 tập 1

Chia sẻ: My Huong | Ngày: | 1

0
62
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 87,88,89,90 trang 111,112 sách giáo khoa Hình học 8 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập Hình học 8 tập 1: Ôn tập chương 1 - Tứ giác

Dưới đây là tài liệu giải các bài tập trang 111,112 SGK Hình học 8 tập 1, mời các em học sinh tham khảo để ôn tập và củng cố lại các nội dung đã học cũng như biết cách giải bài tập. Tài liệu sẽ giúp các em hoàn thành bài 87,88,89,90 phần ôn tập chương 1 một cách dễ dàng, nhanh chóng. Chúc các em học tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 87,88,89,90 trang 111,112 sách giáo khoa Hình học 8 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Ôn tập chương 1 - Tứ giác SGK Hình học 8 tập 1

I. Hình thang

1. Định nghĩa:

Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

Hai cạnh song song gọi là hai đáy.

Hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên.

2. Nhận xét:

- Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau.

- Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau.

3. Hình thang vuông:

a) Định nghĩa: Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông.

b) Dấu hiệu nhận biết: Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông

II. Hình vuông

1. Định nghĩa:

Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau.

Suy ra:

- Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau.

- Hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông.

- Hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hinh thoi.

2. Tính chất:

Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.

3. Dấu hiệu nhận biết:

a) Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.

b) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

c) Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phana giác một góc là hình vuông.

d) Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.

e) HÌnh thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

III. Lý thuyết đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia. h là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song a và b

1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song

Định nghĩa: Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia. h là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song a và b.

2. Tính chất của các điểm cách đều một đoạn thẳng cho trước.

Tính chất: Các điểm cách đường thẳng b một khoảng bằng h nằm trên hai đường thẳng song song với b và cách b một khoảng bằng h.

3. Đường thẳng song song cách đều

Định lí:

- Nếu các đường thẳng song song cách đều cắt một đường thằng thì chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau.

- Nếu các đường thẳng song song cắt một đường thẳng và chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau thì chúng song song cách đều.

IV. Đối xứng tâm

Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu O là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó

1. Hai điểm đối xứng qua một điểm:

Định nghĩa: Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu O là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

Hai điểm A và A' gọi là hai điểm đối xứng với nhau qua điểm O.

2. Hai hình đối xứng qua một điểm:

Định nghĩa: Hai hình gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu mỗi điểm thuộc hình này đối xứng với một điểm thuộc hình kia qua điểm O và ngược lại.

Điểm O gọi là tâm đối xứng của hai  hình đó.

3. Hình có tâm đối xứng:

Định nghĩa: Điểm O gọi là tâm đối xứng qua hình H nếu điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc hình H qua điểm o cũng thuộc hình H.

Định lí: Giao điểm hai đường chéo cảu hình bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành đó.

V. Đối xứng trục

Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu d là đường trung trực của đoạn thẳng

1. Hai điểm đối xứng qua một đường thẳng

Định nghĩa: Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu  d là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

Qui ước: Nếu điểm B nằm trên đường thẳng d thì điểm đối xứng với B qua đường thẳng d cũng là điểm B.

2. Hai hình đối xứng qua một đường thẳng

Định nghĩa: Hai hình gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu mỗi điểm thuộc hình này đối xứng với một điểm thuộc hình kia qua đường thẳng d và ngược lại.

Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hai hình đó.

3. Hình có trục đối xứng

Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hình H nếu điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc hình H qua đường thẳng d cũng thuộc hình H.

Ta nói rằng hình H có trục đối xứng.

Định lí: Đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình thang cân là trục đối xứng của hình thang đó.

VI. Hình thoi

1. Định nghĩa:

Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

Hình thoi cũng là một hình bình hành.

ABCD là hình thoi ⇔ ABCD là tứ giác có AB = BC = CD = DA.

2. Tính chất:

Hình thoi có tất cả các tính chất của hình bình hành.

Định lí: Trong hình thoi:

- Hai đường chéo vuông góc với nhau.

- Hai đường chéo là các đường phân giác các góc của hình thoi.

3. Dấu hiệu nhận biết:

a) Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.

b) Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi

c) Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.

d) Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi.

VII. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

a. Bài toán dựng hình:

Ta đã biết vẽ hình bằng nhiều dụng cụ: thước, compa, êke.... Ta xét các bài toán vẽ hình mà chỉ sử dụng hai dụng cụ là thước và compa, chúng được gọi là các bài toán dựng hình.

Với thước, ta có thể:

- Vẽ được một đường thẳng khi biết hai điểm của nó.

- Vẽ được một đoạn thẳng khi biết hai đầu mút của nó.

- Vẽ được một tia khi biết gốc và một điểm của tia.

Với compa, ta có thể vẽ được một đường tròn khi biết tâm và bán kính của nó.

b. Bài toán dựng hình đã biết:

Chúng ta đã biết cách giải các bài toán dựng hình sau:

1. Dựng một đoạn thẳng bằng một đoạn thẳng cho trước.

2. Dựng một góc bằng một góc cho trước.

3. Dựng đường trung trực của một đoạn thẳng cho trước, dựng trung điểm của đoạn thẳng cho trước.

4. Dựng tia phân giác của một góc cho trước.

5. Qua một điểm cho trước, dựng đường thẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước.

6. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng cho trước, dựng đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

7. Các dạng dựng tam giác (biết ba cạnh, biết hai cạnh và góc xen giữa, một cạnh và hai góc kề).

c. Dựng hình thang:

Ta hãy nhớ kết quả;

1. Muốn dựng hình thang, cần biết bốn yếu tố, trong đó số yếu tố về góc không quá 2.

2. Muốn dựng hình thang cân, cần biết ba yếu tố, trong đó số yếu tố về góc không quá 1.

VII. Tứ giác

1. Định nghĩa:

Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong đó bất kì đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng.

2. Tứ giác lồi:

Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của tứ giác.

3. Tổng các góc của một tứ giác:

Định lí: Tổng các góc của một tứ giác bằng 3600

IX. Hình bình hành

1. Định nghĩa:

Hình bình hành là tứ giác có các cạnh dối song song.

ABCD là hình bình hành  ⇔

Nhận xét: HÌnh bình hành là một hình thang có hai cạnh bên song song.

2. Tính chất:

Định lí: Trong hình bình hành:

a) Các cạnh đối bằng nhau.

b) Các góc đối bằng nhau.

c) Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

3. Dấu hiệu nhận biết

a) Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.

b) Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

c) Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.

d) Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.

e) Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành.

X. Hình chữ nhật

1. Định nghĩa:

Hình chứ nhật là tứ giác có bốn góc vuông. Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành.                                            

ABCD là hình chứ nhật  ⇔ ABCD là tứ giác có  =  =  = .

Nhận xét: Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành cũng là một hình thang cân.

2. Tính chất:

a) Hình chữ nhật là có tất cả các tính chất của hình bình hành và hình thang cân.

b) Định lí:

Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

3. Dấu hiệu nhận biết:

a) Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

b) Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

c) Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

d) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

4. Áp dụng vào tam giác:

a) Trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.

b)  Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.

Sơ đồ nhận biết các tứ giác – Ôn tập chương 1 hình 8 tập 1


B. Bài tập SGK Ôn tập chương 1 - Tứ giác SGK Hình học 8 tập 1

Bài 87 trang 111 SGK Hình học 8 tập 1

Sơ đồ hình 109 biểu thị quan hệ giữa các tập hợp, hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Dựa vào sơ đồ đó, hãy điền vào chỗ trống:

Tập hợp các hình chữ nhật là tập con của tập hợp các hình……………..
b) Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp các hình……………….
c) Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình…………..

Hướng dẫn giải bài 87 trang 111 SGK Hình học 8 tập 1

Tập hợp các hình chữ nhật là tập con của tập hợp các hình thang, hình bình hành
b) Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp các hình bình hành, hình thang
c) Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình vuông

Bài 88 trang 111 SGK Hình học 8 tập 1

Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD có điều kiện gì thì tứ giác EFGH là:
a) Hình chữ nhật ?
b) Hình thoi ?
c) Hình vuông ?

Hướng dẫn giải bài 88 trang 111 SGK Hình học 8 tập 1

Ta có: HE, GF lần lượt là đường trung bình của ΔADB và Δ CDB
⇒ HE//BD, GF//BD và HE = GF = BD/2
Tương tự: HG, EF lần lượt là đường trung bình của ΔDAC và ΔBAC
⇒ HG//AC, EF //AC và HG = EF = AC/2
⇒ Tứ giác EFGH là hình bình hành.
a) Để hình bình hành EFGH là hình chữ nhật thì EH ⊥ EF ⇒ BD ⊥ AC
Điều kiện phải tìm là: Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.
b) Để hình bình hành EFGH là hình thoi thì EH = EF ⇒ BD = AC
Điều kiện phải tìm là: Hai đường chéo AC và BD bằng nhau
c) Để hình bình hành EFGH là hình vuông thì EFGH vừa là hình chữ nhật, vừa hình thoi. Suy ra BD ⊥ AC và BD = AC
Điều kiện phải tìm là: Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau và bằng nhau.

Bài 89 trang 111 SGK Hình học 8 tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, E là điểm đối xứng với điểm M qua AB.
a) Chứng minh rằng điểm E đối xứng với điểm M qua AB.
b) Các tứ giác AEMC, AEBM là hình gì? Vì sao?
c) Cho BC = 4 cm, tính chu vi tứ giác AEBM.
d) Tam giác vuông ABC có điều kiện gì thì AEBM là hình vuông?

Hướng dẫn giải bài 89 trang 111 SGK Hình học 8 tập 1

a) Ta có: MB = MC (giả thiết)
DA = DB (Giả thiết)
⇒ DM là đường trung bình của Δ ABC
⇒ DM//AC
Mặt khác ABC vuông tại A
⇒ AC ⊥ AB ⇒ DM ⊥ AB ⇒ DE ⊥ AB (*)
E là điểm đối xứng với M qua D ⇒ DM = DE (**)
Từ (*) và (**) ta suy ra: Điểm E đối xứng với M qua AB
b) Ta có AB ⊥ EM và DE = DM, DA = DB
⇒ Tứ giác AEBM là hình thoi
⇒ AE//BM mà BM = MC ⇒ AE//MC và AE = MC
⇒ tứ giác AEMC là hình bình hàng
c) Ta có BC = 4 (cm) ⇒ BM = BC/2 = 2(cm)
Chu vi hình thoi ABEM là P = 4BM = 8 (cm)
d) Hình thoi AEBM là hình vuông khi góc ∠AMB = 900
⇒ AM ⊥ BC
Mặt khác: AM là trung tuyến của tam giác vuông ABC
Suy ra: Δ ABC vuông cân tại A
Điều kiện: Δ ABC vuông cân tại A

Bài 90 trang 112 SGK Hình học 8 tập 1

Đố: Tìm trục đối xứng và tâm đối xứng của
a) Hình 110 (Sơ đồ một sân quần vợt)
b) Hình 111

Hướng dẫn giải bài 90 trang 112 SGK Hình học 8 tập 1

a) Hình 110 (Sơ đồ một sân quần vợt): Có 2 trục đối xứng và 1 tâm đối xứng
b) Hình 111 Có 2 trục đối xứng và 1 tâm đối xứng.
Sau bài này các em sẽ có bài kiểm tra 1 tiết hình học. Chúc các em làm bài kiểm tra đạt kết quả tốt nhất.
 
Để xem nội dung tiếp theo của tài liệu, các em có thể đăng nhập tài khoản để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách của:

>> Bài tập trước Giải bài tập 79,80,81,82,83,84,85,86 trang 108,109 sách giáo khoa Toán 8 tập 1

>> Bài tập tiếp theo Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 115 sách giáo khoa Toán 8 tập 1
Đồng bộ tài khoản