Giải bài tập 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 trang 95,96 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Chia sẻ: Võ Ngọc | Ngày: | 1

0
93
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 trang 95,96 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Số học 6 tập 1: Tính chất của phép nhân

Để nắm vững lại kiến thức về tính chất của phép nhân và biết cách giải các bài tập SGK trang 95,95 SGK Số học 6 tập 1 một cách nhanh chóng và hiệu quả, mời các em cùng tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Hi vọng với những gợi ý chi tiết của tài liệu sẽ giúp các em hoàn thành tốt bài tập. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 trang 95,96 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Tính chất của phép nhân SGK Số học 6 tập 1

1. Tính chất giao hoán: a.b = b.a
2. Tính chất kết hợp: (a.b).c = a.(b.c)
3. Nhân với số 1: a.1 = 1.a = a
4. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

a.(b + c) = a.b + a.c.

Lưu ý: Ta cũng có: a.(b – c) = a.b – a.c

B. Bài tập Tính chất của phép nhân SGK Số học 6 tập 1

Bài 90 trang 95 SGK Số học 6 tập 1

Thực hiện các phép tính:
a) 15.(-2).(-5).(-6); b) 4.7.(-11).(-2).

Hướng dẫn giải bài 90 trang 95 SGK Số học 6 tập 1

a) 15.(-2).(-5).(-6) = [15.(-6)].[(-2).(-5)] = (-90).10 = -900
b) 4.7.(-11).(-2) = (4.7).[(-2).(-11)] = 28.22 = 616


Bài 91 trang 95 SGK Số học 6 tập 1

Thay một thừa số bằng tổng để tính:
a) -57.11; b) 75.(-21).

Hướng dẫn giải bài 91 trang 95 SGK Số học 6 tập 1

Hướng dẫn: Thay 11 bởi 10 + 1; thay -21 bởi -20 – 1.
a) -57.11= -57.(10+1) = -570 -57 = -627;
b)75.(-21)= 75.(-20-1)= -1500 – 75 = -1575


Bài 92 trang 95 SGK Số học 6 tập 1

Tính:
a) (37 – 17).(-5) + 23.(-13 – 17);
b) (-57).(67 – 34) – 67.(34 – 57).

Hướng dẫn giải bài 92 trang 95 SGK Số học 6 tập 1

a) (37 – 17).(-5) + 23.(-13 – 17) = 20.(-5) + 23.(-30)
= -100 – 690 = -790.
b) Cách 1:
(-57).(67 – 34) – 67.(34 – 57)= (-57).67 – (-57).34 – 67.34 + 67.57
= 67.(-57 + 57) – [34.(-57) + 34.67] = 0 – 34.(-57 + 67) = -34.10. = -340.
Cách 2:
(-57).(67 – 34) – 67.(34 – 57) = (-57).33 – 67.(-23) = -1881 + 1541 = -340.


Bài 93 trang 95 SGK Số học 6 tập 1

Tính nhanh:
a) (-4).(+125).(-25).(-6).(-8);
b) (-98).(1 – 246) – 246.98.

Hướng dẫn giải bài 93 trang 95 SGK Số học 6 tập 1

a) Hoán vị để có: [(-4).(-25)].[125.(-8)].(-6).
b) Áp dụng tính chất phân phối.
a) (4).(+125).(-25).(-6).(-8) = [(-4).(-25)].[125.(-8)].(-6) =100.(-1000).(-6) = 600000
b) (-98)(1-246)-246.98 = -98 + 246.98 – 246.98 = -98


Bài 94 trang 95 SGK Số học 6 tập 1

Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa:
a) (-5) . (-5) . (-5) . (-5) . (-5);
b) (-2) . (-2) . (-2) . (-3) . (-3) . (-3).

Hướng dẫn giải bài 94 trang 95 SGK Số học 6 tập 1

ĐS: a) (-5)5; b) 63.

Để tiện tham khảo, các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 84,85,86,87,88,89 trang 92,93 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 101,102,103,104,105,106 trang 97 sách giáo khoa Số học 6 tập 1
Đồng bộ tài khoản