Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6 ,C7,C8, C9,C10, C11,C12 trang 32,33,34 sách giáo khoa Lý 8

Chia sẻ: My Dung | Ngày: | 1

0
27
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6 ,C7,C8, C9,C10, C11,C12 trang 32,33,34 sách giáo khoa Lý 8

Mô tả BST Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6 ,C7,C8, C9,C10, C11,C12 trang 32,33,34 sách giáo khoa Lý 8

Thư viện eLib xin gửi tới các em học sinh tài liệu “Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6 ,C7,C8, C9,C10, C11,C12 trang 32,33,34 sách giáo khoa Lý 8:  Áp suất khí quyển”. Tham khảo tài liệu để giúp các em củng cố lại kiến thức trọng tâm của bài, biết cách giải bài tập chuẩn xác. Bên cạnh đó, tài liệu còn hỗ trợ các em trong quá trình tự trau dồi và nâng cao kỹ năng trả lời câu hỏi, biết cách vận dụng để giải các bài tập liên quan.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6 ,C7,C8, C9,C10, C11,C12 trang 32,33,34 sách giáo khoa Lý 8

Các em học sinh có thể xem qua trích xuất một phần nội dung trong tài liệu Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6 ,C7,C8, C9,C10, C11,C12 trang 32,33,34 sách giáo khoa Lý 8:  Áp suất khí quyển để hình dung rõ hơn nội dung của tài liệu. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập trước Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 trang 28,29,30,31 sách giáo khoa Lý 8

Tóm tắt lý thuyết, Trả lời và Giải bài C1,C2,C3 trang 32; C4 trang 33; C5,C6, C7,C8 ,C9,C10, C11 trang 34 SGK Lý 8: Áp suất khí quyển

A. Tóm tắt lý thuyết: Áp suất khí quyển

Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương Áp suất khí quyển bằng áp suất của cột thủy ngân trong ống To-ri-xeli, do đó người ta thường dùng mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển

B. Hướng dẫn giải bài tập trang 32,33,34 SKG Vật Lý 8: Áp suất khí quyển

Bài C1: (trang 32 SGK Lý 8)

Hút bớt không khí trong vỏ hộp sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía.
Hãy giải thích tại sao.
Đáp án và hướng dẫn giải bài C1:
Khi hút bớt không khí trong vỏ hộp ra, thì áp suất của không khí trong hộp nhỏ hơn áp suất ở ngoài, nên vỏ hộp chịu tác dụng áp dụng của áp suất không khí từ ngoài vào làm vỏ hộp bị bẹp theo mọi phía.

Bài C2: (trang 32 SGK Lý 8)

Cắm một ống thủy tinh ngập trong nước rồi lấy ngón tay bịt kín đầu phía trên và kéo ra khỏi nước.
Nước có chảy ra khỏi ống nước hay không? Tại sao ?
Đáp án và hướng dẫn giải bài C2:
Nước không chảy ra khỏi ống vì áp lực của không khí tác dụng vào nước từ dưới lên lớn hơn trọng lượng của cột nước(áp lực của không khí bằng trọng lượng của cột nước cao 10,37 m).

Bài C3: (trang 32 SGK Lý 8)

Nếu bỏ ngón tay bịt kín ra khỏi ống(thí nghiệm ở câu 2) ra thì xảy ra hiện tượng gì? Giải thích tại sao?
Đáp án và hướng dẫn giải bài C3:
Nếu bỏ ngón tay bịt đầu trên của ống ra thì nước sẽ chảy ra khỏi ống, vì khi bỏ ngón tay bịt đầu trên của ống thì khí trong ống thông với áp suất khí quyển. áp suất khí trong ống cộng với áp suất cột nước trong ống lớn hơn áp suất khí quyển, bởi vậy nước chảy từ trong ống ta.

Bài C4: (trang 33 SGK Lý 8)

Năm 1654, Ghê rich(1602-1678), thị trường thành phố Mác đơ buốc của đức đã làm thì nghiệm sau:
Ông lấy hai bán cầu đóng rỗng, đường kính khoảng 30cm, mép được mài nhẵn, úp chặt vào nhau sao cho không khí không lọt vào được. sau đó dùng máy bơm rút không khí bên trong quả cầu rồi đóng khóa van lại. Người ta phải dùng hai đàn ngựa mỗi đàn 8 con mà cũng không kéo rời hai bán cầu rời ra.
Hãy giải thích tại sao.?
Đáp án và hướng dẫn giải bài C4:
Vì khi rút hết không khí ra thì áp suất trong quả cầu bằng không, trong khi đó vỏ quả cầu chịu áp suất khí quyển từ mọi phía làm cho hai bán cầu ép chặt vào với nhau.

Bài C5: (trang 34 SGK Lý 8)

Các áp suất tác dụng lên A(ở ngoài ống) và lên B(ở trong ống) có bằng nhau không ? tại sao?
Đáp án và hướng dẫn giải bài C5:
Áp suất tác dụng lên A(ở ngoài ống) và áp suất tác dụng lên B ở trong ống bằng nhau vì hai điểm này cùng nằm trên một mặt phẳng nằm ngang trong chất lỏng

Bài C6: (trang 34 SGK Lý 8)

Áp suất tác dụng lên A là áp suất nào? Áp suất tác dụng lên B là áp suất nào?
Đáp án và hướng dẫn giải bài C6:
Áp suất tác dụng lên A là áp suất khí quyển, áp suất tác dụng lên B ( ở trong ống) là áp suất gây ra bởi trọng lượng của cột thủy ngân cao 76 cm.

Bài C7: (trang 34 SGK Lý 8)

Hãy tính áp suất tại B, biết trọng lượng riêng của thủy ngân(hg) là 136 000 N/m3. Từ đó suy ra độ lớn của áp suất khí quyển.
Đáp án và hướng dẫn giải bài C7:
Áp suất gây ra bởi trọng lượng của cột thủy ngân cao 76 c m tác dụng lên B được tính theo công thức: p = h.d = 0,76.136000 = 103360 N/M2.

Bài C8: (trang 34 SGK Lý 8)

Giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài.
Đáp án và hướng dẫn giải bài C8:
Nước không chảy ra được là vì khí quyển đã tác dụng lên tờ giấy một áp suất có hướng từ dưới lên lớn hơn trọng lượng của nước chứa trong cốc.

Bài C9: (trang 34 SGK Lý 8)

Nêu ví dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển.
Đáp án và hướng dẫn giải bài C9:
Bẻ một đầu ống thuốc tiêm, thuốc không chảy ra được ; bẻ hai đầu ống thuốc chảy ra dễ dàng.
Tác dụng của ống nhỏ giọt, tác dụng của lỗ nhỏ trên nắp ấm trà …

Bài C10: (trang 34 SGK Lý 8)

Nói áp suất khí quyển bằng 76cmHg có nghĩa là thế nào ? Tính áp suất này ra N/m2
Đáp án và hướng dẫn giải bài C10:
Nồi áp suất khí quyển bằng 76 cmHg có nghĩa là không khí gây ra một áp suất ở đáy của cột thủy ngân cao 76 cm.
Tóm tắt:
h = 76cm = 0,76m
d = 136 000 N/m3
Pkq = ? (N)
Pkq = d.h = 136000.0,76 = 103360 N/m2

Bài C11: (trang 34 SGK Lý 8)

Trong thí nghiệm Tô ri xe li, giả sử không dung thùy ngân mà dùng cột nước thì nước trong ống cao bao nhiêu? Ống Tô ri xe li phải dài ít nhất là bao nhiêu?.
Đáp án và hướng dẫn giải bài C11:
Trong thí nghiệm của Tô ri xe li, giả sử không dùng thủy ngân mà dùng nước thì chiều cao của cột nước tính như sau:
P= h.d => h=p/d =10,336m.
P là áp suất khí quyển tính ra N/m2
d là trọng lượng riêng của nước.
Như vậy ống Tô ri xe li ít nhất dài 10,336 m.

 


Bài C12: (trang 34 SGK Lý 8)

Tại sao không thể đo trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = d.h.?
Đáp án và hướng dẫn giải bài C12:
Không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = h.d vì độ cao của lớp khí quyển không xác định được chính xác và trọng lượng riêng của không khí cũng thay đổi theo độ cao.
 
Để dễ dàng hơn trong việc tham khảo tài liệu Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6 ,C7,C8, C9,C10, C11,C12 trang 32,33,34 sách giáo khoa Lý 8:  Áp suất khí quyển, các em có thể đăng nhập tài khoản và tài về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo bài Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7 trang 36,37,38 sách giáo khoa Lý 8
Đồng bộ tài khoản