Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 119,120,121 sách giáo khoa Lý 9

Chia sẻ: Phan Ngọc | Ngày: | 1

0
4
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 119,120,121 sách giáo khoa Lý 9

Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 119,120,121 sách giáo khoa Lý 9
Mô tả bộ sưu tập

Để dễ dàng nắm vững được các nội dung trọng tâm trong bài, biết cách vận dụng kiến thức lý thuyết vào quá trình giải bài tập mời các em tham khảo tài liệu Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 119,120,121 sách giáo khoa Lý 9: Thấu kính phân kì với các gợi ý, hướng dẫn cách giải bài tập chi tiết, dễ hiểu.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 119,120,121 sách giáo khoa Lý 9

Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 119,120,121 sách giáo khoa Lý 9
Tóm tắt nội dung

Các em có thể tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 119,120,121 sách giáo khoa Lý 9: Thấu kính phân kì qua đoạn trích dưới đây. Bên cạnh đó các em có thể xem lại bài tập trước Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7 trang 116,117,118 sách giáo khoa Lý 9

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập C1,C2,C3 trang 119; bài C4,C5,C6 trang 120; bài C7,C8,C9 trang 121 SGK Vật Lý 9: Thấu kính phân kì

A: Tóm Tắt Lý Thuyết: Thấu kính phân kì

+ Thấu kính phân kì thường dùng có phần rìa dày hơn phần giữa

+ Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho chùm tia ló phân kì

+ Đường truyền của hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì:

– Tia tới song song với trục chính là tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm

– Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.

B. Hướng dẫn giải bài tập trang 119,120,121 SKG Vật Lý 9: Thấu kính phân kì

Bài C1 trang 119 SGK Lý 9

Hãy tìm cách nhận biết thấu kính hội tụ trong hai loại thấu kính có ở phòng thí nghiệm.

Đáp án và hướng dẫn giải bài C1:

-Thấu kính hội tụ là thấu kính có phần rìa mỏng hơn phần giữa, giới hạn bởi 2 mặt cầu hoặc 1 mặt phẳng và 1 mặt cầu


Bài C2 trang 119 SGK Lý 9

Độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu kính phân kì có gì khác với thấu kính hội tụ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài C2:

Thấu kính phân kì thường dùng có phần rìa dày hơn phần giữa, ngược lại với thấu kính hội tụ


Bài C3 trang 119 SGK Lý 9

Chùm tia ló có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính này là thấu kính phân kì ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài C3:

Chùm tia tới song song với trục chính đến thấu kính phân kì cho chùm tia ló phân kì. Do đặc điểm này mà người ta gọi đó là thấu kính phân kì


Bài C4 trang 120 SGK Lý 9

Quan sát lại thí nghiệm trên và cho biết trong ba tia tới thấu kính phân kì, tia nào đi qua thấu kính không bị đổi hướng ? Tìm cách kiểm tra điều này?

Đáp án và hướng dẫn giải bài C4:

Trong ba tia sáng truyền qua thấu kính , có một tia cho tia ló truyền thẳng không đối hướng. Tia này trùng với một đường thẳng được gọi là trục chính (∆), của thấu kính

Trục chính của thấu kính phân kì đi qua 1 điểm O trong thấu kính mà mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng, không đổi hướng. Điểm O được gọi là quang tâm của thấu kính


Bài C5 trang 120 SGK Lý 9

Quan sát lại thí nghiệm ở hình 44.1 và dự đoán xem, nếu kéo dài các tia ló thì chúng có gặp nhau tại một điểm hay không? Tìm cách kiểm tra lại dự đoán đó.

Đáp án và hướng dẫn giải bài C5:

Nếu kéo chùm tia ló ở thấu kính phân kì thì chúng sẽ gặp nhau tại 1 điểm trên trục chính, cùng pha với điểm đó.

Có thể dùng thước thẳng để dự đoán điểm đó


Bài C6 trang 120 SGK Lý 9

Hãy biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm này trên hình 44.3

Đáp án và hướng dẫn giải bài C6:


Bài C7 trang 121 SGK Lý 9

Hình 44.5 vẽ thấu kính phân kì, quang tâm O. trục chính ∆, hai tiêu điểm F và F’, các tia tới 1, 2.

Hãy vẽ tia ló của các tia tới này.

Đáp án và hướng dẫn giải bài C7:

+ Tia ló của tia tới I kéo dài đi qua tiêu điểm F.

+ Tia ló của tia tơi 2 qua quang tâm, truyền thẳng không đổi hướng.


Bài C8 trang 121 SGK Lý 9

Trong tay em có một kính cận thị. Làm thế nào để biết kính đó là thấu kính hội tụ hay phân kì ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài C8:

Kính cận là thấu kính phân kì. Có thể nhận biết như sau:

+ Phần rìa của thấu kính này dày hơn phần giữa.

+ Đặt thấu kính này gần dòng chữ. Nhìn qua kính thấy ảnh dòng chữ nhỏ hơn so với khi nhìn trực tiếp dòng chữ đó


Bài C9 trang 121 SGK Lý 9

Trả lời câu hỏi nêu ra ở phần mở bài.

Đáp án và hướng dẫn giải bài C9:

Thấu kính phân kì có những đặc điểm trái ngược với thấu kính hội tụ:

+ Phần rìa của thấu kính dày hơn phần giữa.

+ Chùm sáng tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho chùm tia ló phân kì

+ Khi để thấu kính phân kì vào gần dòng chữ trên trang sách, nhìn qua thấu kính ta thấy hình ảnh dòng chữ bé đi so với khi nhìn trực tiếp, đó là do tính chất tạo ảnh của thấu kính phân kì khác hẳn với thấu kính hội tụ.

 

Để dễ dàng hơn trong việc tham khảo tài liệu Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 119,120,121 sách giáo khoa Lý 9: Thấu kính phân kì, các em có thể đăng nhập tài khoản và tài về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo bài Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8 trang 122,123 sách giáo khoa Lý 9
Đồng bộ tài khoản