Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 43,44,45 sách giáo khoa Lý 8

Chia sẻ: Nguyen Mai | Ngày: | 1

0
42
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 43,44,45 sách giáo khoa Lý 8

Mô tả BST Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 43,44,45 sách giáo khoa Lý 8

Tài liệu “Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 43,44,45 sách giáo khoa Lý 8: Sự nổi” mà thư viện eLib gửi tới các em học sinh dưới đây sẽ giúp các em biết cách giải bài tập một cách dễ hiểu, rõ ràng. Bên cạnh đó các em còn có thể ôn tập và nắm vững hơn nội dung chính của bài học. Mời các em tham khảo tài liệu!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 43,44,45 sách giáo khoa Lý 8

Mời các em tham khảo một trích đoạn cụ thể được trích ra từ tài liệu Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 43,44,45 sách giáo khoa Lý 8: Sự nổi. Bên cạnh đó các em có thể xem lại bài tập trước Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7 trang 36,37,38 sách giáo khoa Lý 8

Tóm tắt lý thuyết, Trả lời và Giải bài C1,C2 trang 43; C3,C4,C5 ,C6,C7,C8 trang 44; C9 trang 45 SGK Lý 8: Sự nổi

A. Tóm tắt lý thuyết: Sự nổi

Nếu ta thả một vật ở trong lòng chất lỏng thì + Vật chìm xuống khi lực đẩy ác-si-mét F nhỏ hơn trọng lượng P: FA < P + Vật nổi lên: FA > P + Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: FA= P Khi một vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-ci-mét: Fa = d. v, trong đó V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng, (không phải thể tích của vật), d là trọng lượng riêng của chất lỏng.

B. Hướng dẫn giải bài tập trang 43,44,45 SKG Vật Lý 8: Sự nổi

Bài C1: (trang 43 SGK Lý 8)

Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào, phương và chiều của chúng có giống nhau không?
Đáp án và hướng dẫn giải bài C1:
Một vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực P và lực đẩy Ác – si – mét. Hai lực này cùng phương, ngược chiều. Trọng lực P hướng từ trên xuống dưới còn lực FA hướng từ dưới lên trên.

Bài C2: (trang 43 SGK Lý 8)

Có thể xảy ra ba trường hợp sau đây đối với trọng lượng P của vật và độ lớn FA của lực đẩy Ác-si –mét:
a) FA < P
b) FA = P
c) FA > P
Hãy vẽ véc tơ lực tương tác với ba trường hợp trên hình 12.1a, b, c và chọn cụm từ thích hợp trong số các cụm từ sau đây cho các chỗ trống ở phía các câu phía dưới hình 12.1:
(1) Chuyển động lên trên (nổi lên mặt thoáng)
(2) Chuyển động xuống dưới (chìm xuống đáy bình).
(3) Đứng yên (lơ lửng trong chất lỏng).
Đáp án và hướng dẫn giải bài C2:
a) Vật chuyển động xuống dưới (Chìm xuống đáy bình)
b) Vật đứng yên (lơ lửng trong chất lỏng)
c) chuyển động lên trên (nổi lên mặt thoáng)

Bài C3: (trang 44 SGK Lý 8)

Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi?
Đáp án và hướng dẫn giải bài C3:
Miếng gỗ thả vào nước lại nổi vì trọng lượng riêng của miếng gỗ nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.

Bài C4: (trang 44 SGK Lý 8)

Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác- si- mét có bằng nhau không? Tại sao?
Đáp án và hướng dẫn giải bài C4:
Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng của nó và lực đẩy Ác – si – mét cân bằng nhau, vì vậy đứng yên thì hai lực này là hai lực cân bằng.

Bài C5: (trang 44 SGK Lý 8)

Độ lớn của lực đẩy Ác – si- mét được tính bằng biểu thức: FA = d. V, trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì? Trong các câu trả lời sau đây, câu nào là không đúng?
A. V là thể tích của phần nước bị chiếm chỗ.
B. V là thể tích của miếng gỗ.
C. V là thể tích của phần miếng gỗ chìm trong nước.
D. V là thể tích được gạch chéo trong hình 12.2.
Đáp án và hướng dẫn giải bài C5:
Đáp án: D. V là thể tích được gạch chéo trong hình 12.2.

 Bài C6: (trang 44 SGK Lý 8)

Biết P = dV. V (trong đó dV là trọng lượng riêng của chất làm vật, V là thể tích của vật) và FA = dl. V (trong đó dl là trọng lượng riêng của chất lỏng), hãy chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập vào trong chất lỏng thì:
– Vật sẽ chìm xuống khi : dV > dl
– Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dV = dl
– Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: dV < dl
Đáp án và hướng dẫn giải bài C6:
Dựa vào gợi ý: và dựa vào C2 ta có:
– Vật sẽ chìm xuống khi P > FA -> dV > dl
– Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi P = FA -> dV = dl
– Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi P < FA -> dV < dl

Bài C7: (trang 44 SGK Lý 8)

Hãy giúp Bình trả lời An trong phần mở bài, biết rằng con tàu không phải là một khối thép đặc mà có nhiều khoảng rỗng.
Đáp án và hướng dẫn giải bài C7:
Hòn bi làm bằng thép có trọng lượng riêng lớn hơn trọng lượng riêng của nước nên bị chìm. Tàu làm bằng thép, nhưng người ta thiết kế sao cho các khoảng trống để trọng lượng riêng của cả con tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước, nên con tàu có thể nổi trên mặt nước.

Bài C8: (trang 44 SGK Lý 8)
Thả một hòn bị thép vào thủy ngân thì bi nổi hay chìm? Tại sao?
Đáp án và hướng dẫn giải bài C8:
Thả một hòn bi thép vào thủy ngân thì bi thép sẽ nổi vì trọng lượng riêng của thép nhỏ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân.

Bài C9: (trang 45 SGK Lý 8)

Hai vật M và N có cùng thể tích được nhúng ngập trong nước. Vật M chìm xuống đáy bình còn vật N lơ lửng trong chất lỏng. Gọi pM, FAM là trọng lượng và lực đẩy Ác- si – mét tác dụng lên vật M; PN, FAN là trọng lượng và lực đẩy Ác- si – mét tác dụng lên vật N. hãy chọn dấu “=”, “<”, “>” thích hợp cho các ô trống

a) FAM FAN                                                                                                                                                                                                  

b) FAM PM

c) FAN PN

d) PM PN

Đáp án và hướng dẫn giải bài C9:

a) FAM = FAN

b) FAM < PM

c) FAN = PN

d) PM > PN.
 
Các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang Thư viện eLib để tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo bài Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7 trang 46,47,48 sách giáo khoa Lý 8
Đồng bộ tài khoản