Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 59,60,61 sách giáo khoa Lý 8

Chia sẻ: Hoa Linh | Ngày: | 1

0
24
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 59,60,61 sách giáo khoa Lý 8

Mô tả BST Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 59,60,61 sách giáo khoa Lý 8

Tài liệu “Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 59,60,61 sách giáo khoa Lý 8: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng” chia sẻ đến các em định hướng cách giải bài tập giúp các em nhớ và củng cố lại các kiến thức trọng tâm của bài học. Mời các em tham khảo tài liệu để hoàn thiện bài tập của mình dễ dàng hơn và biết cách vận dụng vào các bài tập liên quan.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 59,60,61 sách giáo khoa Lý 8

Trích đoạn Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 59,60,61 sách giáo khoa Lý 8: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng sau đây sẽ giúp các em dễ dàng tiếp cận được nội dung của tài liệu, mời các em tham khảo. Mặt khác, các em có thể xem lại bài trước Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 trang 55,56,57 sách giáo khoa Lý 8

Tóm tắt lý thuyết, Trả lời và Giải bài C1,C2,C3, C4 trang 59; C5,C6, C7,C8 trang 60; C9 trang 61 SGK Lý 8: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

A. Tóm tắt lý thuyết: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng, ngược lại thế năng có thể chuyển hóa thành động năng

Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng được bản toàn

B. Hướng dẫn giải bài tập trang 59,60,61 SKG Vật Lý 8: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

Bài C1: (trang 59 SGK Lý 8)

Độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào trong thời gian quả bóng rơi?
Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:
Trong thời gian quả bóng rơi, độ cao của quả bóng…(1).. dần, vận tốc của quả bóng …(2)… dần.
Đáp án và hướng dẫn giải bài C1:
(1) Giảm.
(2) Tăng.

Bài C2: (trang 59 SGK Lý 8)

Thế năng và động năng của quả bóng thay đổi thế nào?
Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:
Thế năng của quả bóng …(1)… dần, còn động năng của nó…(2)…
Đáp án và hướng dẫn giải bài C2:
(1) Giảm.
(2) Tăng dần.

Bài C3: (trang 59 SGK Lý 8)

Khi quả bóng chạm mặt đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên, độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào?
Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:
Trong thời gian nảy lên, độ cao của quả bóng…(1)… dần, vận tốc của nó…(2).. dần. Như vậy thế năng của quả bóng …(3)..dần, động năng của nó …(4)… dần.
Đáp án và hướng dẫn giải bài C3:
(1) Tăng.
(2) Giảm.
(3) Tăng.
(4) Giảm.

Bài C4: (trang 59 SGK Lý 8)

Ở những vị trí nào (A hay B) quả bóng có thế năng, động năng lớn nhất; có thế năng, động năng nhỏ nhất?
Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:
Quả bóng có thế năng lớn nhất khi ở vị trí…(1)… và có thế năng nhỏ nhất khi ở vị trí…(2)…
Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí…(3) và động năng nhỏ nhất khi ở vị trí…(4)…
Đáp án và hướng dẫn giải bài C4:
(1) A
(2) B
(3) B
(4) A

Bài C5: (trang 60 SGK Lý 8)

Có sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng nào khi:
Con lắc đi từ A xuống B.
Con lắc đi từ B lên C.
Đáp án và hướng dẫn giải bài C5:
Con lắc đi từ A xuống B: Thế năng chuyển hóa thành động năng.
Con lắc đi từ B lên C: Động năng chuyển hóa thành thế năng.

Bài C6: (trang 60 SGK Lý 8)

Có sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng nào khi:
Con lắc đi từ A xuống B.
Con lắc đi từ B lên C.
Đáp án và hướng dẫn giải bài C6:
Con lắc đi từ A xuống B: Thế năng chuyển hóa thành động năng.
Con lắc đi từ B lên C: Động năng chuyển hóa thành thế năng.

Bài C7: (trang 60 SGK Lý 8)

Ở những vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất, có động năng lớn nhất?
Đáp án và hướng dẫn giải bài C7:
Ở vị trí A và C, thế năng của con lắc là lớn nhất. Ở vị trí B động năng của con lắc là lớn nhất.

Bài C8: (trang 60 SGK Lý 8)

Ở những vị trí nào con lắc có động năng nhỏ nhất, có thế năng nhỏ nhất? các giá trị nhỏ nhất này bằng bao nhiêu?
Đáp án và hướng dẫn giải bài C8:
Ở vị trí A và C động năng nhỏ nhất (bằng 0). Ở vị trí B, thế năng nhỏ nhất.

Bài C9: (trang 61 SGK Lý 8)

Hãy chỉ ra sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác trong các trường hợp sau đây:
a) Mũi tên được bắn đi từ chiếc cung.
b) Nước từ trên đập cao chảy xuống.
c) Ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng.
Đáp án và hướng dẫn giải bài C9:
a) Thế năng của cánh cung chuyển hóa thành động năng của mũi tên.
b) Thế năng chuyển hóa thành động năng
c) Khi vật đi lên, động năng chuyển hóa thành thê năng. Khi vật rơi xuống thì thế năng chuyển hóa thành động năng.
 
Để tham khảo nội dung đầy đủ của tài liệu Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 trang 59,60,61 sách giáo khoa Lý 8: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng, các em vui lòng đăng nhập và tải tài liệu về máy nhé. Mặt khác, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo bài Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 65 sách giáo khoa Lý 8
Đồng bộ tài khoản