Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8 trang 131,132 sách giáo khoa Lý 9

Chia sẻ: Võ Ngọc | Ngày: | 1

0
4
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8 trang 131,132 sách giáo khoa Lý 9

Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8 trang 131,132 sách giáo khoa Lý 9
Mô tả bộ sưu tập

Tham khảo tài liệu Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8 trang 131,132 sách giáo khoa Lý 9: Mắt cận và mắt lão sau đây để giúp các em học sinh nắm bắt được phương pháp giải bài tập ngắn gọn, khoa học, dễ hiểu, ghi nhớ và khắc sâu nội dung trọng tâm đã học trên lớp.  Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em thuận lợi hơn trong quá trình học tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8 trang 131,132 sách giáo khoa Lý 9

Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8 trang 131,132 sách giáo khoa Lý 9
Tóm tắt nội dung

Mời các em tham khảo một trích đoạn cụ thể được trích ra từ tài liệu Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8 trang 131,132 sách giáo khoa Lý 9: Mắt cận và mắt lão. Bên cạnh đó các em có thể xem lại bài tập trước Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6 trang 128,129,130 sách giáo khoa Lý 9

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập C1,C2,C3,C4 trang 131; bài C5,C6,C7,C8 trang 132 SGK Vật Lý 9: Mắt cận và mắt lão

A: Tóm Tắt Lý Thuyết: Mắt cận và mắt lão

– Mắt cận nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa. Kính cận là thấu kính phân kì. Mắt cận phải đeo kính phân kì để nhìn rõ các vật ở xa.

– Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần. Kính lão là thấu kính hội tụ. Mắt lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ các vật ở gần.

B. Hướng dẫn giải bài tập trang 131,132 SGK Vật Lý 9: Mắt cận và mắt lão

Bài C1 trang 131 SGK Lý 9

Những biều thức nào sau đây là triệu chứng của tật cận thị ?

+ Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường.

+ Khi đọc sách, phải đặt sách xa mắt hơn bình thường.

+ Ngồi dưới lớp, nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ.

+ Ngồi trong lớp, không nhìn rõ các vật ngoài sân trường.

Đáp án và hướng dẫn giải bài C1:

Những biểu hiện sau đây là triệu chứng của tật cận thị:

+ Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường.

+ Ngồi dưới lớp, nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ.

+ Ngồi trong lớp, không nhìn rõ các vật ngoài sân trường.


Bài C2 trang 131 SGK Lý 9

Mắt cận không nhìn rõ các vật ở xa hay ở gần mắt ? Điểm cực viễn Cv của mắt cận ở xa hay gần mắt hơn bình thường ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài C2:

Mắt cận không nhìn rõ các vật ở xa mắt. Điểm cực viễn Cv của mắt cận ở gần mắt hơn bình thường.


Bài C3 trang 131 SGK Lý 9

Nếu có một kính cận, làm thế nào để biết đó là thấu kính phân kì

Đáp án và hướng dẫn giải bài C3:

Nếu muốn biết chiếc kính đó có phải là thấu kính phân kì hay không thì bạn hãy đưa nó ra trước vật rồi nhìn qua nó:

+ Nếu thấy ảnh của nó nhỏ hơn vật thì nó là thấu kính phân kì

+ Nếu thấy ảnh của nó to hơn vật thì nó là thấu kính hội tụ


Bài C4 trang 131 SGK Lý 9

Vẽ ảnh của vật AB qua kính cận ở hình 49.1 SGK. Biết rằng kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễm Cv của mắt và khi đeo kính thì mắt nhìn ảnh của vật AB qua kính.

+ Khi không đeo kính, điểm cực viễn của mắt cận ở Cv . Mắt có nhìn rõ vật AB hay không ? Tại sao ?

+ Khi đeo kính, muốn nhìn rõ ảnh của AB thì ảnh này phải hiện lên trong khoảng nào ? Yêu cầu đó có thực hiện được không với kính cận nói trên ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài C4:

+ Khi không đeo kính, mắt cận không nhìn rõ vật AB vì vật này nằm xa mắt hơn điểm cực viễn Cv của mắt.

+ Khi đeo kính, muốn nhìn rõ ảnh A’B’ của AB thì A’B’ phải hiện lên trong khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn của mắt, tức là phải nằm gần mắt hơn so với điểm cực viễn Cv?


Bài C5 trang 132 SGK Lý 9

Nếu có một kính lão, làm thế nào để biết đó là thấu kính hội tụ ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài C5:

Muốn thử xem kính lão có phải là thấu kính hội tụ hay không, ta có thể xem kính đó có khả năng cho ảnh ảo lớn hơn vật hoặc cho ảnh thật hay không.


Bài C6 trang 132 SGK Lý 9

Vẽ ảnh của vật AB qua kính lão ở hình 49.2 SGK, biết tiêu điểm của kính ở F.

+ Khi mắt lão không đeo kính, điểm cực cận Cv ở quá xa mắt. Mắt có nhìn rõ vật AB hay không ? Tại sao ?

+ Khi đeo kính, muốn nhìn rõ ảnh của vật AB thì ảnh này phải hiện lên trong khoảng nào ? Yêu cầu đó có thực hiện được không với kính lão nói trên ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài C6:

Ảnh của vật AB qua kính lão ở hình 49.2.

+ Khi không đeo kính, mắt lão không nhìn rõ vật AB vì vật này nằm gần mắt hơn điểm cực cận Cv của mắt.

+ Khi đeo kính thì ảnh A’B’ của vật AB phải hiện lên xa mắt hơn điểm cực cận Cc của mắt thì mắt mới nhìn rõ ảnh này. Với kính lão trong bài thì yêu cầu này hoàn toàn được thỏa mãn.


Bài C7 trang 132 SGK Lý 9

Hãy tìm cách kiểm tra xem kính của bạn em và kính của một người giá là thấu kính hội tụ hay phân kì.

Đáp án và hướng dẫn giải bài C7:

Đặt kính vào sát trang sách và kéo kính ra từ từ. Nếu nhìn thấy ảnh dòng chữ qua thấu kính nhỏ hơn dòng chữ thật trên trang sách thì đó là thấu kính phân kì, còn nếu ảnh dòng chữ qua thấu kính mà lớn hơn kích thước thật của dòng chứ thì đó là thấu kính hội tụ.


Bài C8 trang 132 SGK Lý 9

Hãy tìm cách so sánh khoảng cực cận của mắt em với khoảng cực cận của mắt một bạn bị cận thị và khoảng cực cận của mắt một người già, rồi rút ra kết luận cần thiết.

Đáp án và hướng dẫn giải bài C8:

Khoảng cực cận của mắt một bạn bị cận thì nhỏ nhất, rồi đến khoảng cực cận của mắt em và lớn nhất là khoảng cực cận của mắt một người già.

Kết luận: Mắt cận nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa, mắt cận phải đeo kính phân kì để nhìn rõ các vật ở xa. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa nhưng không nhìn rõ các vật ở gần, mắt lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ các vật ở gần.

 

Để xem hết nội dung của tài liệu Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8 trang 131,132 sách giáo khoa Lý 9: Mắt cận và mắt lão các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải về máy nhé. 
Đồng bộ tài khoản