Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5 trang 78 sách giáo khoa Vật lý 6

Chia sẻ: đinh Tiền | Ngày: | 1

0
52
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5  trang 78 sách giáo khoa Vật lý 6

Mô tả BST Giải bài tập SGK Vật lý 6: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Giải bài tập Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) dưới đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học sinh hoàn thành bài tập một cách nhanh chóng, ôn tập và hệ thống lại kiến thức cần nắm của bài học thông qua các hướng dẫn, gợi ý giải bài chi tiết. Mời các em tham khảo. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5 trang 78 sách giáo khoa Vật lý 6

A. Tóm tắt Lý thuyết Sự nóng chảy và sự đông đặc (Tiếp theo) Vật lý 6

- Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là sự nóng chảy. Sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn gọi là thể đông đặc.

- Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau

- Trong thởi gian nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ của vật không thay đổi.


B. Bài tập về Sự nóng chảy và sự đông đặc (Tiếp theo) Vật lý 6

Bài C1 trang 78 SGK Vật lý 6

Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?

Hướng dẫn giải bài C1 trang 78 SGK Vật lý 6

Tới nhiệt độ 800C thì băng phiến bắt đầu đông đặc

Bài C2 trang 78 SGK Vật lý 6

Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì?
– Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4;
– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;
– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15;

Hướng dẫn giải bài C2 trang 78 SGK Vật lý 6

1. Đường biểu diễn từ phút thứ 4 là đoạn thẳng nằm nghiêng.
2. Đường biểu diễn từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 là đoạn thẳng nằm ngang.
3. Đường biểu diễn từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng.

Bài C3 trang 78 SGK Vật lý 6

Trong các khoảng thời gian sau, nhiệt độ của băng phiến thay đổi thế nào:
– Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4;
– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;
– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15?

Hướng dẫn giải bài C3 trang 78 SGK Vật lý 6

– Giảm
– Không thay đổi
– Giảm

Bài C4 trang 78 SGK Vật lý 6

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu sau:
a) Băng phiến đông đặc ở (1)……………. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2)……………. nhiệt độ nóng chảy.
b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3)……………..
Các từ để điền:
– 700C, 800C, 900C
– Bằng, lớn hơn, nhỏ hơn
– Thay đổi, không thay đổi.

Hướng dẫn giải bài C4 trang 78 SGK Vật lý 6

(1) 800C
(2) Bằng
(3) Không thay đổi

Bài C5 trang 78 SGK Vật lý 6

Hình 25.1 vẽ đường thẳng biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của chất nào?

Hướng dẫn giải bài C5 trang 78 SGK Vật lý 6

Nước đá. Từ phút 0 đến phút thứ 1 nhiệt độ của nước đá tăng dần từ -40C đến 00C. Từ phút thứ 1 đến phút thứ 4, nước đá nóng chảy, nhiệt độ không thay đổi. Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7, nhiệt độ của nước đá tăng dần
Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website elib.vn và download về máy để tham khảo dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo:

>> Bài trước: Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5 trang 76 sách giáo khoa Vật lý 6

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 trang 80,81,82 sách giáo khoa Vật lý 6

 
Đồng bộ tài khoản