Giải bài tập C1,C2,C3,C4 trang 90,91,92 sách giáo khoa Lý 9

Chia sẻ: Nguyễn Huệ | Ngày: | 1

0
10
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập C1,C2,C3,C4 trang 90,91,92 sách giáo khoa Lý 9

Giải bài tập C1,C2,C3,C4 trang 90,91,92 sách giáo khoa Lý 9
Mô tả bộ sưu tập

Tài liệu Giải bài tập C1,C2,C3,C4 trang 90,91,92 sách giáo khoa Lý 9: Dòng điện xoay chiều do thư viện eLib sưu tầm và chọn lọc dưới đây sẽ hỗ trợ cho các em học sinh trong quá trình tự trau dồi và rèn luyện, củng cố kỹ năng giải bài tập. Tài liệu được trình bày rõ ràng, chi tiết giúp các em nắm vững được các nội dung cơ bản đã học để vận dung vào việc giải các bài tập cụ thể.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Giải bài tập C1,C2,C3,C4 trang 90,91,92 sách giáo khoa Lý 9

Giải bài tập C1,C2,C3,C4 trang 90,91,92 sách giáo khoa Lý 9
Tóm tắt nội dung

Sau đây là một phần đoạn trích trong tài liệu Giải bài tập C1,C2,C3,C4 trang 90,91,92 sách giáo khoa Lý 9: Dòng điện xoay chiều mời các em học sinh cùng tham khảo. Bên cạnh đó, các em có thể xem lại bài trước Giải bài tập C1,C2,C3,C4,C5,C6 trang 87,88,89 sách giáo khoa Lý 9

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập C1 trang 90; bài C2, C3 trang 91; bài C4 trang 92 SGK Vật Lý 9: Dòng điện xoay chiều

A: Tóm Tắt Lý Thuyết: Dòng điện xoay chiều

Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi số lượng đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đang tăng mà chuyển sang giảm hoặc ngược lại đang giảm mà chuyển sang tăng

Khi cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm hay cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn thì trong cuộn dây có thể xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều.

B. Hướng dẫn giải bài tập trang 90,91,92 SKG Vật Lý 9: Dòng điện xoay chiều

Bài C1: (trang 90 SGK Lý 9)

Làm thí nghiệm và chỉ rõ đèn nào sáng trong hai trường hợp :

+ Đưa nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây.

+ Kéo nam châm từ trong ra ngoài cuộn dây.

Từ đó cho biết chiều của dòng điện cảm ứng trong hai trường hợp trên có gì khác nhau.

Đáp án và hướng dẫn giải bài C1:

Mắc hai đèn LED đỏ và vàng song song ngược chiều nhau vào hai đầu của cuộn dây kín như hình 33.1 SGK:

+ Khi đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây thì số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây tăng lên, một đèn LED sáng lên.

+ Khi kéo nam châm từ trong ra ngoài cuộn dây, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây giảm, đèn thứ hai sáng lên.

Vậy dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn đổi chiều khi số đường sức từ đang tăng mà chuyển sang giảm.


Bài C2: (trang 91 SGK Lý 9)

Hãy phân tích xem số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến đổi thế nào khi cho thanh nam châm quay quanh một trục thẳng đứng trước cuộn dây dẫn. Từ đó suy ra dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây có chiều biến đổi như thế nào khi nam châm quay.

Làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán.

Đáp án và hướng dẫn giải bài C2:

Khi cực N của nam châm lại gần cuộn dây thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng. Khi cực N ra xa cuộn dây, thì số đường sức từ qua S giảm. Khi nam châm quay liên tục quanh một trục thẳng đứng như trong hình thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S liên tục tăng giảm. Khi đó dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là dòng điện xoay chiều.


Bài C3: (trang 91 SGK Lý 9)

Trên hình 33.3 vẽ một cuộn dây kín có thể quay quanh trục thẳng đứng trong từ trường của một nam châm. Hãy phân tích xem số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên như thế nào khi cuộn dây quay, từ đó suy ra nhận xét về chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn.

Đáp án và hướng dẫn giải bài C3:

Khi cuộn dây quay từ vị trí 1 đến vị trí 2 thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng. Khi cuộn dây quay tiếp từ vị trí 2 thì số đường sức từ giảm. Nếu cuộn dây quay liên tục thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S luân phiên tăng giảm. Vậy dòng điện xuất hiện trong cuộn dây là dòng điện xoay chiều.


Bài C4: (trang 92 SGK Lý 9)

Trên hình 33.4 vẽ một cuộn dây dẫn kín có thể quay trong từ trường của một nam châm. Hai đèn LED khác nhau, mắc song song ngược chiều vào hai đầu cuộn dây tại cùng một vị trí. Khi cho cuộn dây quay, hai bóng đèn bật sáng, vạch ra hai nửa vòng sáng đối diện nhau. Giải thích tại sao mỗi bóng đèn chỉ sáng trên nửa vòng tròn.

Đáp án và hướng dẫn giải bài C4:

Khi khung quay nửa vòng tròn thì số đường sức từ qua khung tăng, một trong hai đèn LED sáng. Trên nửa vòng tròn sau, số đường sức từ giảm nên dòng điện đổi chiều, đèn thứ hai sáng. Khi khung quay nhanh, hai bóng đèn vạch ra hai nửa vầng sáng đối diện nhau.

 

Trên đây chỉ là một phần nội dung trong tài liệu Giải bài tập C1,C2,C3,C4 trang 90,91,92 sách giáo khoa Lý 9: Dòng điện xoay chiều. Để xem hết nội dung còn lại, mời các em đăng nhập và tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của bài tiếp theo bài Giải bài tập C1,C2,C3 trang 93,94 sách giáo khoa Lý 9
Đồng bộ tài khoản