Giải bài tập chương IV: Kiểu dữ liệu có cấu trúc Tin học 11

Chia sẻ: Tường Vi Tường | Ngày: | 1 tài liệu

0
131
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập chương IV: Kiểu dữ liệu có cấu trúc Tin học 11

Mô tả BST Giải bài tập chương IV: Kiểu dữ liệu có cấu trúc Tin học 11

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều ý tưởng hay trong giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Giải bài tập chương IV: Kiểu dữ liệu có cấu trúc Tin học 11. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo để nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học lớp 11 trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập chương IV: Kiểu dữ liệu có cấu trúc Tin học 11

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Giải bài tập chương IV: Kiểu dữ liệu có cấu trúc Tin học 11 dưới đây:

Bài 1.
program sum1;
uses crt;
const nmax=100;
type Myarray=array[1..nmax] of integer;
var A:myarray;
s,n,i,k,posi,neg:integer;
begin
clrscr; randomize;
write('Nhap n: ');readln(n);
for i:=1 to n do A[i]:=random(300)-random(300);
for i:=1 to n do write(A[i]:5); writeln;
for i:=1 to n do
if A[i]>0 then posi:=posi+1
else if A[i]<0 then
neg:=neg+1;
writeln('Co ',posi,' so duong va ',neg,' so am trong mang');
write('Nhap k: ');readln(k);
s:=0;
for i:=1 to n do
if A[i] mod k = 0 then s:=s+A[i];
writeln('Tong can tinh la: ',s);
readln
end.
Bài này cho kết quả ngẫu nhiên nên kết quả của các bạn có thể khác.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Giải bài tập chương IV: Kiểu dữ liệu có cấu trúc Tin học 11. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo
Đồng bộ tài khoản