Giải bài tập hóa bằng phương pháp khảo sát đồ thị

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 tài liệu

0
248
lượt xem
15
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập hóa bằng phương pháp khảo sát đồ thị

Mô tả BST Giải bài tập hóa bằng phương pháp khảo sát đồ thị

Nhằm hỗ trợ bạn học sinh trong việc tìm kiếm tài liệu học tập dễ dàng và đồng bộ hơn cho các kì thi, thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh bộ sưu tập Giải bài tập hóa bằng phương pháp khảo sát đồ thị. Gồm nhiều tài liệu được chúng tôi chọn lọc khá kĩ càng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập hóa bằng phương pháp khảo sát đồ thị

Nào! Hãy tham khảo đoạn trích trong BST Giải bài tập hóa bằng phương pháp khảo sát đồ thị dưới đây của chúng tôi.

Câu 1 : Cho 200ml dung dịch Al2(SO4)3 tác dụng với dung dịch NaOH 1M nhận thấy khi dùng 180ml hay dùng 340ml dung dịch NaOH đều thu được một lượng kết tủa bằng nhau. Nồng độ dung dịch Al2 (SO4)3 trong thí nghiệm trên là
A. 0,125M. B. 0,25M C. 0,375M. D. 0,5M.
Câu 2 : Rót 200ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/l vào cốc đựng 200ml dung dịch AlCl3 2M. Kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 5,1 gam chất rắn. Giá trị của a là:
A. l,5M. B. 7,5m. C 1,5M hoặc 7,5M. D. 1,5M hoặc 3M.
Câu 3 : Dung dịch X gồm các chất NaAlO2 0,16 mol ; Na2SO4 0,56 mol ; NaOH 0,66 mol. Thể tích của dung dịch HCl 2M cần cho vào dung dịch X để được 0,1 mol kết tủa là
A. 0,41 lít hoặc 0,38 lít. B. 0,38 lít hoặc 0,8 lít.
C. 0 50 lít hoặc 0,41 lít. D. 0,25 lít hoặc 0,50 lít
Câu 4 : Một dung dịch chứa x mol NaAlO2 tác dụng với dung dịch chứa y mol HCl. Điều kiện để thu kết tủa sau phản ứng là
A.x = y. B.x=2y. C.y>4x. D.y< 4x.
Câu 5 : Một dung dịch chứa X mol NaOH tác dụng với một dung dịch chứa y mol muối Al3+ . Điều kiện để thu kết tủa sau phản ứng là A.x< 4y. B.x>4y. C.x=2y. D.2y<x<4y.
Câu 6 : Cho dung dịch có chứa a mol AlCl3 vào dung dịch có chứa b mol NaOH, điều kiện để có kết tủa lớn nhất và bé nhất lần lượt là
A.b = 3a và b = 4a. B.b =4a và b = 3a.
C.b =3a và b>4 D.b > a và b > 4a
Câu 7 : Cho dung dịch có chứa x mol Al2(SO4)3 vào dung dịch chứa y mol NaOH, điều kiện để thu dược kết tủa lớn nhất và bé nhất lần lượt là
A. y = 3x và y ≥ 4x. B.y = 4x và y ≥ 5x.
C y = 6x và y >7x. D. Y = 6x và y ≥ 8x.
 

Chúng tôi mong rằng BST Giải bài tập hóa bằng phương pháp khảo sát đồ thị sẽ là người bạn đồng hành cho bạn trong kì thi này.
Đồng bộ tài khoản