Giải bài tập hóa bằng phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 tài liệu

0
320
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập hóa bằng phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa

Mô tả BST Giải bài tập hóa bằng phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa

Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bộ sưu tập phương pháp Giải bài tập hóa bằng phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập hóa bằng phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Giải bài tập hóa bằng phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa của thư viện eLib dưới đây:

Dạng 1: Dựa vào sự khác biệt của phản ứng hoặc hiểu rõ bản chất, quy tắc phản ứng:
Ví dụ: C6H12 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo, mạch hở tác dụng với HBr chỉ cho một sản phẩm duy nhất?
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Giải:
- C6H12 có cấu tạo mạch hở là anken (olefin)
- Phản ứng cộng hợp vào anken chỉ tuân theo quy tắc maccopnhicop khi anken và tác nhân cộng hợp đều bất đối.
- Để C6H12 tác dụng với HBr cho một sản phẩm duy nhất C6H12 có cấu tạo đối xứng: CH3CH2CH = CHCH2CH3 và (CH3)2C=C(CH3)2
Đáp án C
Dạng 2: Dựa vào quan hệ số mol các chất giữa các phản ứng
Ví dụ: Hỗn hợp chất hữu cơ X có công thức tổng quát CxHyOzNt. Thành phần % khối lượng của N và O trong X lần lượt là 15,730% và 35,955%. Khi X tác dụng với HCl chỉ tạo ra muối R(Oz)NH3Cl (R là gốc hiđrocacbon). Biết X có trong thiên nhiên và tham gia phản ứng trùng ngưng. Công thức cấu tạo của X là:
A. H2NCH2COOCH3 B.H2NCH2CH2COOH
C. H2NCH(CH3)COOH. D. HO-[CH2]4-NH2
Giải:
X+ HCl R(Oz)NH3ClX chỉ chứa một nguyên tử nitơ  X: CxHyOzN
%N = 14 = 15,73  Mx = 89
M x 100
%O = 16z = 35,955  z = 2  Loại D
89
100

Dạng 3: Dựa vào bản chất phản ứng và sự phối hợp giữa các phƣơng pháp:

Ví dụ : Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam chất hữu cơ X chỉ chứa một nhóm chức cần dùng vừa đủ 3,92 lít O2(đktc) thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol là 1:1. X tác dụng với KOH tạo ra hai chất hữu cơ. Số đồng phân cấu tạo của X thoả mãn điều kiện trên là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Giải:

- X tác dụng với KOH  Tạo ra 2 chất hữu cơ  X có nhóm chức este.

- Khi đốt cháy X cho n CO2 = n H2O  X là este no, đơn chức, mạch hở

 Công thức tổng quát: CnH2nO2

Dựa vào các dữ kiện  n = 3  Công thức phân tử C3H6O2

 Có hai công thức cấu tạo  Đáp án B
Câu 1: Đun nóng isopren với chất xúc tác thích hợp chỉ thu được một phần sản phẩm X. Cho X tác dụng với H2 (Ni, to) được hỗn hợp Y gồm các hiđrocacbon trong đó có chất metylxiclobutan. Số hiđrocacbon no chứa trong Y là:
A. 3 B. 4 C. 2 D. 5
Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo, mạch hở có công thức phân tử C5H8 tác dụng với H2 dư (Ni, to) thu được sản phẩm iso-pentan ?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
 

Hy vọng rằng BST Giải bài tập hóa bằng phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản