Giáo án Bài 1: Vần xuôi bắt đầu với phụ âm c - Tiếng Việt mầm non

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 giáo án

0
118
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Mầm non để cùng chia sẻ kinh nghiệm dạy trẻ
Giáo án Bài 1: Vần xuôi bắt đầu với phụ âm c - Tiếng Việt mầm non

Mô tả BST Giáo án Bài 1: Vần xuôi bắt đầu với phụ âm c - Tiếng Việt mầm non

Để giáo dục làm quen chữ viết cho trẻ mầm non hiệu quả, quý thầy cô và phụ huynh cần tham khảo những Giáo án Bài 1: Vần xuôi bắt đầu với phụ âm c - Tiếng Việt mầm non dưới đây. Bộ sưu tập gồm nhiều Giáo án được tuyển chọn bám sát chương trình giáo dục mầm non sẽ giúp các em có những hiểu biết ban đầu về Vần xuôi bắt đầu với phụ âm c. Đồng thời, qua đây quý thầy cô, quý phụ huynh còn nắm các phương pháp, bài học giáo dục trẻ mầm non thích hợp, đạt hiệu quả nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Bài 1: Vần xuôi bắt đầu với phụ âm c - Tiếng Việt mầm non

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài 1: Vần xuôi bắt đầu với phụ âm c - Tiếng Việt mầm non dưới đây:

Phụ âm C + nguyên âm ghép thành tiếng từ liền.
Phụ âm C và nguyên âm a, kết hợp với các thanh
Ca: đọc - Cờ a ca -Ca
Cá: đọc - Cờ a ca - sắc cá - Cá
Cà: đọc - Cờ a ca - huyền cà - Cà
Cả: đọc - Cờ a ca - hỏi cả - Cả
Cạ: đọc - Cờ a ca - nặng cạ - Cạ
Phụ âm C và nguyên âm o kết hợp với các thanh
Co: đọc - Cờ o co - Co
Có: đọc - Cờ o co - sắc có - Có
Cò: đọc - Cờ o co - huyền cò - Cò
Cỏ: đọc - Cờ o co - hỏi cỏ - Cỏ
Cọ: đọc - Cờ o co - nặng cọ - Cọ
Phụ âm C và nguyên âm ô kết hợp với các thanh
Cô: đọc - Cờ ô c ô - Cô
Cố: đọc - Cờ ô cô - sắc cố - Cố
Cồ: đọc - Cờ ô cô - huyền cồ - Cồ
Cổ: đọc - Cờ ô cô - hỏi cổ - Cổ
Cỗ: đọc - Cờ ô cô - ngã cỗ - Cỗ
Cộ: đọc - Cờ ô cô - nặng cộ - Cộ
Phụ âm C và nguyên âm ơ kết hợp với các thanh
Cơ: đọc - Cờ ơ cơ - Cơ
Cờ: đọc - Cờ ơ cơ - huyền cờ - Cờ
Cớ: đọc - Cờ ơ cơ - sắc cớ - Cớ
Cở: đọc - Cờ ơ cơ - hỏi cở - Cở
Cỡ: đọc - Cờ ơ cơ - ngã cỡ - Cỡ
Phụ âm C và nguyên âm u kết hợp với các thanh
Cu: đọc - Cờ u cu - Cu
Cú: đọc - Cờ u cu - sắc Cú - Cú
Cù: đọc - Cờ u cu - huyền cù - Cù
Củ: đọc - Cờ u cu - hỏi củ - Củ
Cũ: đọc - Cờ u cu - ngã cũ - Cũ
Cụ: đọc - Cờ u cu - nặng cụ - Cụ 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Bài 1: Vần xuôi bắt đầu với phụ âm c - Tiếng Việt mầm non để xem.
Đồng bộ tài khoản