Giáo án bài Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) Lịch sử 11

Chia sẻ: Trần Ngọc Sang | Ngày: | 4 giáo án

0
230
lượt xem
1
download
Xem 4 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án bài Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) Lịch sử 11

Mô tả BST Giáo án bài Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) Lịch sử 11

Góp phần làm phong phú thêm nguồn tài liệu tham khảo cho quá trình soạn giáo án của quý thầy cô giáo, Thư viện eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô bộ sưu tập Giáo án bài Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) Lịch sử 11. Bộ sưu tập gồm rất nhiều giáo án của bài Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) được trình bày ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đảm bảo tính khoa học, đáp ứng đủ kiến thức chuẩn của SGK. Đây chắc chắn sẽ là nguồn tư liệu bổ ích, không chỉ làm phong phú thêm kĩ năng soạn giáo án cho quý thầy cô, mà qua đó, nội dung bài học cũng sẽ được chuyển tải đến các em học sinh một cách dễ dàng và hiệu quả hơn, giúp các em nắm chắc được nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai; diễn biến chính của chiến tranh. Đồng thời, các em còn biết kết cục và hậu quả nặng nề của chiến tranh. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án bài Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) Lịch sử 11

Bài 17
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
(1939 – 1945)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1.Kiến thức: Giúp học sinh nắm được.
-Những nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thou hai.
-Những nét lớn về diễn biến chiên tranh, các giai đoạn, các m ặt tr ận chính, nh ững b ước
ngoặt quan trọngtrong tiến trình chiến tranh.
-Kết cục của chiên tranh và tác động của nó đối với tình hình thế giới sau chiến tranh.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ nănh đánh giá, nhận định về tính chất môt cu ộc chi ến tranh và tác đ ộng c ủa nó
̣
đối với nhân loại.
-Rèn luyện kĩ năng sử dụng lược đồ chiến sự.
3. Về thái độ ,tình cảm ,tư tưởng:
-Giáo dục ý thức chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình.
-Học tập tinh thần chiến đấu ngoan cường, dung c ảm của quân đ ội và nhân dân các n ước
trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít.

II. THIẾT BỊ ,TÀI LIỆU DẠY HỌC.
- Các lược đồ về diễn biến chiến tranh
- tranh, ảnh lịch sử dùng cho bài giảng
- Tư liệu lich sử về Chiến tranh thế giới thu hai.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC.
1.Kiểm tra bài cũ.
Câu hỏi : Phong trào đấu tranh chốngPháp c ủa nhân dân Lào và Cam-pu-chi-a gi ữa hai cu ộc
chiến tranh thế giới diễn ra như thế nào?
2.Bài mới:
3.Tiến trình tổ chức dạy-học.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM
TRÒ
* Hoạt động 1: Cá nhân I-Con đường dẫn đến chiến tranh
Trước tiên GV trình bày: Hậu quả
của cuộc khủng hoảng kinh tế thế 1- Các nước Phát xít đẩy mạnh xâm lược (1931-1937)
giới (1929-1933) là sự xuất hiện - Trong những năm 30, cac nước phát xít Đức, Italia và Nhật
́
chủnghĩa phát xít ở Đức, I-ta-li-a và Bản liên kết với nhau thành liên minh phát xít (khôi Truc) và
́ ̣
Nhật Bản. Trong những name 30 của tiến hành xâm lược nhiều khu vực trên thế giới ( Đức bành
thế kỉ XX các nước phát xít này đã trướng ở châu Aâu; Nhật chiếm Đông bắc TQ; Ý chiếm
liên kết với nhau thành liên minh phát Êtiôpia...).
xít còn được gọi là trục Béc-lin- ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀
- Sau khi lên câm quyên, chinh quyên Hitle ngay cang ngang̀
Rôma- Tô-ki-ô hay phe trục. nhiên xé bỏ Hoa ước Vecxai, hướng tới thanh lâp môt nước
̀ ́ ̀ ̣ ̣
- GV hỏi: Các nước phát xít đã có “Đai Đức” gôm tât cả lanh thổ có dân Đức sinh sông ở châu Âu.
̣ ̀ ́ ̃ ́
những hành động xâm lược như thế - Trong bôi canh đo, Liên Xô coi chủ nghĩa phát xít là ke ̉ thù
́ ̉ ́
nào? nguy hiêm nhât, chủ trương kiên kết với Anh, Pháp để chống
̉ ́
- HS đọc SGK, trả lời phát xít và nguy cơ chiên tranh, kiên quyêt đứng về phia cac
́ ́ ́ ́
- GV hỏi: Trước nhgững hoạt động nước bị chủ nghĩa phát xít xâm lược.
xâm lược của các nước phát xít, em - Vì muôn giữ nguyên trât tự thế giới có lợi cho minh, Anh,
́ ̣ ̀
hãy cho biết thái độ của các nước Pháp thực không thanh thât hợp tac với Liên Xô, thực hiện
̀ ̣ ́
Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ? chính sách nhân nhượng phát xít, hong đây chiên tranh về phia
̀ ̉ ́ ́
- HS trả lời vàGV nhận xét và chốt Liên Xô. Mỹ với Đao luât trung lập không can thiêp vao cac sự
̣ ̣ ̣ ̀ ́
ý: ̣ ̀
kiên bên ngoai châu Mi. ̃
- GV nhận định: Chính thái độ này
của Anh, Pháp đã tạo điều kiện 2- Từ Hội nghị Muy-ních đến chiến tranh thế giới.
thuận lợi để các nước phát xít thực - 3/1938, Đức chiếm Áo, sau đó gây ra vụ Xuyđét để thôn tin ́
hiện mục tiêu gay chiến tranh xâm Tiệp Khắc.
lược. - Ngày 29-9-1938, Hội nghị Muy-ních gôm những người ̀
đứng đâu Anh, Pháp, Đức, Italia được triêu tâp. Môt hiệp định
̀ ̣ ̣ ̣
- GV nêu sự kiện chính dẫn tới Hội đã được kí với nôi dung chinh là trao vùng Xuyđét của Tiệp
̣ ́
nghị Muy-ních. Khắc cho Đức, đổi lại Đức cam kết chấm dứt moi cuôc thôn ̣ ̣
- GV tiếp tục trình bày nội dung c ủa tin ở châu Âu.
́
Hội nghị Muy-nich , sau đó hỏi: Thoe - 3/1939, Đức thôn tin Tiêp Khăc rôi rao riêt chuân bị chiên
́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̉ ́
em sự kiện Muy-ních còn được nhận tranh với Ba Lan.
định, đánh giá như thế nào?
- HS suy nghĩ trả lời, Gv nhận xét, bổ II- Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ và lan
sung và nhấn mạnh: Hội nghị Muy- rộng ở châu Âu (9/139-9/1940)
ních là đỉnh cao của của chính sách 1- Phát xít Đức tấn công Ba Lan và xâm chiếm châu Âu
thoả hiệp của các nước anh, Pháp (Từ tháng 9-1939 đến tháng 9-1940)
đối với phát xít Đức. Chính phủ Anh, - Ngày 1-9-1939, Đức tấn công Ba Lan.
Pháp hi vọng rằng với hiệp định này - Ngày 3-9-1939, Anh, Pháp tuyên chiến với Đức . Chiến
họ đã nay được mũi nhọn của cuộc tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Với ưu thế vượt trôi về sức ̣
chiến tranh sang Liên Xô. manh quân sự, Đức ap dung chiên lược “Chiên tranh chớp
̣ ́ ̣ ́ ́
- GV hỏi: Nguyên nhân cơ bản dẫn nhoang” và chỉ trong gân 1 thang đã chiêm được Ba Lan.
́ ̀ ́ ́
đến chiến tranh thế giới thu hai? - Từ tháng 4-1940, Đức chuyên hướng tân công sang phia
̉ ́ ́
-GV gọi Hs trả lời, sau đó nhận xét Tây, nhanh chong chiếm hầu hết các nước tư ban châu Âu và
́ ̉
và kết luận: Sự xuất hiện chủ nghĩa đanh thăng vao Pháp. Pháp nhanh chong bai trân.
́ ̉ ̀ ́ ̣ ̣
phát xít ở Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản, - 7/1940, không quân Đức tân công Anh, nhưng bị tôn thât
́ ̉ ́
do hậu quả của khủng hoảng kinh tế năng nê. Kế hoạch đổ bộ lên Anh không thực hiện được.
̣ ̀
thế giới(1929-1933) và chính sách
thoả hiệp, nhượng bộ của Anh, 2- Phe phát xít bành trướng ở Đông và Nam Âu (T ừ
Pháp, Mĩ đã tạo điều kiện cho khối tháng 9-1940 đến tháng 6-1941)
phát xít pháat động chiến tranh. - 9/1940, tai Beclin ba nước phát xít kí Hiêp ước Tam cường,
̣ ́ ̣
nhăm tăng cường trợ giup nhau và phân chia thế giới.
̀ ́
* Hoạt động 2: Cá nhân - Từ tháng 10-1940, quân Đức thôn tính các n ước Đông và
- GV trình bày: Với ưu thế tuyệt đối Nam Âu.
về quân sự và sử dụng yếu tố bất - Hè 1941, phe phát xít đã chiêm phân lớn châu Âu và săn
́ ̀ ̃
ngờ Đức đã chiếm được Ba Lan. sang mở cuôc tân công LX.
̀ ̣ ́
- GV hỏi: Trước hành động của
quân Đức, Anh và Pháp đã có thái độ
III- Chiến tranh lan rộng khắp thế giới (6-1941
như thế nào?
- HS đọc SGK, trả lời: Án binh bất đến 11-1942)
1.Phát xít Đức tấn công Liên Xô. Chiến sự ở Bắc Phi .
động, bỏ mặc Ñöùc thoân tính a. Mặt trận Xô- Đức.
Ba Lan. - Rang 22-06-1941, Đức bât ngờ tấn công Liên Xô với chiến
̣ ́
- Gv hoûi tieáp: Vì sao Anh, lược “chiến tranh chớp nhoáng”, băng môt lực lượng không lô ̀
̀ ̣ ̉
Phaùp coù thaùi ñoä nhö vaäy? ̣
5,5 triêu quân.
- HS suy nghó traû lôøi, Gv - Ba đao quân nhanh chong tiên sâu vao lanh thổ Liên Xô: đao
̣ ́ ́ ̀ ̃ ̣
nhaän xeùt, choát laïi: Vì Anh, quân phia Băc bao vây Lêningrat; đao quân trung tâm tiên tới
́ ́ ̣ ́
Phaùp vaãn theo ñuoåi chính ngoai vi Matxcơva; đao quân phia Nam chiêm đong Kiep và
̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ́
saùch thoaû hieäp. phân lớn Ucraina.
̀
-GV khaùi quaùt nhöõng dieãn - Tháng 12-1941 Hồng quân phản công thăng lợi. Chiên ́ ́
bieán chính cuûa chieán dòch thăng Matxcơva làm phá san chiến lược “chiến tranh chớp
́ ́ ̉
taán coâng xaâm chieám caùc nhoáng” của Hitle.
nöôùc Taây AÄu cuûa quaân - Hè 1942, Đức chuyển hướng tấn công xuống phía Nam,
Ñöùc. tiên đánh Xta-lin-grat nhăm chiếm cac vung lương thực, dâu
́ ̀ ́ ̀ ̀
- Gv söû duïng löôïc ñoà trình mỏ và than đá quan trong nhât cua Liên Xô. Sau hơn 2 thang,
̣ ́ ̉ ́
baøy cuoãc taán coâng thoân Đức vân không chiêm được thanh phố nay.
̃ ́ ̀ ̀
tính caùc nöôùc Ñoâng vaø b. Mặt trận Bắc Phi:
Nam AÂu cuûa quaân Ñöùc. 9/ 1940, quân Ý tấn công Ai Cập. 12/1942 quân Anh- Mĩ
- GV choát laïi: Quaân Ñöùc thắng lợi trong trận En A-la-men, chuyển sang phản công.
ñaõ chuaån bò xong nhöõng
ñieàu kieän caàn thieát ñeå 2.Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ
taán coâng Lieân Xoâ. - 9/1940, quân Nhật keo vao Đông Dương. ́ ̀
- Ngày 7-12-1941, quân Nhật tấn công Trân Châu cảng. Mĩ
* Hoaït ñoä n g 3 : caù nh a â n tuyên chiến với Nhật, sau đó là với Đức và Italia. Chi ến tranh
- GV trình baøy vieäc phaùt xít lan rông ra toan thế giới.
̣ ̀
Ñöùc taán coâng Lieân Xoâ - Từ tháng 12/1941- 5/1942 Nhật tấn công và chiếm vùng
vaø nhöõng thaéng lôïi böôùc Đông Á, ĐNÁ và TBD.
ñaàu cuûa quaân Ñöùc. - Nhưng Nhât vâp phai sự khang cự ngay cang quyêt liêt cua
̣ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̉
- GV hoûi: tröôùc cuoäc taán nhân dân TQ và nhiêu nước khac. ̀ ́
coâng cuûa quaân Ñöùc,
quaân ñoäi vaø nhaân daân 3.Khối đồng minh chống phát xít thành lập.
- Sau 2 năm chiến tranh thế giới bung nô, tới đâu năm 1942, ̀ ̉ ̀
Lieân Xoâ ñaõ chieán ñaáu nhö
khôi Đồng minh chống phát xít được hinh thành. Đó là do cac
́ ̀ ́
theá naøo?
nhân tô: ́
- HS traû lôøi:
+ Những hanh đông xâm lược tan bao cua đã thuc đây cac
̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̉ ́
- GV trình baøy: sau thaát baïi
quôc gia liên minh cung nhau chông kẻ thù chung.
́ ̀ ́
ôû Mat-xcô-va, quaân Ñöùc
+ Liên Xô tham chiến làm thay đôi căn ban tính chất, cuc ̉ ̉ ̣
chuyeån muõi nhoïn taán
diên và triên vong thăng lợi cua cuộc chiến tranh chống phát
̣ ̉ ̣ ́ ̉
coâng xuoáng phía nam nhaèm
xít.
chieám vuøng löông thöïc vaø
+ Sự thay đôi thai độ và chinh sach cua cac chinh phủ Mi,
̉ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ̃
daàu moû quan troïng cuûa
Anh trong viêc hợp tac cung Liên Xô chống phát xít.
̣ ́ ̀
Lieân Xoâ. Muïc tieâu cuûa - 1/1/1942, tai Oasinhtơn đai diên 26 quôc gia với trụ côt là
̣ ̣ ̣ ́ ̣
quaân Ñöùc laø nhaèm ñaùnh Liên Xô, Mi, Anh đã kí kêt môt ban tuyên bố chung – Tuyên
̃ ́ ̣ ̉
chieám Xta-lin-grat. ngôn Liên hợp quôc. Theo đo, cac nước tham gia Tuyên ngôn
́ ́ ́
- GV trình baøy treân baûn ñoà cam kêt cung nhau dôc toan lực tiên hanh cuôc chiến tranh tiêu
́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̣
maët traän Baéc Phi vaø yeâu diêt chủ nghĩa phát xít
̣
caàu HS veà nhaø ñoïc theâm
taøi lieäu.
- GV keát hôïp hình 45 SGK IV. Quân đồng minh chuyển sang phản công.
trình baøy toùm löôïc veà traän Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (từ tháng
Traân Chaâu caûng.Ñaây laø
11-1942 đến tháng 8-1945)
thaát baïi cuûa Mó.
1.Quân đồng minh phản công (từ tháng 11-1942 đ ến
Nhö vaäy, ñeán ñaây chieán
tháng 6-1944)
tranh lan roäng toaøn theá a. Mặt trận Xô- Đức
giôùi. - Từ tháng 11-1942 đến tháng 2-1943: Hồng quân Liên Xô
- GV hoûi: Sau traän Traân phản công tại Xta-lin-grat tao nên bước ngoăt căn ban cua
̣ ̣ ̉ ̉
Chaâu caûng, Nhaät Baûn ñaõ Chiến tranh thế giới thứ hai. Quân Đức bị tôn thât năng nề (33
̉ ́ ̣
coù nhöõng haønh ñoäng van quân tinh nhuệ bị tiêu diêt và băt sông). Từ đây, Liên Xô và
̣ ̣ ́ ́
baønh tröôùng nhö theá naøo? cac nước Đông minh chuyên sang giai đoan tân công đông loat
́ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ̣
- HS traû lôøi, sau ñoù GV chæ ́ ̣
trên cac măt trân. ̣
treân löôïc ñoà chieán tröôøng - Tiêp đo, 8/1943, Liên Xô chiến thắng lớn ở vòng cung
́ ́
chaâu AÙ- Thaùi Bình Döông Cuốccơ, đánh tan 30 sư đoan Đức.
̀
veà caùc cuoäc taán coâng - Tháng 6-1944 phần lớn lãnh thổ Liên Xô được giải phóng.
cuûa Nhaät Baûn ôû caùc khu
vöïc naøy. b. Mặt trân Bắc Phi:
-Anh- Mĩ phản công quét sạch quân Đức – Italia ra khoi ̉
- GV hoûi: nhöõng yeáu toá châu Phi.
naøo daãn ñeán söï hình - Ở Italia, sau khi quân Đông minh đanh chiêm đao Xixilia và
̀ ́ ́ ̉
thaønh phe ñoàng minh băt giam Mutxôlini, môt chinh phủ mới đã được thanh lâp. Phát
́ ́ ̣ ́ ̀ ̣
choáng phaùt xít? xít Italia sụp đổ. Nhưng Đức giup đỡ keo dai sự khang cự đên
́ ́ ̀ ́ ́
- HS suy nghó, traû lôøi 5/1945.
- GV hoûi: söï kieän naøy coù
yù nghóa nhö theá naøo? c. Mặt trận Thái Bình Dương: Mĩ phản công và đánh
- HS suy nghó traû lôøi, sau chiếm các đảo ở Thái Bình Dương .
ñoù GV nhaän xeùt, boå sung:
söï kieän naøy ñaùnh daáu söû 2.Phát xít Đức bị tiêu diệt. Nhật Bản đầu hàng. Chi ến
ñoaùn keát hôïp ñoàng chieán tranh kết thúc
ñaáu cuûa caùc löïc löôïng a. Phat xit Đức đâu hang:
́ ́ ̀ ̀
choáng phaùt xít treân toaøn - Đầu năm 1944, hồng quân Liên Xô tổng phản công quân
theá giôùi. Đức giải phóng toàn bộ Liên Xô và các nước Đông Aâu tiên sat ́ ́
biên giới Đức.
* Hoaït ñoä n g 4: Caù - 6/1944, Anh- Mĩ, mở mặt trận thứ 2 và giải phóng Phap và ́
nh a â n / c a û lôùp các nước Tây Âu, chuân bị tân công Đức.
̉ ́
- GV trình baøy traän phaûn - 2/1945, Hôi nghị nguyên thủ cua 3 cường quôc Liên Xô,
̣ ̉ ́
coâng Xta-lin-grat(töø thaùng Mi, Anh tai Ianta đã phân chia cac khu vực chiêm đong nước
̃ ̣ ́ ́ ́
11-1942 ñeán thaùng 2-1943, Đức và châu Âu, đề ra viêc tổ chức lai thế giới sau chiến
̣ ̣
sau ñoù neâu caâu hoûi: traän tranh, ... Liên Xô cam kêt sẽ tham chiên chông Nhât sau khi Đức
́ ́ ́ ̣
̀
Xta- lin-grat coù yù nghóa nhö đâu hang. ̀
theá naøo ñoái vôùi maët - 2/1945, quân Đông minh tân công Đức từ măt trân phia Tây.
̀ ́ ̣ ̣ ́
traän Xoâ – Ñöùc vaø cuïc 4 /1945, Hồng quân Liên Xô tấn công Beclin, đâp tan sự khang ́ ̣ ́
dieän cuûa chieán tranh theá cự cua hơn 1 triêu quân Đức. Hitle tự sat.
̉ ̣ ́ ́
giôùi? - 9/5/1945, Đức đầu hàng không điều kiện  chiến tranh
- HS suy nghó traû lôøi, GV chấm dứt ở châu Âu.
nhaän xeùt vaø choát laïi: ̣ ̣
b. Quân phiêt Nhât đâu hang: ̀ ̀
traän ñaùnh naøy coù yù - Liên quân Mỹ –Anh tấn công Nhật ở Đông Nam Á.
nghóa xoay chuyeån tình theá: - 8/8/1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật, mở cuôc tân công
̣ ́
phaùt xít Ñöùc rôi vaøo theá bò vao đôi quân Quan Đông cua Nhât ở Man Châu.
̀ ̣ ̉ ̣ ̃
ñoäng, chuyeån sang phoøng - Ngày 6 và 9/8/1945, Mĩ ném 2 quả bom nguyên tử xuống 2
ngöï,Lieân Xoâ, Anh, Mó thành phố của Nhật Bản (Hirosima, Nagaxaki)
chuyeån sang phaûn coâng - Ngày 15/8/1945, Nhật dầu hàng không điều kiện  Chiến
treân caùc maët traän quan tranh thế giới thứ hai kết thúc.
troïng.
- Gv söû duïng baûn ñoà trình V. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai
baøy nhöõng neùt chính veà
caùc maët traän khaùc. - Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp ñổ hoàn
toàn của chủ nghĩa phát xít. Thăng lợi vĩ đai đó thuôc về cac
́ ̣ ̣ ́
quôc gia – dân tôc đã kiên cường chông phát xít. 3 cường quốc
́ ̣ ́
- GV giôùi thieäu dieãn bieán Liên Xô, Mĩ, Anh là trụ cột giữ vai trò quyết định trong công
ôû maët traän Xoâ – Ñöùc: cuôc tiêu diêt chủ nghĩa phát xít.
̣ ̣
ñaàu naêm 1944, cuoäc toång - Hậu quả cua Chiến tranh thế giới thứ hai vô cung nặng
̉ ̀
phaûn coâng cuûa Hoàng nề. Hơn 70 quôc gia với 1700 triêu người bị lôi vao cuôc chiên,
́ ̣ ̀ ̣ ́
quaân ñaõ queùt saïch quaân 60 triệu người chết, 90 triêu người bị thương. Nhiêu thanh
̣ ̀ ̀
Ñöùc ra khoûi laõnh thoå Lieân phô, lang mac, cơ sở kinh tế bị tan pha, công trinh văn hoa bi ̣
́ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́
Xoâ, tieán vaøo giaûi phoùng thiêu huy. ̉
caùc nöôùc Trung vaø Nam - Chiến tranh kết thúc đã dẫn tới những thay đổi căn bản
AÂu. trong tình hình thế giới, mở ra giai đoan mới trong lich sử thê ́
̣ ̣
giới hiên đai.
̣ ̣
- GV söû duïng baûn ñoà trình
baøy vaøi neùt veà dieãn bieán
cuoäc phaûn coâng cuûa
quaân Anh-Mó ôû maët traän
chaâu AÙ- Thaùi Bình Döông,
trong ñoù nhaán maïnh caùc
söû kieän ngaøy 6-8 vaø 9-8
Mó neùm 2 quaû bom nguyeân
töû xuoáng 2 thaønh phoá
cuûa Nhaät Baûn;Lieân Xoâ
taán coâng ñoäi quaân Quan
Ñoâng cïuûa Nhaät. Ngaøy 15-
8-1945 Nhaät Baûn ñaàu
haøng khoâng ñieàu kieän.


* Hoaït ñoä n g 5: Caù
nh a â n / c a û lôùp


Chieán tranh theá giôùi thöù 2
keát thuùc vôùi söï suïp ñoå
hoaøn toaøn cuûa caùc nöôùc
phaùt xít Ñöùc, I-ta-li-a, Nhaät
Baûn. Thaéng lôïi thuoäc veà
caùc daân toäc kieân cöôøng
chieán ñaáu choáng chuû
nghóa phaùt xít trong ñoù
Lieân Xoâ , Mó, Anh laø 3löïc
löôïng truï coät.
Em haõy cho bieát haäu quaû
cuûa chieán tranh theá gíôi
thöù 2?
HS ñoïc SGK vaø traû lôøi, GV
boå sung: haäu quaû voâ
cuøng naëng neà:70 quoác gia
bò loâi vaøo voøng chieán, 60
trieäu ngöôøi cheat, 90 trieäu
ngöôøi bò taøn pheá, nhieàu
laøng maïc, thaønh phoá bò
taøn phaù.

4. Củng cố : GV hướng dẫn HS tóm lại những vấn đ ề chính c ủa bài, nh ấn m ạnh nguyên
nhân bùng nổ chiến tranh, các giai đoạn chính, kết cục chiến tranh.
5. Dặn dò: Trả lời câu hỏi trong SGK ,đọc trước bài mới.
Đồng bộ tài khoản